logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AKADEMIA BIM

HBIM w praktyce

Żyjemy w czasach, w których tradycyjne metody pomiarowe odchodzą w niepamięć i są zastępowane coraz nowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Ze względu na nieustający postęp technologiczny oraz złożoność brył i konstrukcji, sztandarowe metody nie są wystarczającym źródłem informacji. Inwentaryzacje obiektów architektonicznych od zawsze były długimi i żmudnymi procesami. Skala problemu zwiększa się, gdy obiekt, który ma zostać zmodernizowany, jest historyczny i nie wolno dopuścić do jakiegokolwiek jego uszkodzenia. 

Czytaj więcej...

Technologia BIM – narzędzie do zarządzania projektem

Metoda pracy w przypadku projektu budowlanego w zasadzie pozostała niezmieniona do przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. Jej założenia bazowały na tworzeniu szkiców, schematów, widoków, przekrojów, rzutów i szczegółów konstrukcyjnych przez rysowanie na papierowych arkuszach linii i kształtów geometrycznych, które w późniejszym etapie były traktowane jako ogólne wytyczne i instrukcja montażowa całej budowli. 

Czytaj więcej...

HBIM – inwentaryzacja

Jedną z coraz wyraźniej rysujących się odmian BIM, mających nawet własną nazwę HBIM, jest BIM dedykowany budynkom i budowlom historycznym, zazwyczaj zabytkom(HistoricalBIM/HeritageBIM). Rozważania na temat HBIM rozpocznę w tym wydaniu miesięcznika „Materiały Budowlane” od omówienia zagadnień inwentaryzacji, a miejmy nadzieję kolejne artykuły będą poświęcone specyfice modelowania i zarządzania informacją o zabytku. 

Czytaj więcej...

BIM – nowe opracowania

Ostatnio ukazały się dwa ważne opracowania dla polskiego rynku użytkowników BIM:
- raport, w tym szablony dokumentów BIM przygotowane w ramach realizacji projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce – Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) we współpracy z PwC i wspieranego przez Komisję Europejską (zainteresowani mogli od ok. roku przyglądać się kolejnym etapom pracy zespołu ministerialnego i uczestniczyć w spotkaniach online);

Czytaj więcej...

BIM – budowa z klocków

Proces tworzenia projektów w standardzie BIM możemy śmiało porównać do najpopularniejszej zabawy z dzieciństwa, jaką jest budowanie z klocków. Projektant dostaje zadanie, które realizuje, łącząc ze sobą różne komponenty składające się na budowlę. Podobnie jak w zabawie klockami o rezultacie decyduje różnorodność dostępnych klocków. Wykorzystując kilka generycznych (ogólnych) typów klocków, będziemy wstanie doprowadzić projekt tylko do fazy koncepcyjnej lub stworzymy budowlę, której żaden rodzic nie będzie w stanie rozpoznać bez naszej opowieści podpartej żywiołową gestykulacją.

Czytaj więcej...

Bez aktualizacji program Revit nie spełnia oczekiwań firm projektowych

Technologie cyfrowe zrewolucjonizowały podejście do projektowania komputerowego i realizacji inwestycji. Wszechstronna wizualizacja w systemach informatycznych CAD i BIM umożliwia na każdym etapie, ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach oraz pozwala na wykrywanie kolizji na modelu wirtualnym. Building Infromation Modeling (BIM) zintegrował wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego od projektu poprzez jego wykonanie, aż do końcowego użytkowania obiektu. Jest to rozwiązanie korzystne dla inwestorów i wykonawców.

Czytaj więcej...

BIM – podstawowa technologia w obecnym cyklu życia projektu architektonicznego

BIM (Building Information Modelling) to cyfrowy następca systemów CAD (Computer Aided Design). Postęp w dziedzinie mocy obliczeniowych i przepływu informacji wpływa na sposób, w jaki pracują projektanci i inżynierowie na całym świecie. Kreślenie płaskich rysunków za pomocą niegdyś rewolucyjnego oprogramowania CAD odchodzi do lamusa. Oprogramowanie BIM, jako dużo bardziej zaawansowane, jest kolejną rewolucją w przygotowywaniu nie tylko dokumentacji projektowej, ale całej inwestycji.

Czytaj więcej...

BIM w projektach typu fit-out? Jak najbardziej!

Projektowanie wnętrz komercyjnych przy użyciu technologii BIM nie różni się zasadniczo od projektowania obiektów kubaturowych. Wykorzystywane są te same narzędzia, standardy oraz założenia co do sposobu zarządzania informacją w procesie projektowania i realizacji. WDesign & Build Colliers International informacje przygotowujemy, wykorzystując zdefiniowane standardy, w których można znaleźć analogię do znanego w technologii BIM BEP (BIM Execution Plan). Zespół pracujący nad projektem ma jasno zdefiniowane role, a podstawą działania jest wspólne środowisko pracy (CDE – Common Data Environment). W rezultacie powstaje model BIM (PIM– Project Information Model) bogaty w informacje. Praktyczne korzyści z zastosowania BIM są więc bardzo podobne.  

Czytaj więcej...