logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Nowe funkcje dachów

Jeżdżąc po Polsce, trudno nie zauważyć, że bardzo wiele dachów ma zamocowane instalacje fotowoltaiczne o różnej powierzchni. Ta forma pozyskiwania naturalnej energii odnawialnej jest już bardzo popularna i w sposób oczywisty wynika ze wzrostu cen nośników energii potrzebnej do funkcjonowania każdego budynku. Warto zauważyć, że chęć oszczędzania nie jest jedynym czynnikiem, ponieważ od kilku dekad wzrasta również świadomość społeczna dotycząca szeroko pojętej ekologii i zrównoważonego rozwoju. 

Czytaj więcej...

Okap dachu z dobrze wykonaną wentylacją pokrycia

We wrześniowym numerze „Materiałów Budowlanych” (9/2023 r.) opisałem prawidłowe wykonanie wentylacji pokrycia na przykładzie konkretnego dachu. Zastosowano w nim krótkie, dzielone kontrłaty, które zamocowano z dystansami umożliwiającymi wymianę powietrza w kierunku poziomym między przestrzeniami sąsiadującymi z koszami i narożami. 

Czytaj więcej...

Przykład wykonania dachu wentylowanego

Często omawianym tematem na forach internetowych jest wybór rodzaju warstwy wstępnego krycia uszczelniającej pokrycia dachów pochyłych. Prezentowane są różne opinie, co należy wybrać: membranę dachową typu MWK czy deski z papą. W artykule pokażę remontowany dach, w którym oba materiały zostały zastosowane tak, aby dach był bardzo dobrze wentylowany i jednocześnie bardzo dobrze wykonany. Przykład tego dachu pokazuje, że aby prawidłowo wybudować dach z warstwą uszczelniającą pokrycie zasadnicze wykonaną z papy, warto użyć MWK na dolnej stronie szczeliny. 

Czytaj więcej...

Klasyfikacja metalowych pokryć samonośnych

W numerze 4/2023 miesięcznika „Materiały Budowlane” w artykule [1], dotyczącym samonośnych pokryć metalowych, pokazałem brak możliwości zaklasyfikowania pokryć typu blachodachówka wg zasad zawartych w zaleceniach IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy), które wywodzą się z Reguł Dekarskich Niemieckiego Związku Dekarzy [2]. Z tego powodu w Zeszycie nr 6 Wytycznych Dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy (PSD) pt. Zasady techniczne wykonywania pokryć dachowych i obróbek blacharskich z materiałów metalowych zostanie zaprezentowany odmienny system klasyfikacji metalowych pokryć samonośnych. 

Czytaj więcej...

Blachy cynkowe w pokryciach dachowych oraz elewacjach

Niewielka grupa metali, takich jak chrom, tytan czy nikiel, w wyniku korozji po zetknięciu z wilgocią zawartą w środowisku zewnętrznym, wytwarza naturalną warstwę ochronną. Natomiast blachy z cynku w zetknięciu z atmosferą podlegają korozji, w wyniku której powstaje warstwa antykorozyjna. W tym kontekście nazwa pasywacja czy też patynowanie niczego nie wyjaśnia. W celu uzyskania efektu naturalnej zmiany barwy, np. w procesie fabrycznym, powleka się materiał siarczkami. Naturalne procesy tworzenia się warstwy ochronnej w naszych warunkach klimatycznych trwają ok. trzech lat.

Czytaj więcej...

Wole oko – zasady wykonania

W poprzednim numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” opisałem podstawowe zasady układania pokryć z kamieni łupkowych [1]. Jako jedną z zalet tego pokrycia wymieniłem możliwość wykonywania wszelkich połączeń ścian lukarn lub kominów oraz sąsiadujących połaci (w koszach i narożach) w wersjach „miękkich”, polegających na przejściu z jednej płaszczyzny pokrycia w drugą bez wyraźnej granicy wymagającej użycia dodatkowych elementów (np. metalowych zlewni w koszach).

Czytaj więcej...

Zasady układania pokryć łupkowych

W 2022 r. ukazał się kolejny zeszyt Wytycznych dekarskich Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy prezentujący zasady układania łupka na dachach i fasadach [1].Wynika z nich, że aby dobrze układać łupek, trzeba dysponować pewnym doświadczeniem, ponieważ deszczoszczelność pokryć łupkowych uzyskuje się wyłącznie przez układanie płytek na zakład [2] z zachowaniem określonych reguł dotyczących wielkości zakładów (poziomych i pionowych). 

Czytaj więcej...