logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Rettenmaier Polska (reklama)
Okładka II - Sieć Badawcza Łukasiewicz (reklama)
Okładka III - Grupa Kapitałowa Stalprofil (reklama)
Okładka IV - SOLBET (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

J. Ścigałło, R. Studziński – Rodzaje analiz globalnych prętowych konstrukcji żelbetowych / Types of global analysis of bar reinforced concrete structures ... 1-5
cytuj/citation: Jacek Ścigałło, Robert Studziński. 2024. Rodzaje analiz globalnych prętowych konstrukcji żelbetowych. Materiały Budowlane 619 (3): 1-5. DOI: 10.15199/33.2024.03.01

A. Śliwka, B. Wieczorek, M. Wieczorek – Zależność pomiędzy przyrostem wytrzymałości na ściskanie i granicznymi naprężeniami przyczepności w okresie dojrzewania betonu – weryfikacja założeń EC2 / The relationship between the increase in compressive strength and the limit stresses of adhesion during the concrete curing period – verification of EC2 assumptions  ... 6-12
cytuj/citation: Andrzej Śliwka, Barbara Wieczorek, Mirosław Wieczorek. 2024. Zależność pomiędzy przyrostem wytrzymałości na ściskanie i granicznymi naprężeniami przyczepności w okresie dojrzewania betonu – weryfikacja założeń EC2. Materiały Budowlane 619 (3): 6-12. DOI: 10.15199/33.2024.03.02

A. Piekarczyk, T. Połubiński – Wpływ zbrojenia stalowego na pracę ścian murowanych obciążonych pionowo przy jednoczesnym przemieszczeniu konstrukcji podpierającej / Influence of steel reinforcement on the behavior of vertically loaded masonry walls with simultaneous displacement of supporting structure ... 13-17
cytuj/citation: Adam Piekarczyk, Tomasz Połubiński. 2024. Wpływ zbrojenia stalowego na pracę ścian murowanych obciążonych pionowo przy jednoczesnym przemieszczeniu konstrukcji podpierającej. Materiały Budowlane 619 (3): 13-17. DOI: 10.15199/33.2024.03.03

M. Gajdzicki, J. Miszczak – Określanie wytrzymałości na rozciąganie stali na podstawie pomiaru twardości / Leeba Determining the steel tensile strength based on Leeb hardness measurement  ... 18-22
cytuj/citation: Michał Gajdzicki, Jakub Miszczak. 2024. Określanie wytrzymałości na rozciąganie stali na podstawie pomiaru twardości. Materiały Budowlane 619 (3): 18-22. DOI: 10.15199/33.2024.03.04

M. Musiał – Analiza głowicy słupa żelbetowego metodą S-T w celu ustalenia przyczyn zarysowania / The analysis of the reinforced column head with S-T method in order to identify the cracking reasons   ... 23-26
cytuj/citation: Michał Musiał. 2024. Analiza głowicy słupa żelbetowego metodą S-T w celu ustalenia przyczyn zarysowania. Materiały Budowlane 619 (3): 23-26. DOI: 10.15199/33.2024.03.05

T. Korbiel, R. Bal, W. Berezowski, R. Kruk – Ocena wybranych właściwości mechanicznych budowlanych materiałów wibroizolacyjnych na bazie polimerowych granulatów recyklingowych / Identification of selected mechanical properties of construction vibro-isolating materials based on recycled polymer granules ... 27-31
cytuj/citation: Tomasz Korbiel, Renata Bal, Wojciech Berezowski, Radosław Kruk. 2024. Ocena wybranych właściwości mechanicznych budowlanych materiałów wibroizolacyjnych na bazie polimerowych granulatów recyklingowych. Materiały Budowlane 619 (3): 27-31. DOI: 10.15199/33.2024.03.06

GEOTECHNIKA

J. Górszczyk, K. Malicki – Badania deformacji geosiatki poliestrowej wykorzystywanej w inżynierii lądowej / Deformation tests of polyester geogrid used in civil engineering ... 32-35
cytuj/citation: Jarosław Górszczyk, Konrad Malicki. 2024. Badania deformacji geosiatki poliestrowej wykorzystywanej w inżynierii lądowej. Materiały Budowlane 619 (3): 32-35. DOI: 10.15199/33.2024.03.07

