logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Specyfika dachów

Dachy są najbardziej obciążoną częścią budynków, ponieważ muszą osłaniać przed wszelkimi możliwymi formami oddziaływania otoczenia, a przede wszystkim przed wpływem czynników atmosferycznych, wśród których dominują opady, wiatr i zmiany temperatury (rysunek). Opady razem ze zmianami temperatury powodują, że na dach oddziałuje woda we wszystkich stanach skupienia, a więc płynnym, gazowym i stałym. Do tego często dołącza się wiatr, którego działanie może wywoływać napór lub ssanie w zależności od kierunku, z jakiego napływa, oraz kształtu i nachylenia dachu. Zmiany temperatury, oprócz wpływu na stan skupienia wody, powodują ruch materiałów pokryciowych i konstrukcyjnych oraz termoizolacji piankowych wynikający z ich rozszerzalności termicznej.

Czytaj więcej...

Budynki zeroemisyjne ze starymi dachówkami

Od 2010 r. państwa Unii Europejskiej są zobligowane do stałego zaostrzania wymagań dotyczących zużycia energii podczas wznoszenia i użytkowania budynków. Obecnie przepisy pozwalają na zużycie energii pierwotnej w nowo budowanych obiektach na poziomie 75 kWh/m˛. Model, do którego dążą ustawodawcy, nazywany jest budynkiem zeroemisyjnym. Mówiąc o budynku zeroemisyjnym, mamy na myśli taki, który wykorzystuje dostępne na miejscu źródła energii odnawialnej (głównie słonecznej i wiatrowej) oraz zbudowany jest z materiałów niedegradujących środowiska naturalnego. 

Czytaj więcej...

Wpływ koloru pokrycia na funkcjonowanie dachu

Dach jest tą częścią budynków, która odbiera najwięcej energii słonecznej, natomiast o jej ilości decyduje usytuowanie budynku, w tym zarówno szerokość geograficzna, jak i najbliższe otoczenie oraz regionalne różnice klimatyczne. Duże znaczenie mają też rodzaj dachu, jego kształt, kąt nachylenia i kierunek względem stron świata oraz kolor pokrycia. 

Czytaj więcej...

Deszczoszczelność pokryć płytkowych

Pokrycia płytkowe (tzw. małowymiarowe) składają się z drobnowymiarowych elementów ułożonych w ten sposób, że o ich szczelności decydują zakłady między nimi. Należą do nich dachówki karpiówki; płytki kamienne (głównie łupek); płytki z kompozytów i tworzyw sztucznych (głównie włókno-cementowe); deski (nie mylić z gontem); płytki metalowe i inne. 

Czytaj więcej...

Degradacja MWK

W związku z zaistniałymi w tym roku trudnościami gospodarczymi, na rynku materiałów dachowych pojawiły się problemy polegające, m.in., na braku ciągłości dostaw. Okres oczekiwania na niektóre rodzaje pokryć dachowych uległ wydłużeniu, a terminy dostaw są trudne do ustalenia. W związku z tym, coraz częściej obserwujemy dachy pokryte tymczasowo membranami wstępnego krycia (MWK). Niestety taki sposób działania pogarsza trwałość MWK, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe (UV) zawarte w świetle słonecznym powoduje ich degradację. 

Czytaj więcej...

Szczelność samonośnych pokryć metalowych zgodnie z wytycznymi IFD/PSD

W Polsce od dawna pokrycia metalowe są bardzo popularne, jednak dopiero teraz trwają prace nad określeniem zasad ich układania. Podjęło się tego Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, które w Zeszycie nr 6 Wytycznych Dekarskich zamierza przedstawić zalecenia dotyczące tego rodzaju pokryć otrzymane od IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy). Warto więc omówić podstawowe zagadnienia dotyczące tych pokryć zaprezentowane w Regułach Dekarskich Niemieckiego Związku Dekarzy, ponieważ są one zaleceniami zaakceptowanymi przez IFD. Zgodnie z tymi regułami [1] pokrycia metalowe dzielą się na samonośne i niesamonośne oraz specjalne. 

Czytaj więcej...

Taśmy samoprzylepne do elastycznych warstw wodochronnych

W majowym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” [1] poruszyłem temat związany ze szczelnością powietrzną uzyskiwaną za pomocą materiałów stosowanych jako paroizolacje w zewnętrznych przegrodach o konstrukcji drewnianej (ściany i dachy). Na kilku zdjęciach tam zamieszczonych widać taśmy łączące pasma warstw paroizolacyjnych. Jest to materiał konieczny do zastosowania z powodu wymagania uzyskania szczelności powietrznej w ścianach i dachach. 

Czytaj więcej...