logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - VIII Konferencja SPB 2024 (reklama)
Okładka II - VISBUD (reklama)
Okładka III - ATLAS (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

K. Stachecki, Z. Meyer – Analiza równania nośności granicznej prefabrykowanych pali wbijanych na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych / Analysis of the load bearing capacity equation for precast driven piles based on static load test results  ... 1-4
cytuj/citation: Kamil Stachecki, Zygmunt Meyer. 2024. Analiza równania nośności granicznej prefabrykowanych pali wbijanych na podstawie wyników próbnych obciążeń statycznych. Materiały Budowlane 621 (5): 1-4. DOI: 10.15199/33.2024.05.01

K. Zieliński, M. Herbowska, J. Krawczyk – Aktywowany alkalicznie popiół lotny jako zamiennik cementu w mieszankach betonowych / Alkaline-activated fly ash as an alternative to cement in concrete mixtures ... 5-8
cytuj/citation: Krzysztof Zieliński, Martyna Herbowska, Jacek Krawczyk. 2024. Aktywowany alkalicznie popiół lotny jako zamiennik cementu w mieszankach betonowych. Materiały Budowlane 621 (5): 5-8. DOI: 10.15199/33.2024.05.02

P. Turkowski – Wpływ tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na odporność ogniową konstrukcji żelbetowych / Gypsum and cement-lime plasters influence on fire resistance of reinforced concrete structures  ... 9-13
cytuj/citation: Piotr Turkowski. 2024. Wpływ tynków gipsowych i cementowo-wapiennych na odporność ogniową konstrukcji żelbetowych. Materiały Budowlane 621 (5): 9-13. DOI: 10.15199/33.2024.05.03

P. Sulik, M. Rykaczewski – Wpływ impregnacji na prędkość zwęglania drewna klejonego krzyżowo / Effect of impregnation on the charring rate of cross-laminated timber   ... 14-19
cytuj/citation: Paweł Sulik, Michał Rykaczewski. 2024. Wpływ impregnacji na prędkość zwęglania drewna klejonego krzyżowo. Materiały Budowlane 621 (5): 14-19. DOI: 10.15199/33.2024.05.04

H. Michalak, K. Michalak – Wybrane aspekty prośrodowiskowe realizacji budynków wysokich i wysokościowych o konstrukcji drewnianej w Szwecji / Selected pro-environmental aspects of construction of high and high-rise wooden structure buildings in Sweden ... 20-25
cytuj/citation: Hanna Michalak, Karolina Michalak. 2024. Wybrane aspekty prośrodowiskowe realizacji budynków wysokich i wysokościowych o konstrukcji drewnianej w Szwecji. Materiały Budowlane 621 (5): 20-25. DOI: 10.15199/33.2024.05.05

M. Komar, J. Szulc, B. Gutarowska – Nowe metody oznaczania grzybów i glonów w budownictwie / New methods of determining fungi and algae in construction  ... 26-30
cytuj/citation: Michał Komar, Justyna Szulc, Beata Gutarowska. 2024. Nowe metody oznaczania grzybów i glonów w budownictwie. Materiały Budowlane 621 (5): 26-30. DOI: 10.15199/33.2024.05.06

TEMAT WYDANIA – Naprawa i wzmacnianie konstrukcji

D. Gacki, K. Słowiński – Ocena możliwości zastosowania powłoki laminatowej do naprawy i wzmocnienia płaszcza stalowego zbiornika paliwowego o osi pionowej / Assessment of the possibility of using a laminate coating to repair and strengthen the jacket of a steel fuel tank with a vertical axis ... 31-35
cytuj/citation: Dawid Gacki, Kamil Słowiński. 2024. Ocena możliwości zastosowania powłoki laminatowej do naprawy i wzmocnienia płaszcza stalowego zbiornika paliwowego o osi pionowej. Materiały Budowlane 621 (5): 31-35. DOI: 10.15199/33.2024.05.07


K. Schabowicz, M. SługockaPrawo budowlane a naprawa i wzmacnianie obiektów budowlanych ... 36

A. WoźniakCo determinuje wybór materiałów do remontów? ... 41

ARBOCEL P (reklama)

B. NowogońskaUtrzymanie obiektów budowlanych ... 43

Ł. DrobiecNaprawa i wzmacnianie zarysowanych konstrukcji murowych ... 46

CANASTOL (reklama)

T. JaśniokIdentyfikacja przyczyn korozji zbrojenia w betonie ... 49

L. Hebda, D. Białecki, M. MajewskiElektrochemiczna ekstrakcja chlorków zgodnie z normą PN-EN 1504-9 na przykładzie stropu nad garażem podziemnym ... 52

ARBOCEL (reklama)

A. TaborWymiana stref podporowych oraz wzmocnienie dźwigarów łukowych z drewna klejonego, bez konieczności wyparcia części środkowej ... 56

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

K. PatokaPrzykłady prawidłowo wykonanych okapów dachów pochyłych ... 59

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

K. Łaskawiec, P. Gębarowski, J. StankiewiczWykorzystanie surowców wtórnych w modułowych elementach z ABK ... 61

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

G. Adamczewski, A. Nicał, P. WoyciechowskiEfektywność konstrukcyjna, trwałość i swoboda projektowania budynków z elementów prefabrykowanych ... 63

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO ... 66

INFORMATOR PRAWNY

J. PrzeworskaZmiany dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność ... 67

KONFERENCJE

E. Kowałko„Razem w zieloną przyszłość...” ... 69

K. WiśniewskaTechnologia CCS szansą na zapewnienie konkurencyjności przemysłu cementowego w Polsce .. 70

Stowarzyszenie Producentów Cementu (reklama)

D. Kostrzewska-MatyniaUdane Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji ... 73

Dwudziestolecie Wydawnictwa PIIB ... 74

SODASIL (reklama)

RYNEK BUDOWLANY

M. ZiachStatystyka pozwoleń na budowę budynków niemieszkalnych ... 75

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w lutym i marcu 2024 roku ... 77

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w pierwszym kwartale 2024 roku ... 80

ARBOCEL (reklama)

AVASIL (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w marcu 2024 roku ... 83

M. ZiachKredyty mieszkaniowe w pierwszym kwartale 2024 roku ... 84

THIXAN (reklama)