logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wykorzystanie surowców wtórnych w modułowych elementach z ABK

Budownictwo modułowe umożliwia ograniczenie czasu prac na budowie, ponieważ z reguły ponad 80% robót budowlanych odbywa się w zakładzie produkcyjnym. Tam montowane są okna i drzwi, podłogi, ściany działowe, dach z pokryciem, a także instalacje (elektryczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, w tym np. instalacje ogrzewania podłogowego). Wykończenie i wyposażenie modułów zależy od zamawianego standardu.

Czytaj więcej...

Kotwienie i mocowanie w betonie komórkowym

W kontekście zastosowania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) dosyć często pojawia się pytanie dotyczące techniki mocowania w tym materiale. Może się bowiem wydawać, że w porowatym materiale są ograniczone możliwości kotwienia. Tymczasem w przypadku betonu komórkowego, tak jak każdego innego materiału budowlanego, technika mocowania powinna być dopasowana do podłoża. Takie są podstawowe zasady doboru zamocowań. Każde podłoże ma bowiem swoją specyfikę i umożliwia kotwienie. 

Czytaj więcej...

Cele Zrównoważonego Rozwoju w działalności producentów betonu komórkowego

Cele Zrównoważonego Rozwoju zostały określone w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 Przekształcamy nasz świat, którą przyjęły wszystkie państwa członkowskie ONZ w 2015 r. Agenda zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 zadań szczegółowych z nimi związanych. Tematyka celów została podzielona na 5 głównych obszarów: ludzie; planeta; dobrobyt; pokój; partnerstwo. W przypadku każdej działalności można określić Cele Zrównoważonego Rozwoju, które są najistotniejsze dla jej profilu. Zastanówmy się, na realizację jakich Celów mają i mogą mieć wpływ producenci autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK)? 

Czytaj więcej...

Wykorzystanie właściwości izolacyjnych betonu komórkowego przy budowie przegród

Bardzo dobra izolacyjność termiczna autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) sprawiła, że stał się on najbardziej popularnym materiałem murowym w Polsce [1]. Jest stosowany m.in. do wznoszenia ścian bez ocieplenia, jako materiał redukujący liniowe mostki termiczne oraz materiał typowo izolacyjny. Beton komórkowy ma duży potencjał do rozwoju, szczególnie w zastosowaniu jako przegroda jednowarstwowa i izolacja ścian zewnętrznych. 

Czytaj więcej...

Deklaracje środowiskowe jako wskaźnik ekologiczności ABK

Na ekologię w produkcji różnych materiałów, w tym autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), patrzy się przez pryzmat emisji dwutlenku węgla (CO2). Ekologia to jednak nie tylko emisja CO2, która ma wpływ na globalne ocieplenie, ale również racjonalne gospodarowanie dostępnymi surowcami naturalnymi. ABK od początku, czyli przeszło 100 lat, doskonale wpisuje się w politykę zrównoważonego, ekologicznego podejścia, czego potwierdzeniem jest jego historia w Polsce.dr inż. Paweł Walczak, SOLBET Sp. z o.o.

Czytaj więcej...