logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

BIM w Skandynawii

W przypadku technologii BIM oraz prefabrykacji w budownictwie kraje skandynawskie są stawiane za wzór nie tylko w Europie, ale także na świecie. Od 2001 r. fińska agencja ds. inwestycji rządowych wymaga stosowania technologii BIM w swoich projektach. Natomiast w 2007 r. fińska organizacja – Finnish State Property Services Agency zaczęła wymagać od projektantów wykorzystywania wyłącznie oprogramowania, które obsługiwało uniwersalny format wymiany danych IFC.

Czytaj więcej...

Prefabrykacja w MPP

Ostatni spektakularny rozwój technologii budowlanych miał miejsce na początku XX wieku wraz z dojściem do głosu modernistycznych idei poprawiania jakości życia. Hasła głoszone przez naszych poprzedników, skupiające się na upowszechnieniu dostępu do mieszkania, szły w parze z rozwojem technologii gwarantujących te możliwości.

Czytaj więcej...

Estetyka i ochrona prefabrykowanych elementów betonowych

Prefabrykacja zapewnia relatywnie stabilne warunki produkcji elementów betonowych, gwarantując większą jednorodność parametrów technicznych w porównaniu z betonowaniem na placu budowy. Pozwala również na osiągnięcie wyższego poziomu estetyki powierzchni betonu (faktury). Nie zawsze jednak jest w staniew100% sprostać wymaganiom dotyczącym jednolitej barwy (niejednokrotnie trudnym do precyzyjnego zdefiniowania). W takich przypadkach pomocne są półprzejrzyste farby mineralne.

Czytaj więcej...

Technologia BIM w prefabrykacji

Przemysł prefabrykacji jest obecnie liderem innowacji w budownictwie, głównie dzięki standaryzacji pracy, która pozwala na zwiększenie automatyzacji produkcji. Technologie informatyczne ewoluowały na przestrzeni lat i dostosowały się do nowoczesnych rozwiązań. 

Czytaj więcej...

Technologia TBM z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów obudowy tuneli

Wykonywanie długich odcinków tuneli o średnicy 1,5 ÷ 19,25 m z zastosowaniem maszyn typu TBM (tunnel boring machines), TBM-S (ze szczelną osłoną zabezpieczającą) oraz SM (shield machines) jest ekonomiczne, bezpieczne i efektywne. W tego typu tunelach obudowę wykonuje się z tubingów, czyli prefabrykatów żelbetowych, które nie wymagają obudowy tymczasowej (wstępnej) i dostarczane są z zakładu prefabrykacji na plac budowy transportem kolejowym lub kołowym. 

Czytaj więcej...