logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Newralgiczne miejsca w murach z betonu komórkowego podlegające ociepleniu

W bilansie energetycznym budynków mury odgrywają ważną rolę, ponieważ mają duży wpływ na zużycie energii, a w efekcie na ich energooszczędność. Powinny zatem być prawidłowo wykonane nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również izolacyjności cieplnej. W ścianach zawsze są miejsca, których jeśli się prawidłowo nie zaizoluje, to mogą stanowić mostki cieplne. Takich trudnych miejsc w konstrukcji murów jest dużo i dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na ujęcie ich rozwiązań w projekcie oraz dopilnowanie wykonawstwa na budowie. Dotyczy to również ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) [1]. 

Czytaj więcej...

Modułowe panele ścienne z betonu komórkowego

Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są najbardziej popularnym w Polsce materiałem do budowy ścian [1]. Swoją popularność zyskały przede wszystkim dzięki dobrej izolacyjności termicznej oraz dużej odporności ogniowej, mineralnemu składowi i łatwej obróbce. W porównaniu z innymi materiałami murowymi, z betonu komórkowego muruje się szybko. Pomimo tego współczesne problemy z dostępnością murarzy skłaniają producentów do poszukiwania jeszcze bardziej efektywnych technologii wznoszenia przegród. Modułowe panele z betonu komórkowego, stosowane zarówno jako konstrukcja, jak i poszycie modułów budowlanych, mają dużą szansę zmienić sposób budowy współczesnych domów i obiektów użyteczności publicznej. 

Czytaj więcej...

Wykorzystanie płytek z ABK w murach konstrukcyjnych

W Polsce elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są najczęściej stosowane do wykonywania zewnętrznych ścian konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych. W tym celu wykorzystywane są elementy szerokości równej grubości ściany (od 60 do 420 mm). ABK jest materiałem lekkim, charakteryzującym się bardzo dobrą izolacyjnością cieplną, ale też wymaganą wytrzymałością.

Czytaj więcej...

Beton komórkowy – współczesny materiał ścienny i jego podstawowe parametry konstrukcyjne

Produkcja betonu komórkowego w sposób zbliżony do współczesnego rozpoczęła sięwpierwszej połowie XX w. (w skali przemysłowej, w Szwecji już w latach dwudziestych). Od tego czasu rozpowszechnił się on i wciąż zyskuje na popularności. Metodę wytwarzania można zatem uznać za dopracowaną i sprawdzoną, a sam materiał za bezpieczny, przebadany i przetestowany w różnych warunkach pracy.

Czytaj więcej...

Możliwości poprawy parametrów użytkowych ABK na przykładzie współczynnika przewodzenia ciepła

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest materiałem o stuletniej tradycji. Na przestrzeni lat powstało wiele technologii wykorzystujących do jego produkcji piasek oraz popioły lotne. Obecnie na polskim rynku są praktycznie wyłącznie elementy murowe z betonu komórkowego wykonanego w technologii piaskowej. Autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza popularność przede wszystkim takim właściwościom, jak dobra termoizolacyjność przy odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Nadal obserwuje się próby opracowania nowych technologii, czy też modyfikacji składu fazowego w celu poprawy właściwości użytkowych betonu komórkowego.

Czytaj więcej...

Zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe ABK w deklaracji właściwości użytkowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1] nakłada na producentów materiałów budowlanych obowiązek sporządzania i udostępniania deklaracji właściwości użytkowych (DoP), na podstawie których wyroby są wprowadzane do obrotu, a dla projektantów i wykonawców obiektów budowlanych są podstawowym źródłem informacji o właściwościach tych wyrobów. 

Czytaj więcej...

Kontrola robót murowych z zastosowaniem ABK

Przed rozpoczęciem robót murowych (nie tylko z betonu komórkowego) należy na etapie zakupu wybrać właściwe materiały. Nie dotyczy to tylko elementów murowych i zaprawy murarskiej, ale także elementów dodatkowych. Kolejne ustalenia dokonywane są już na etapie przystąpienia do realizacji murów. Dotyczą one zasad ich wykonywania oraz prowadzenia kontroli i odbioru robót. W zasadzie reguły przedstawione w artykule nie dotyczą tylko murów wykonywanych z betonu komórkowego. 

Czytaj więcej...