logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Budynki zeroemisyjne ze starymi dachówkami

Od 2010 r. państwa Unii Europejskiej są zobligowane do stałego zaostrzania wymagań dotyczących zużycia energii podczas wznoszenia i użytkowania budynków. Obecnie przepisy pozwalają na zużycie energii pierwotnej w nowo budowanych obiektach na poziomie 75 kWh/m˛. Model, do którego dążą ustawodawcy, nazywany jest budynkiem zeroemisyjnym. Mówiąc o budynku zeroemisyjnym, mamy na myśli taki, który wykorzystuje dostępne na miejscu źródła energii odnawialnej (głównie słonecznej i wiatrowej) oraz zbudowany jest z materiałów niedegradujących środowiska naturalnego. 

Czytaj więcej...

Wpływ koloru pokrycia na funkcjonowanie dachu

Dach jest tą częścią budynków, która odbiera najwięcej energii słonecznej, natomiast o jej ilości decyduje usytuowanie budynku, w tym zarówno szerokość geograficzna, jak i najbliższe otoczenie oraz regionalne różnice klimatyczne. Duże znaczenie mają też rodzaj dachu, jego kształt, kąt nachylenia i kierunek względem stron świata oraz kolor pokrycia. 

Czytaj więcej...

Deszczoszczelność pokryć płytkowych

Pokrycia płytkowe (tzw. małowymiarowe) składają się z drobnowymiarowych elementów ułożonych w ten sposób, że o ich szczelności decydują zakłady między nimi. Należą do nich dachówki karpiówki; płytki kamienne (głównie łupek); płytki z kompozytów i tworzyw sztucznych (głównie włókno-cementowe); deski (nie mylić z gontem); płytki metalowe i inne. 

Czytaj więcej...

Degradacja MWK

W związku z zaistniałymi w tym roku trudnościami gospodarczymi, na rynku materiałów dachowych pojawiły się problemy polegające, m.in., na braku ciągłości dostaw. Okres oczekiwania na niektóre rodzaje pokryć dachowych uległ wydłużeniu, a terminy dostaw są trudne do ustalenia. W związku z tym, coraz częściej obserwujemy dachy pokryte tymczasowo membranami wstępnego krycia (MWK). Niestety taki sposób działania pogarsza trwałość MWK, ponieważ promieniowanie ultrafioletowe (UV) zawarte w świetle słonecznym powoduje ich degradację. 

Czytaj więcej...

Szczelność samonośnych pokryć metalowych zgodnie z wytycznymi IFD/PSD

W Polsce od dawna pokrycia metalowe są bardzo popularne, jednak dopiero teraz trwają prace nad określeniem zasad ich układania. Podjęło się tego Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, które w Zeszycie nr 6 Wytycznych Dekarskich zamierza przedstawić zalecenia dotyczące tego rodzaju pokryć otrzymane od IFD (Międzynarodowej Federacji Dekarzy). Warto więc omówić podstawowe zagadnienia dotyczące tych pokryć zaprezentowane w Regułach Dekarskich Niemieckiego Związku Dekarzy, ponieważ są one zaleceniami zaakceptowanymi przez IFD. Zgodnie z tymi regułami [1] pokrycia metalowe dzielą się na samonośne i niesamonośne oraz specjalne. 

Czytaj więcej...

Taśmy samoprzylepne do elastycznych warstw wodochronnych

W majowym numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” [1] poruszyłem temat związany ze szczelnością powietrzną uzyskiwaną za pomocą materiałów stosowanych jako paroizolacje w zewnętrznych przegrodach o konstrukcji drewnianej (ściany i dachy). Na kilku zdjęciach tam zamieszczonych widać taśmy łączące pasma warstw paroizolacyjnych. Jest to materiał konieczny do zastosowania z powodu wymagania uzyskania szczelności powietrznej w ścianach i dachach. 

Czytaj więcej...