logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AKADEMIA BIM

Czy idea zrównoważonego rozwoju może być katalizatorem wdrożenia technologii BIM?

6 i 7 listopada 2013 r. w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się III Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Zrównoważonego Rozwoju w Budownictwie Future4Build, podczas której dyskutowano m.in.: jak zaplanować zdrowe środowisko miejskie, jaka jest wartość zrównoważonego budownictwa w kontekście kosztów, jak efektywnie zarządzać energią, czy zielone budynki są rentowne, jakie są bariery budownictwa energooszczędnego, jak wdrożyć dyrektywę dotyczącą efektywności energetycznej, a także o problemach stosowania technologii BIM.

Czytaj więcej...

Edukacja dotycząca zintegrowanego projektowania i wykorzystania technologii BIM

W ostatnim roku na wielu konferencjach i wykładach omawia się zalety, jakie wynikają ze stosowania technologii BIM oraz zasad zintegrowanego projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. W artykule pokazujemy jak rodzi się edukacja dotycząca technologii BIM oraz jak na polskim rynku próbuje zaistnieć pierwsza organizacja zrzeszająca na razie pasjonatów ogromnych możliwości, które daje ta technologia.

Czytaj więcej...

BIM – wybór czy konieczność?

Na całym świecie trwa lawinowy rozwój używania technologii BIM, a w coraz częstszych przypadkach również z wykorzystaniem zasad zintegrowanego projektowania i realizacji inwestycji. W Polsce niestety mamy do czynienia ze skandaliczną dezintegracją tych sił, które tak naprawdę nie współpracują, lecz walczą na polu inwestycji, które stało się przez to polem bitwy, a nie współpracy. Liczba sporów sądowych tylko potwierdza tę tezę.

Czytaj więcej...

ArchiCAD 17 jako zaawansowane narzędzie technologii BIM

Potrzeba zapewnienia bezproblemowej wymiany danych pomiędzy aplikacjami wspomagającymi realizację inwestycji w technologii BIM doprowadziła m.in. do powstania idei OpenBIM mającej na celu zdefiniowanie standardów współpracy i wymiany danych pomiędzy użytkownikami różnego oprogramowania. Korzystający z niej projektanci poszczególnych branż mogą w dowolny sposób wybierać odpowiadające im oprogramowanie i bez przeszkód współpracować z zespołami korzystającymi z rozwiązań innych firm.

Czytaj więcej...

Spojrzenie na BIM firmy Autodesk

Wszyscy liczący się producenci oprogramowania dla projektantów powołują się na zgodność własnego portfolio produktów z założeniami idei BIM (Building Information Modelling), ale każdy z nich ma inny pomysł na realizację tych założeń z wykorzystaniem swoich produktów. Oto spojrzenia na BIM firmy Autodesk.

Czytaj więcej...

Tekla Structures – współpraca dzięki BIM

Tekla Structures jest rozwiązaniem dla wszystkich, którzy biorą udział w procesie konstrukcyjnym: od projektanta, inżyniera po generalnego wykonawcę i inwestora. Bogaty wybór rodzajów plików dla tzw. modeli referencyjnych pozwala umieszczać w projekcie np. instalacje elektryczne, wentylacyjne, okna, drzwi, maszyny itp. Elementy konstrukcji pochodzące z różnych branż, wstawione z zewnętrznego oprogramowania, są traktowane jako część modelu Tekla i brane pod uwagę przy kontroli kolizji.

Czytaj więcej...

Oprogramowanie wykorzystywane w procesie Modelowania Informacji o Budynku (BIM)

Co należy rozumieć przez „mapę drogową” i jak architekci, projektanci, kosztorysanci oraz planiści mogą łączyć różne oprogramowania, aby wykorzystując technologię BIM stworzyć optymalny projekt obiektu pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych oraz kosztów wykonania? - prezentacja dwóch firm programistycznych wspierających ideę Building Information Modeling (BIM).

Czytaj więcej...

Praca zespołowa i współpraca międzybranżowa z wykorzystaniem technologii BIM

Artykuł prezentuje kwestie wsparcia współpracy projektantów. Zagadnienia przedstawione są na przykładzie pracującego razem zespołu architektonicznego, tzw. współpraca wewnętrzna (internal collaboration) oraz współpraca międzybranżowa, zewnętrzna (external collaboration). Autorzy opisują doświadczenia z pracy w programie ArchiCAD wykorzystującym m.in. technologię Teamwork 2.0, koncepcję BIM-serwer, technologię Delta-serwerTM, a także obsługującego format IFC (otwarty i uniwersalny format wymiany danych BIM).

Czytaj więcej...