logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - SIPUR (reklama)
Okładka II - SOUDAL (reklama)
Okładka III - KNAUF (reklama)
Okładka IV - FAKRO (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

G. Bajorek, P. Górak, A. Łagosz – Praktyczne zastosowanie koncepcji równoważnych właściwości użytkowych betonu / Practical application of the concept of equivalent concrete performance ... 1-7
cytuj/citation: Grzegorz Bajorek, Piotr Górak, Artur Łagosz. 2024. Praktyczne zastosowanie koncepcji równoważnych właściwości użytkowych betonu. Materiały Budowlane 622 (6): 1-7. DOI: 10.15199/33.2024.06.01

J. Szymanowski – Wpływ modyfikacji zaprawy cementowej wybranymi nanocząstkami na ścieralność i przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie / Effect of modification of cement mortar with selected nanoparticles on abrasiveness and subsurface tensile strength ... 8-11
cytuj/citation: Jacek Szymanowski. 2024. Wpływ modyfikacji zaprawy cementowej wybranymi nanocząstkami na ścieralność i przypowierzchniową wytrzymałość na rozciąganie. Materiały Budowlane 622 (6): 8-11. DOI: 10.15199/33.2024.06.02

D. Jasińska, M. Dutkiewicz, M. Ancelin, E.De Morais Dias, A. Grasselli, N. Morise, G. Laot – Use and potential of the digital twin of Structural Health Monitoring and Non-Destructive Testing for improving durability and preventing failures of existing structures / Wykorzystanie i potencjał cyfrowego bliźniaka do monitorowania stanu konstrukcji i badań nieniszczących w celu poprawy trwałości i zapobiegania awariom istniejących konstrukcji ... 12-16
cytuj/citation: Daria Jasińska, Maciej Dutkiewicz, Manon Ancelin, Elodie De Morais Dias, Arthur Grasselli, Nora Morise, Gabriel Laot. 2024. Use and potential of the digital twin of Structural Health Monitoring and Non-Destructive Testing for improving durability and preventing failures of existing structures. Materiały Budowlane 622 (6): 12-16. DOI: 10.15199/33.2024.06.03

P. Konca, J. Szer – Physical and mechanical tests of clay plasters / Badania fizykomechaniczne tynków glinianych ... 17-21
cytuj/citation: Piotr Konca, Jacek Szer. 2024. Physical and mechanical tests of clay plasters. Materiały Budowlane 622 (6): 17-21. DOI: 10.15199/33.2024.06.04

B. Pietruszka, M. Gołębiewski, O. Oleksiienko – Właściwości celulozy jako materiału termoizolacyjnego w przegrodach budowlanych / Properties of cellulose as a thermal insulation material in building partitions ... 22-25
cytuj/citation: Barbara Pietruszka, Michał Gołębiewski, Olena Oleksiienko. 2024. Właściwości celulozy jako materiału termoizolacyjnego w przegrodach budowlanych. Materiały Budowlane 622 (6): 22-25. DOI: 10.15199/33.2024.06.05

D. Markowska, P. Wolny, M. Banaś, S. Kukfisz, B. Kukfisz – Metoda oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie budynków zabytkowych / Method of the fire safety level assessment on the example of historic buildings ... 26-31
cytuj/citation: Dorota Markowska, Paweł Wolny, Mateusz Banaś, Sławomir Kukfisz, Bożena Kukfisz. 2024. Metoda oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego na przykładzie budynków zabytkowych. Materiały Budowlane 622 (6): 26-31. DOI: 10.15199/33.2024.06.06

W. Gardziejczyk, M. Motylewicz, M. Sakowski – Ocena właściwości akustycznych warstwy ścieralnej z asfaltu porowatego nawierzchni drogowych w warunkach laboratoryjnych / Evaluation of acoustic properties of porous asphalt wearing course of a road pavements under laboratory conditions ... 32-35
cytuj/citation: Władysław Gardziejczyk, Marek Motylewicz, Mariusz Sakowski. 2024. Ocena właściwości akustycznych warstwy ścieralnej z asfaltu porowatego nawierzchni drogowych w warunkach laboratoryjnych. Materiały Budowlane 622 (6): 32-35. DOI: 10.15199/33.2024.06.07