ZRÓWNOWAŻONE BUDOWNICTWO

K. Gładyszewska-Fiedoruk, A. Gajewski, P. Wichowski – Jakość powietrza w Centrum Nowoczesnego Kształcenia / Air quality in a Modern Education Center ... 36-40
cytuj/citation: Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk, Andrzej Gajewski, Piotr Wichowski. 2024. Jakość powietrza w Centrum Nowoczesnego Kształcenia. Materiały Budowlane 619 (3): 36-40. DOI: 10.15199/33.2024.03.08

L. Kamionka, A. Wdowiak-Postulak, J. Gil-Mastalerczyk, B. Ordon-Beska – Wybrane aspekty projektowania proekologicznych budynków na bazie CLT / Selected aspects of designing pro-ecological buildings based on CLT ... 41-44
cytuj/citation: Lucjan Kamionka, Agnieszka Wdowiak-Postulak, Joanna Gil-Mastalerczyk, Beata Ordon-Beska. 2024. Wybrane aspekty projektowania proekologicznych budynków na bazie CLT. Materiały Budowlane 619 (3): 41-44. DOI: 10.15199/33.2024.03.09

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE

B. Sędłak, J. Kinowski, P. Sulik – Wpływ rodzaju zastosowanej ramki w szybie zespolonej na odporność ogniową przegrody przeszklonej / The influence of the type of frame used in the insulating glass unit on the fire resistance of the glazed partition ... 45-49
cytuj/citation: Bartłomiej Sędłak, Jacek Kinowski, Paweł Sulik. 2024. Wpływ rodzaju zastosowanej ramki w szybie zespolonej na odporność ogniową przegrody przeszklonej. Materiały Budowlane 619 (3): 45-49. DOI: 10.15199/33.2024.03.10

D. Brzezińska, M. Brzezińska – Palność fasad – analiza problemu i porównanie metod badań ogniowych / Combustible facade – problem analysis and comparison of fire testing methods ... 50-55
cytuj/citation: Dorota Brzezińska, Maria Brzezińska. 2024. Palność fasad – analiza problemu i porównanie metod badań ogniowych. Materiały Budowlane 619 (3): 50-55. DOI: 10.15199/33.2024.03.11

Hydroizolacje – TEMAT WYDANIA

R. WójcikSkuteczność stosowania gliny w ochronie zabytkowych budynków i budowli przed wilgocią gruntową ... 56

P. Krause, A. Pawlak-JakubowskaDiagnostyka zawilgoceń przegród budowlanych w budynku wielorodzinnym ... 60

ARBOCEL P (reklama)

K. Łączka, K. BorkowiczHydroizolacje podpłytkowe wg PN-EN 14891 ... 64

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDOWNICTWIE

P. NarowskiPropozycja nowych wartości parametrów obliczeniowych klimatu zewnętrznego Polski ... 67

NOVA (reklama)

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

J. NowaczykCele Zrównoważonego Rozwojuwdziałalności producentówbetonu komórkowego ... 71

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

M. MaciążekMasterLifeWP 1000 – świadome panowanie nad wodą ... 73

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

K. PatokaBłędne interpretacje skutków braku wentylacji pokryć blaszanych ... 75

STOLARKA BUDOWLANA

K. Mitas-Kaczmarek, A. DudaProces powstania nowych rozwiązań drzwi uchylnych, przesuwnych i listew zlicowanych ze ścianą (artykuł sponsorowany) ... 77

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w styczniu 2024 roku ... 79

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w styczniu 2024 roku ... 81

CANASTOL (reklama)

ARBOCEL (reklama)

M. ZiachNajwiększa w historii wartość kredytów mieszkaniowych ... 83

Wywiad ze Sławomirem Nosalem, kierownikiem Zespołu Analiz Biura Informacji Kredytowej - Kredyty dla mikrofirm budowlanych ... 84

SODASIL (reklama)

ARBOCEL (reklama)

Marzena Mysior-Syczuk - Zmiana cen materiałów budowlanych w styczniu 2024 roku ... 87

GAMMACAD (reklama)

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (reklama)

Przychody największych grup budowlanych w Polsce w 2023 roku ... 90

AVASIL (reklama)

TARGI, KONFERENCJE

Setki wystawców i zwiedzających na BUDMIE 2024 ... 91

Krystyna Wiśniewska - X Konferencja Naukowa „Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry” ... 92

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego w 2024 roku ... 93

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-BarańskaRemont nieruchomości stanowiącej współwłasność ... 94

M. MazurZmiany w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ... 96

THIXAN (reklama)