logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AKADEMIA BIM

Inwentaryzacja hałd materiałów sypkich metodą UAV oraz naziemnego skaningu laserowego

Około 2015 r. na całym świecie nastąpił gwałtowny rozwój bezzałogowych statków powietrznych. Drony przestały być domeną modelarzy i ich amatorskich konstrukcji, a zaczęły być produkowane na szeroką skalę, w coraz bardziej atrakcyjnych cenach. Wyposażone w aparat fotograficzny sprawiły, ze zainteresowano się fotogrametrią, dziedziną nieco zapomnianą i zarezerwowaną na duże projekty. Ujmując w skrócie, korzystając z fotogrametrii, na podstawie zdjęć wykonanych z różnych pozycji możemy określać wielkości geometryczne takie jak współrzędne, długość, szerokość oraz ich pochodne, tj. powierzchnię, objętość itd.

Czytaj więcej...

Fotogrametria w architekturze i przemyśle

Obecnie fotogrametria ma bardzo szerokie zastosowanie w obiektach zabytkowych, architekturze, przemyśle itp. Sytuacja pandemiczna na świecie przyspieszyła proces tworzenie cyfrowych bliźniaków. Modele 3D, wykonane z wykorzystaniem technik fotogrametrycznych, mają dużo lepszą jakość i rozdzielczość w porównaniu z uzyskanymi dzięki skanerom laserowym 3D i mogą być wykorzystywane jako modele inspekcyjne. Oczywiście dokładność i szczegółowość modelu 3D zależy od jakości matrycy aparatu, błędów obiektywu, tj. dystorsji, aberracji sferycznej, doświadczenia, lokalizacji i liczby wykonanych zdjęć oraz warunków atmosferycznych. 

Czytaj więcej...

HBIM w praktyce

Żyjemy w czasach, w których tradycyjne metody pomiarowe odchodzą w niepamięć i są zastępowane coraz nowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Ze względu na nieustający postęp technologiczny oraz złożoność brył i konstrukcji, sztandarowe metody nie są wystarczającym źródłem informacji. Inwentaryzacje obiektów architektonicznych od zawsze były długimi i żmudnymi procesami. Skala problemu zwiększa się, gdy obiekt, który ma zostać zmodernizowany, jest historyczny i nie wolno dopuścić do jakiegokolwiek jego uszkodzenia. 

Czytaj więcej...

Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem

Metoda pracy w przypadku projektu budowlanego w zasadzie pozostała niezmieniona do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Jej założenia bazowały na tworzeniu szkiców, schematów, widoków, przekrojów, rzutów i szczegółów konstrukcyjnych przez rysowanie na papierowych arkuszach linii i kształtów geometrycznych, które w późniejszym etapie były traktowane jako ogólne wytyczne i instrukcja montażowa całej budowli. 

Czytaj więcej...

HBIM – inwentaryzacja

Jedną z coraz wyraźniej rysujących się odmian BIM, mających nawet własną nazwę HBIM, jest BIM dedykowany budynkom i budowlom historycznym, zazwyczaj zabytkom(HistoricalBIM/HeritageBIM). Rozważania na temat HBIM rozpocznę w tym wydaniu miesięcznika „Materiały Budowlane” od omówienia zagadnień inwentaryzacji, a miejmy nadzieję kolejne artykuły będą poświęcone specyfice modelowania i zarządzania informacją o zabytku. 

Czytaj więcej...

BIM – nowe opracowania

Ostatnio ukazały się dwa ważne opracowania dla polskiego rynku użytkowników BIM:
- raport, w tym szablony dokumentów BIM przygotowane w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) we współpracy z PwC i wspieranego przez Komisję Europejską (zainteresowani mogli od ok. roku przyglądać się kolejnym etapom pracy zespołu ministerialnego i uczestniczyć w spotkaniach online);

Czytaj więcej...

BIM – budowa z klocków

Proces tworzenia projektów w standardzie BIM możemy śmiało porównać do najpopularniejszej zabawy z dzieciństwa, jaką jest budowanie z klocków. Projektant dostaje zadanie, które realizuje, łącząc ze sobą różne komponenty składające się na budowlę. Podobnie jak w zabawie klockami o rezultacie decyduje różnorodność dostępnych klocków. Wykorzystując kilka generycznych (ogólnych) typów klocków, będziemy wstanie doprowadzić projekt tylko do fazy koncepcyjnej lub stworzymy budowlę, której żaden rodzic nie będzie w stanie rozpoznać bez naszej opowieści podpartej żywiołową gestykulacją.

Czytaj więcej...

Bez aktualizacji program Revit nie spełnia oczekiwań firm projektowych

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały podejście do projektowania komputerowego i realizacji inwestycji. Wszechstronna wizualizacja w systemach informatycznych CAD i BIM umożliwia na każdym etapie, ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach oraz pozwala na wykrywanie kolizji na modelu wirtualnym. Building Infromation Modeling (BIM) zintegrował wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego od projektu poprzez jego wykonanie, aż do końcowego użytkowania obiektu. Jest to rozwiązanie korzystne dla inwestorów i wykonawców.

Czytaj więcej...