logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Interpretacja zacieków a rzeczywistość

Bardzo często przyczyną zacieków na suficie w nowym domu na ostatniej kondygnacji jest wyciek skroplonej pary wodnej, która łatwo powstaje w dachach budynków świeżo oddanych do użytkowania. Dotyczy to szczególnie rejonów Polski, gdzie klimat jest wyjątkowo zmienny.

Czytaj więcej...

Przykłady prawidłowo wykonanych okapów dachów pochyłych

Temat okapów dachów pochyłych poruszony w artykule zamieszczonym w miesięczniku „Materiały Budowlane” nr 4/2024 [1] należy kontynuować, ponieważ w wielu regionach Polski dekarze prawidłowo realizują ten ważny element każdego dachu. Jest to duża grupa wykonawców, chociaż większość z nich działa w zachodniej części naszego kraju. Uważam, że warto pokazać wersje dobrze wykonanych okapów i omówić różnice w nich występujące. Wbrew pozorom prawidłowych rozwiązań jest wiele.

Czytaj więcej...

Najczęściej popełniane błędy w dachach pochyłych dotyczą okapów

W poprzednim artykule na łamach MB [1] opisałem skutki braku wentylacji pokryć blaszanych. Zamieściłem w nim dwa zdjęcia wadliwych okapów jako przykłady pokazujące częste, ale nieprawidłowe sposoby wykonania tego ważnego elementu każdego dachu. Warto więc zastanowić się nad przyczyną częstego popełniania tego błędu w okresie ostatnich trzydziestu lat. Moim zdaniem uporczywe powtarzanie wadliwych rozwiązań, będących w jawnej sprzeczności z zaleceniami producentów i z dostępną literaturą, jest typowym przykładem konformizmu informacyjnego i normatywnego (eksperyment Ascha).

Czytaj więcej...

Błędne interpretacje skutków braku wentylacji pokryć blaszanych

W numerze lutowym miesięcznika „Materiały Budowlane” (2/2024) [1] napisałem, że membrany wstępnego krycia (MWK) są masowo stosowane w Polsce już od 25 lat, a mimo to w dalszym ciągu w nowo budowanych dachach są zbyt często układane bez zrozumienia ich roli i funkcji. Wadliwość stosowania MWK wynika z braku wiedzy na temat zasad działania wszystkich warstw współczesnego dachu, a przede wszystkim MWK. Najwięcej popełnianych błędów dotyczy wentylacji pokrycia, której wykonanie jest konieczne, gdy układane są MWK

Czytaj więcej...

30 lat doświadczeń ze stosowania MWK

Mimo że membrany wstępnego krycia (MWK) są w Polsce stosowane już od trzydziestu lat, to w dalszym ciągu w przypadku nowo budowanych dachów materiały te są stosowane wadliwie. Wynika to z wielu przyczyn, ale przede wszystkim z braku wiedzy na temat zasad funkcjonowania wszystkich warstw współczesnego dachu, w tym MWK. Prawidłowe działanie MWK w dachach pochyłych dotyczy przepływu pary wodnej przez te materiały. 

Czytaj więcej...

Wymagania dotyczące połączenia MWK z natryskowymi piankami PUR

W miesięczniku „Materiały Budowlane” 12/2023 [1] opisałem wyniki badań przepływu pary wodnej przez laminat utworzony po natryśnięciu pianki PUR, na wysoko paroprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK), przeprowadzonych w laboratorium firmy Marma Polskie Folie Sp. z o.o. Badania paro przepuszczalności wykonano w przypadku pianki OKPUR (otwarto komórkowe poliuretany) i ZKPUR (zamknięto komórkowe poliuretany) na membranach o różnej gramaturze i na włókninach polipropylenowych typu spun-bond.

Czytaj więcej...

Badanie połączenia MWK z natryskowymi piankami PUR

Natryskowe pianki poliuretanowe (PUR), to materiały termoizolacyjne, które w Polsce pojawiły się po raz pierwszy w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, ale wtedy niemiały odpowiedniej ognioodporności. Obecnie, ich udoskonalone wersje, są stosowane przede wszystkim na dachach pochyłych w indywidualnym budownictwie mieszkaniowym (fotografia). Najczęściej są tam natryskiwane pianki otwarto komórkowe (OKPUR). 

Czytaj więcej...