logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

BIM

buildingSMART International Awards Program

Od kilku lat buildingSMART organizuje konkurs „International Awards”, którego celem jest nagradzanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub prac badawczych dotyczących zagadnień openBIM, tj. wykorzystujących format IFC i rozwiązania pokrewne. Jak deklarują organizatorzy, zgłoszenia muszą dokumentować zastosowanie przynajmniej jednego narzędzia lub standardu rozwijanego przez buildingSMART i są oceniane pod kątem efektywności oraz innowacyjności zastosowania tych rozwiązań w kontekście wyzwań interoperacyjności. Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 r. Obecnie nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Projektowanie (Design); Budowa (Construction);Użytkowanie i utrzymanie obiektu (Operations & Maintenance); Prace badawcze (Professional Research); Prace studenckie (Student Research). Z roku na rok zauważamy znaczny wzrost zainteresowania konkursem (85 zgłoszeń w 2019 r.; ok. 50 w 2018 r.), co świadczy o jego rosnącej popularności, ale przede wszystkim o zwiększającym się w skali świata zaufaniu do openBIM i przyroście projektów realizowanych z wykorzystaniem otwartych formatów wymiany danych BIM. Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego ostatnia edycja została rozstrzygnięta w październiku br. podczas buildingSMAR International Standards Summit w Pekinie (Chiny). Od dwóch lat w pracach sądu konkursowego uczestniczą eksperci z Polski, ale niestety dotychczas nie pojawiły się w konkursie polskie inwestycje. Warto wspomnieć, że w 2016 r. w kategorii studenckiej wyróżnienie uzyskał Wojciech Fleming – student (absolwent) Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

BIM w CDE

Wspólna platforma danych (CDE – Common Data Environment) to klucz do zarządzania całym procesem budowlanymprzez cyfrowe oraz fizyczne procesy, które w połączeniu tworzą inżynierię produkcji budowlanej.Wynikiemtych prac jest budowa – fizyczny proces, oraz BIM (Building Information Modelling) – cyfrowe zarządzanie obiektami, a także Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) – cyfrowe procesy.

Czytaj więcej...

BIM4FM czy FM4BIM – jaką rolę odegra BIM w branży Facility Management?

Od długiego czasu eksperci z dziedziny BIM zastanawiają się, jak zoptymalizować modele BIM, aby były bardziej przydatne dla Facility Management i nie lądowały w „szufladzie” po przekazaniu budynku do użytkowania. Powstają standardy nazewnictwa oraz przekazywania danych, które mają ułatwić współpracę. Jednak przedstawiciele z branży Facility Management ciągle słyszą powiedzcie nam, czego potrzebujecie, abyśmy mogli to przygotować. I to stwierdzenie powinno dać nam do myślenia. Czy na pewno przygotowanie wytycznych i opisywanie procesów jest dziś realizowane przez odpowiednie osoby? Czy nie wykonujemy pracy, która pomaga tylko wybranym podmiotom?

Czytaj więcej...

Technologia BIM – antidotum na chaos?

Obecnie działający na rynku specjaliści (inżynierowie, architekci) zwykle nie identyfikują się z całym procesem budowlanym i po wykonaniu pracy w swoim „ogródku” zwalniają się z odpowiedzialności za dalszy rozwój projektu. Większość utożsamia się z własną grupą/firmą, a nie celem głównym, jakim jest realizacja obiektu budowlanego i jego utrzymanie. Akronim BIM można tłumaczyć na wiele sposobów: Building Information Model, Building Information Modeling lub Building Information Management. Wszystkie wskazują, jak szerokie jest spektrum tej technologii. W artykule omówiono zarządzanie informacją w procesie inwestycyjnym, czyli Building Information Management.

Czytaj więcej...

Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów

W dobie realizacji tak wielu inwestycji, kluczowym elementem wpływającym na terminowość prac jest m.in. dostarczenie we właściwym czasie zamówionych materiałów i elementów budowlanych. W celu dotrzymania terminów przez producenta materiałów budowlanych należy stawić czoło wyzwaniu, jakim jest współuczestnictwo w procesie projektowym i na tym etapie wspierać projektantów.

Czytaj więcej...