logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 40 punktów

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja pierwotna: papierowa

„Materiały Budowlane” to jedno z najstarszych w Polsce (ukazuje się od 1946 r.) czasopism fachowych, skierowane do wszystkich grup zawodowych związanych z budownictwem. Dociera do projektantów i architektów, inwestorów, wykonawców robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym i remontowym, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów nadzoru budowlanego, ośrodków badawczych budownictwa, itd. Wśród naszych czytelników są też wykładowcy i studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół zawodowych i średnich, którzy otrzymują czasopismo m.in. dzięki prowadzonej od kilku lat przez redakcję akcji „Sponsoringu prenumeraty dla uczelni wyższych i szkół średnich”, w którą corocznie włącza się kilkanaście firm i instytucji.

Zakres tematyczny „Materiałów Budowlanych” obejmuje przede wszystkim prezentacje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych stosowanych do budowy, wykończenia i modernizacji budynków oraz obiektów inżynierskich; wyniki prac badawczych realizowanych przez naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych, a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności w budownictwie. Miesięcznik „Materiały Budowlane” jest też źródłem wiedzy na temat zmian i interpretacji przepisów budowlanych, postępów we wdrażaniu unijnej normalizacji, stanu i perspektyw rozwoju budownictwa i poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych w Polsce. W każdym wydaniu publikowanych jest wiele interesujących artykułów, przygotowywanych przez uznane w kraju i za granicą autorytety z różnych dziedzin budownictwa.
Czasopismo dostępne jest głównie w prenumeracie, a także kolportowane podczas licznych konferencji, seminariów i targów branżowych.

PLAN WYDAWNICZY
Czasopismo "Materiały Budowlane" ukazuje się co miesiąc (12 wydań w roku), w ostatniej dekadzie danego miesiąca.

PUNKTACJA MNiSW
Punktacja przyznana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikacje artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane”:

2018 - 8 punktów 2013 - 6 punktów
2017 - 8 punktów 2012 - 6 punktów
2016 - 8 punktów 2011 - 6 punktów
2015 - 8 punktów 2010 - 6 punktów
2014 - 6 punktów  


DOI (Digital Number Identifier)

Każdy artykuł naukowy opublikowany w miesięczniku "Materiały Budowlane" posiada numer DOI. Autorzy artykułów są proszeni o stosowanie numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Numer można sprawdzić w bazie DOI System: dx.doi.org.

BAZY
Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" są indeksowane w bazach danych czasopism technicznych:

WZÓR CYTOWANIA
Artykuły publikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" prosimy cytować w następującej formie: Nazwisko Imię autora1, Imię Nazwisko autora2. Rok wydania. "Tytuł artykułu". Materiały Budowlane tom (nr wydania): numery stron. DOI.

Przykład: Garbacz Andrzej, Bogumiła Chmielewska, Piotr Sobociński. 2015. „Posadzki żywiczne w parkingach”. Materiały Budowlane 519 (11): 89-92. DOI 10.15199/33.2015.11.26.

 


RADA PROGRAMOWA
mgr inż. Andrzej Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska; dr inż. Mieczysław Grodzki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Stefan Góralczyk, prof. IMBiGS, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego; dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr inż. Mariusz Jackiewicz, VISBUD-Projekt Sp. z o.o.; mgr inż. Janusz Komurkiewicz, Fakro Sp. z o.o.; inż. Józef Kostrzewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów; mgr Norbert Książek, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego;mgr Piotr Kurach, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.; mgr Jakub Kus, Związek Zawodowy BUDOWLANI;dr h.c. Marek Małecki, Solbet Sp. z o.o.  (przewodniczący); dr inż. Małgorzata Niziurska, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski; prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy; prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż.Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka; dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, prof. Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – ICiMB, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; mgr Józef Zubelewicz, Erbud S.A.; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska.


Miesięcznik "Materiały Budowlane" dostępny jest w prenumeracie.

PRENUMERATĘ można zamówić na naszej stronie internetowej lub www.sigma-not.pl, bądź kontaktując się bezpośrednio z redakcją.


WYDAWCA
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 
jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy technicznej. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r.
W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT jest obecnie 30 tytułów prasy fachowej, z takich dziedzin, jak: budownictwo, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, chemia, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy. Czasopisma czyta ponad 200 tys. osób.
W 2007 r. Wydawnictwo SIGMA-NOT uruchomiło Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl – największą bazę artykułów technicznych online, liczącą aktualnie prawie 95 tys. publikacji. Na Portalu dostępne są wszystkie artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez SIGMA-NOT, począwszy od 2004 roku (publikacje z miesięcznika „Materiały Budowlane”: www.sigma-not.pl/czasopisma-33-budownictwo-i-geodezja-materialy-budowlane.html).