logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Zasady układania pokryć łupkowych

W 2022 r. ukazał się kolejny zeszyt Wytycznych dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy prezentujący zasady układania łupka na dachach i fasadach [1].Wynika z nich, że aby dobrze układać łupek, trzeba dysponować pewnym doświadczeniem, ponieważ deszczoszczelność pokryć łupkowych uzyskuje się wyłącznie przez układanie płytek na zakład [2] z zachowaniem określonych reguł dotyczących wielkości zakładów (poziomych i pionowych). 

Czytaj więcej...

Blachodachówka w klasyfikacji metalowych pokryć samonośnych

Od roku trwają prace nad Zeszytem nr 6Wytycznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, którego tytuł brzmi Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych. Publikacja bazuje na Wytycznych Dekarskich otrzymanych z IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy), które wywodzą się z Reguł Dekarskich Niemieckiego Związku Dekarzy. 

Czytaj więcej...

Warstwy poślizgowe w wytycznych dekarskich

W Polskim Stowarzyszeniu Dekarzy (PSD) trwają prace nad Zeszytem nr 6 Wytycznych dekarskich opracowywanym wg materiałów otrzymanych od IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy), omawiającym zastosowanie metali na dachach. Zeszyt będzie miał tytuł Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych. 

Czytaj więcej...

Szczeliny wentylacyjne w dachach mansardowych

Dachy mansardowe powstały głownie z przeznaczeniem do wysokiego budownictwa miejskiego. Ze względu na swoje zalety (dobre wykorzystanie poddasza) oraz pewien urok architektoniczny wciąż są projektowane i budowane nie tylko w przypadku budynków wielorodzinnych, ale też jednorodzinnych. Z perspektywy architektonicznej można wyróżnić dachy z mansardą właściwą (fotografia 1) i pozorną (fotografia 2).

Czytaj więcej...

Specyfika dachów

Dachy są najbardziej obciążoną częścią budynków, ponieważ muszą osłaniać przed wszelkimi możliwymi formami oddziaływania otoczenia, a przede wszystkim przed wpływem czynników atmosferycznych, wśród których dominują opady, wiatr i zmiany temperatury (rysunek). Opady razem ze zmianami temperatury powodują, że na dach oddziałuje woda we wszystkich stanach skupienia, a więc płynnym, gazowym i stałym. Do tego często dołącza się wiatr, którego działanie może wywoływać napór lub ssanie w zależności od kierunku, z jakiego napływa, oraz kształtu i nachylenia dachu. Zmiany temperatury, oprócz wpływu na stan skupienia wody, powodują ruch materiałów pokryciowych i konstrukcyjnych oraz termoizolacji piankowych wynikający z ich rozszerzalności termicznej.

Czytaj więcej...

Budynki zeroemisyjne ze starymi dachówkami

Od 2010 r. państwa Unii Europejskiej są zobligowane do stałego zaostrzania wymagań dotyczących zużycia energii podczas wznoszenia i użytkowania budynków. Obecnie przepisy pozwalają na zużycie energii pierwotnej w nowo budowanych obiektach na poziomie 75 kWh/m˛. Model, do którego dążą ustawodawcy, nazywany jest budynkiem zeroemisyjnym. Mówiąc o budynku zeroemisyjnym, mamy na myśli taki, który wykorzystuje dostępne na miejscu źródła energii odnawialnej (głównie słonecznej i wiatrowej) oraz zbudowany jest z materiałów niedegradujących środowiska naturalnego. 

Czytaj więcej...

Wpływ koloru pokrycia na funkcjonowanie dachu

Dach jest tą częścią budynków, która odbiera najwięcej energii słonecznej, natomiast o jej ilości decyduje usytuowanie budynku, w tym zarówno szerokość geograficzna, jak i najbliższe otoczenie oraz regionalne różnice klimatyczne. Duże znaczenie mają też rodzaj dachu, jego kształt, kąt nachylenia i kierunek względem stron świata oraz kolor pokrycia. 

Czytaj więcej...