logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Budownictwo modułowe w praktyce

Dzięki wielu pomyślnie przeprowadzonym pracom badawczo- rozwojowym, w 2023 r., do bogatego asortymentu nowoczesnych prefabrykatów betonowych Grupy Pekabex wprowadzono nowy produkt – prefabrykowany moduł łazienkowy, który stanowi komplementarne uzupełnienie oferowanego na rynkach polskim i zagranicznych Systemu Pekabex® Budynki Mieszkalne. Prace badawcze, realizowane w latach 2021 – 2023 przy wsparciu finansowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/1.1.1/2021 Szybka ścieżka z POIR 2014-2020, zostały częściowo opisane na łamach „Materiałów Budowlanych” [1, 2]. W tym artykule skupimy się na praktycznych aspektach prefabrykowanych modułów łazienkowych.

Czytaj więcej...

Efektywność konstrukcyjna, trwałość i swoboda projektowania budynków z elementów prefabrykowanych

Prefabrykacja elementów budowlanych znana jest już od zamierzchłych czasów naszej cywilizacji. Wraz ze wzrostem popularności betonu – jako materiału budowlanego – na początku XX wieku pojawiły się pomysły na wykorzystanie tej technologii do wznoszenia budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Przykładem takiego podejścia była m.in. opracowana przez jednego z czołowych architektów modernistycznych Waltera Gropiusa koncepcja Bauhausu. 

Czytaj więcej...

Lekki, ognio- i wodoodporny materiał płytowy na bazie włókien drzewnych

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, poszukiwanie ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań staje się priorytetem w wielu dziedzinach przemysłu. Sektor budowlany, będący jednym z największych konsumentów surowców, zwraca szczególną uwagę na alternatywne materiały, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. W tym kontekście drewno, tradycyjnie wykorzystywane w budownictwie, nabiera nowego znaczenia jako surowiec ekologiczny i odnawialny. 

Czytaj więcej...

Prefabrykacja belek do budownictwa mostowego

W Polsce historia zastosowania przęseł z belek prefabrykowanych sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. W latach sześćdziesiątych nastąpił dalszy rozwój prefabrykacji, a jego szczyt przypada na przełom lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Wtedy też pojawiło się popularne hasło: obiekt mostowy w 100 dni, a za maksimum poziomu technologii budowlanej przyjmowało się prefabrykację 100%elementów. Część stosowanych w tamtych czasach systemów prefabrykacji nie dotrwała jednak do dnia dzisiejszego. Niektóre rozwiązania okazały się nieudane, a dodatkowo pośpiech i źle rozumiana oszczędność oraz jakość stosowanych materiałów doprowadziły, w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, do nieomalże całkowitego zaprzestania realizacji przęseł z elementów prefabrykowanych. W ostatnich latach, na skutek dużej potrzeby rozbudowy infrastruktury drogowej, nastąpił powrót do stosowania prefabrykatów belkowych w ustrojach nośnych obiektów. 

Czytaj więcej...

MasterLife WP 1000 – świadome panowanie nad wodą

Hydroizolacja obiektów budowlanych to zabezpieczanie budynków przed wilgocią i wodą. Obejmuje stosowanie specjalnych materiałów lub powłok, które zapobiegają przedostawaniu się wody do struktury budynku, chroniąc go przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Termin wodoszczelność był kojarzony przede wszystkim z budownictwem hydrotechnicznym, ale znajduje też zastosowanie w konstrukcjach narażonych na działanie wód gruntowych, takich jak podziemne części budynków, piwnice, garaże, przejścia podziemne, tunele oraz zbiorniki wodne. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane kontenery żelbetowe na potrzeby Edge Data Center

Obecnie widoczny jest rozwój mikrocentrów danych, szczególnie umieszczonych na brzegach sieci. Mowa o tzw. Edge Data Center, które zazwyczaj są mniejsze niż tradycyjne centra danych i pełnią funkcję uzupełniającą infrastruktury istniejącej. Odgrywają istotną rolę w adaptacji infrastruktury IT do przyszłych wyzwań.

Czytaj więcej...

Domieszki stosowane w produkcji prefabrykatów betonowych

Zima i okresy obniżonej temperatury zmuszają producentów do zmiany receptur betonu i podjęcia odpowiednich działań umożliwiających zachowanie tempa produkcji wyrobów. Zwiększony skurcz mieszanki betonowej, a w konsekwencji ryzyko powstania rys na powierzchni elementów prefabrykowanych przez nieodpowiednie ich pielęgnowanie w warunkach obniżonej temperatury, to duży problem dla wielu firm.

Czytaj więcej...