logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Grupa PSB (reklama)
Okładka II - FAKRO (reklama)
Okładka III - VISBUD (reklama)
Okładka IV - Budowa węzła produkcji wodoru ekologicznego (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

E. Horszczaruk, P. Rychtowski, P. ŁukowskiWłaściwości mechaniczne i struktura betonów konopnych w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury / Mechanical performance and structure of hemp concrete exposed to high temperature ... 1-4
cytuj/citation: Elżbieta Horszczaruk, Piotr Rychtowski, Paweł Łukowski. 2023. Właściwości mechaniczne i struktura betonów konopnych w warunkach oddziaływania wysokiej temperatury. Materiały Budowlane 609 (5): 1-4. DOI: 10.15199/33.2023.05.01

K. Granatyr, M. Bołtryk, K. Kalinowska-Wichrowska, P. Szeligowski – Wpływ zróżnicowanego składu kompozytu geopolimerowego na adhezję z kompozytem asfaltowym / The influence of varied composition of the geopolymer composite on the adhesion with asphalt composite ... 5-9
cytuj/citation: Krzysztof Granatyr, Michał Bołtryk, Katarzyna Kalinowska-Wichrowska. 2023. Wpływ zróżnicowanego składu kompozytu geopolimerowego na adhezję z kompozytem asfaltowym. Materiały Budowlane 609 (5): 5-9. DOI: 10.15199/33.2023.05.02

M. Blajer – Projektowanie obudowy tunelu z wykorzystaniem metody kontroli konwergencji / Tunnel lining design using convergence confinement method ... 10-13
cytuj/citation: Mateusz Blajer. 2023. Projektowanie obudowy tunelu z wykorzystaniem metody kontroli konwergencji. Materiały Budowlane 609 (5): 10-13. DOI: 10.15199/33.2023.05.03

T. Chrzan – Wpływ eliptycznego rozkładu radialnej sejsmicznej prędkości drgań na bezpieczeństwo techniczne budynku / The influence of eliptical distribution of radial seismic velocity on building technical safety ... 14-17
cytuj/citation: Tadeusz Chrzan. 2023. Wpływ eliptycznego rozkładu radialnej sejsmicznej prędkości drgań na bezpieczeństwo techniczne budynku. Materiały Budowlane 609 (5): 14-17. DOI: 10.15199/33.2023.05.04

K. Pawłowski – Nośność hybrydowych połączeń nitowano-śrubowych z wykorzystaniem śrub wysokiej wytrzymałości / The bearing capacity of hybrid bolted and riveted joints with use of high strength bolts ... 18-21
cytuj/citation: Kamil Pawłowski. 2023. Nośność hybrydowych połączeń nitowano-śrubowych z wykorzystaniem śrub wysokiej wytrzymałości. Materiały Budowlane 609 (5): 18-21. DOI: 10.15199/33.2023.05.05

S. Wall – Analiza propozycji dotyczącej nowego podejścia UE do harmonizacji technicznej warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych / Analysis of the proposal for a new EU approach to technical harmonization of the conditions for marketing of construction products ... 22-25
cytuj/citation: Sebastian Wall. 2023. Analiza propozycji dotyczącej nowego podejścia UE do harmonizacji technicznej warunków wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Materiały Budowlane 609 (5): 22-25. DOI: 10.15199/33.2023.05.06

M. Nieświec – Stan wiedzy dotyczącej wykorzystania żużla miedziowego w kompozytach cementowych / State of knowledge on the use of copper slag in cement composites ... 26-29
cytuj/citation: Martyna Nieświec. 2023. Stan wiedzy dotyczącej wykorzystania żużla miedziowego w kompozytach cementowych. Materiały Budowlane 609 (5): 26-29. DOI: 10.15199/33.2023.05.07

NAPRAWA, REMONT I MODERNIZACJA OBIEKTÓW

J. Jaskowska-Lemańska, A. Leśniak – Analiza ekonomiczno - środowiskowa wybranego systemu balkonów dostawnych / Economic and environmental analysis of selected add-on balcony system ... 30-33
cytuj/citation: Justyna Jaskowska-Lemańska, Agnieszka Leśniak. 2023. Analiza ekonomiczno - środowiskowa wybranego systemu balkonów dostawnych. Materiały Budowlane 609 (5): 30-33. DOI: 10.15199/33.2023.05.08