N. Gasik-Kowalska, P. Grabowski, P. Gryszpanowicz – Wstępna analiza wymywalności związków organicznych do wód powierzchniowych z odpadowego destruktu asfaltowego / Preliminary analysis of the leachability of organic compounds into surface waters from waste reclaimed asphalt ... 36-41
cytuj/citation: Natalia Gasik-Kowalska, Paweł Grabowski, Piotr Gryszpanowicz. 2024. Wstępna analiza wymywalności związków organicznych do wód powierzchniowych z odpadowego destruktu asfaltowego. Materiały Budowlane 622 (6): 36-41. DOI: 10.15199/33.2024.06.08

Materiały i technologie dachowe – TEMAT WYDANIA

J. Miszczak, I. Szer – Wpływ ciężaru pokrycia dachowego i okresu powstania obiektów z dachami o kratownicowej konstrukcji stalowej na ich bezpieczną eksploatację / The influence of the weight of the roof covering and the period of construction of structures with steel truss roofs on their safe exploitation ... 42-46
cytuj/citation: Jakub Miszczak, Iwona Szer. 2024. Wpływ ciężaru pokrycia dachowego i okresu powstania obiektów z dachami o kratownicowej konstrukcji stalowej na ich bezpieczną eksploatację. Materiały Budowlane 622 (6): 42-46. DOI: 10.15199/33.2024.06.09

B. Francke, E. KodaWybrane problemy materiałowe stwierdzane w pokryciach papowych dachów płaskich ... 47

Efektywna izolacja dachów płaskich (artykuł sponsorowany) ... 51

P. Krause, A. Szymanowska-GwiżdżBłędy w realizacji dachu płaskiego ze styropapy ... 52

Nowatorska warstwa buforowa (artykuł sponsorowany) ... 56

A. PapisSkuteczna izolacja poddasza pianką poliuretanową ... 57

ULTRAPUR (reklama)

P. Krause, I. Pokorska-SilvaNieprawidłowa naprawa dachu płaskiego ... 59

ARBOCEL P (reklama)

PROTEKT (reklama)

SIGMA-NOT (reklama)

K. WolańskaCzego możemy obecnie oczekiwać od dachów zielonych? ... 64

BAUDER (reklama)

Wytyczne dekarskie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy ... 67

CANASTOL (reklama)

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaInterpretacja zacieków a rzeczywistość ... 69

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

P. WalczakJak długo można użytkować obiekty budowlane wykonane z autoklawizowanego betonu komórkowego? ... 71

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

A. Downar, M. Surma, Sz. WojciechowskiBudownictwo modułowe w praktyce ... 73

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w kwietniu 2024 roku ... 75

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych w kwietniu 2024 roku ... 78

ARBOCEL (reklama)

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w okresie czterech miesięcy 2024 roku ... 79

SODASIL (reklama)

Spotkanie biznesowe spółki Baumit ... 81

M. ZiachMniej kredytów mieszkaniowych ... 82

ARBOCEL (reklama)

M. ZiachIlu mlodych Polaków wybiera naukę w szkołach budowlanych ... 83

AVASIL (reklama)

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Czy nieelektryczne turbiny wentylacyjne są wyrobem budowlanym i czy podlegają regulacjom przepisów ustawy o wyrobach budowlanych? ... 86

INFORMATOR PRAWNY

J. PrzeworskaNiedozwolone zapisy w umowach dotyczących instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach ... 87

KONFERENCJE

VI Dni Budownictwa Drewnianego ... 89

Konferencja „Projektowanie Przyszlości 2024” ... 89

Jubileusz 90-lecia PZITB ... 90

THIXAN (reklama)

IBERSIL/EBROSIL (reklama)

Dzień Otwarty Nowoczesnych Konstrukcji Drewnianych ... 91

Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024 ... 92

ASM (reklama)