D. Bajno, A. Marynowicz, A. Kucharczyk – Badanie wpływu wewnętrznych dociepleń budynków historycznych na ich stan techniczny / The impact of the internal thermal modernization of historic buildings on their technical condition ... 34-37
cytuj/citation: Dariusz Bajno, Andrzej Marynowicz, Andrzej Kucharczyk. 2023. Badanie wpływu wewnętrznych dociepleń budynków historycznych na ich stan techniczny. Materiały Budowlane 609 (5): 34-37. DOI: 10.15199/33.2023.05.09

M. Jukowski, Ł. Jabłoński, M. Hypki – Badanie wpływu drgań wywołanych wbijaniem mikropali STATIpile na konstrukcję istniejącego obiektu / Study of the effect of vibration caused by STATIpile micropile driving on the structure of an existing facility ... 38-41
cytuj/citation: Michał Jukowski, Łukasz Jabłoński, Mateusz Hypki. 2023. Badanie wpływu drgań wywołanych wbijaniem mikropali STATIpile na konstrukcję istniejącego obiektu. Materiały Budowlane 609 (5): 38-41. DOI: 10.15199/33.2023.05.10

A. Wysokowski – Zapasy trwałości eksploatacyjnej wybranych mostów stalowych w aspekcie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej / Service life reserves of selected steel bridges in the aspect of modernization polish railroad infrastructure ... 42-46
cytuj/citation: Adam Wysokowski. 2023. Zapasy trwałości eksploatacyjnej wybranych mostów stalowych w aspekcie modernizacji krajowej infrastruktury kolejowej. Materiały Budowlane 609 (5): 42-46. DOI: 10.15199/33.2023.05.11

T. Abel, R. Gut, W. Jasiński – Wpływ wielkości uszkodzeń rurociągów na możliwość zastosowania wewnętrznych wykładzin naprawczych typu CIPP / Significance of damage in pipes affecting for the use of CIPP internal linings ... 47-50
cytuj/citation: Tomasz Abel, Remigiusz Gut, Wiktor Jasiński. 2023. Wpływ wielkości uszkodzeń rurociągów na możliwość zastosowania wewnętrznych wykładzin naprawczych typu CIPP. Materiały Budowlane 609 (5): 47-50. DOI: 10.15199/33.2023.05.12

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

A. Wawrzynowicz, J. FlorczukWspółczynnik przewodzenia ciepła λ izolacji PIR w świetle polityki zgodności ... 51

ARBOCEL P (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

T. RybarczykNewralgiczne miejsca w murach z betonu komórkowego podlegające ociepleniu ... 53

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 


A. Koton, G. Adamczewski, P. WoyciechowskiWybrane aspekty techniczne elementów łącznikowych w nowoczesnej prefabrykacji ... 55

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu: 

K. PatokaZasady układania pokryć łupkowych ... 57

GEOTECHNIKA

S. KwiecieńWzmacnianie podłoża gruntowego metodą wymiany dynamicznej ... 59

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

J. HołaSektorowa Rada ds. Kompetencji w Budownictwie – wybrane rezultaty prac Grupy roboczej ds. barier edukacyjnych ... 63

INFORMATOR PRAWNY

W. Gnych-PietrzakProgram Pierwsze Mieszkanie ... 65

RYNEK BUDOWLANY

25 lat Grupy PSB Handel S.A. w ocenie nowego Zarządu ... 67

Ile mieszkań na wynajem? ... 69

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w pierwszym kwartale 2023 roku ... 70

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej i produkcja sprzedana budownictwa w pierwszym kwartale 2023 roku ... 73

M. Mysior-Syczuk - Zmiany cen materiałów budowlanych w marcu oraz po trzech miesiącach 2023 roku ... 76

SODASIL (reklama)

KONFERENCJE

K. WiśniewskaDekarbonizacja kluczem do przyszłości branży cementowej i budownictwa neutralnego emisyjnie ... 77

R. JasińskiWPPK-2023 XXXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji ... 79

CANASTOL (reklama)

ARBOCEL (reklama)

AWANSE NAUKOWE

Sylwia Jasińska - Awanse naukowe w architekturze, urbanistyce oraz inżynierii lądowej, geodezji i transporcie w I kwartale 2023 roku ... 82

AVASIL (reklama)

WSPOMNIENIE

Śp. Stanisław Petrykowski (1937 – 2023) ... 84