logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971
e-ISSN 2449-951X
Wersja pierwotna: papierowa

„Materiały Budowlane” to jedno z najstarszych w Polsce (ukazuje się od 1946 r.) czasopism fachowych, skierowane do wszystkich grup zawodowych związanych z budownictwem. Dociera do projektantów i architektów, inwestorów, wykonawców robót budowlanych o charakterze inwestycyjnym i remontowym, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, przedstawicieli organów administracji państwowej i samorządowej, urzędów nadzoru budowlanego, ośrodków badawczych budownictwa, itd. Wśród naszych czytelników są też wykładowcy i studenci uczelni wyższych oraz uczniowie szkół zawodowych i średnich, którzy otrzymują czasopismo m.in. dzięki prowadzonej od kilku lat przez redakcję akcji „Sponsoringu prenumeraty dla uczelni wyższych i szkół średnich”, w którą corocznie włącza się kilkanaście firm i instytucji.

Zakres tematyczny „Materiałów Budowlanych” obejmuje przede wszystkim prezentacje nowoczesnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i materiałowych stosowanych do budowy, wykończenia i modernizacji budynków oraz obiektów inżynierskich; wyniki prac badawczych realizowanych przez naukowców z polskich i zagranicznych uczelni oraz instytutów naukowo-badawczych, a także najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacyjności w budownictwie. Miesięcznik „Materiały Budowlane” jest też źródłem wiedzy na temat zmian i interpretacji przepisów budowlanych, postępów we wdrażaniu unijnej normalizacji, stanu i perspektyw rozwoju budownictwa i poszczególnych branż przemysłu materiałów budowlanych w Polsce. W każdym wydaniu publikowanych jest wiele interesujących artykułów, przygotowywanych przez uznane w kraju i za granicą autorytety z różnych dziedzin budownictwa.
Czasopismo dostępne jest głównie w prenumeracie, a także kolportowane podczas licznych konferencji, seminariów i targów branżowych.

PLAN WYDAWNICZY
Czasopismo "Materiały Budowlane" ukazuje się co miesiąc (12 wydań w roku), w ostatniej dekadzie danego miesiąca.

PUNKTACJA MEiN
Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.


DOI (Digital Number Identifier)

Każdy artykuł naukowy opublikowany w miesięczniku "Materiały Budowlane" posiada numer DOI. Autorzy artykułów są proszeni o stosowanie numerów DOI w wykazach literatury, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Numer można sprawdzić w bazie DOI System: dx.doi.org.

BAZY
Artykuły naukowe opublikowane w miesięczniku "Materiały Budowlane" są indeksowane w następujących bazach referencyjnych:

 

RADA NAUKOWA
prof. Jose Barroso de Aguiar
, University of Minho, Portugalia; dr hab. inż. arch. Adam Baryłka, prof. WAT, Wojskowa Akademia Techniczna; prof. Benoît Bissonnette, CRIB – Research Center on Concrete Infrastructure Université Laval, Kanada; dr inż. Isabela Bradáčová, VŠB-Technicka Uniwerzitá Ostrava, Czechy; prof. Veronica Calderon Carpintero, Universidad de Burgos, Hiszpania; prof. Lech Czarnecki (przewodniczący), Instytut Techniki Budowlanej; prof. Tibor Ďurica, University of Security Management, Słowacja; dr hab. inż. Jadwiga Fangrat, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej; prof. Mariaenrica Frigione, University of Salento, Włochy; prof. Andrzej Garbacz, Politechnika Warszawska; prof. Jerzy Hoła, Politechnika Wrocławska; prof. Naser Kabashi, Pristina University, Kosowo; prof. Thomas Mathia, CNRS – Centre National de Recherche Scientifique, Francja; prof. Jeanette Orlowsky, Technische Universität Dortmund, Niemcy; prof. Hulusi M. Özkul, Istanbul Technical University, Turcja; dr hab inż. Artur Piekarczuk, prof. ITB, Instytut Techniki Budowlanej; prof. Adam Podhorecki, Politechnika Bydgoska; prof. Leszek Rafalski, Rada Główna Instytutów Badawczych; dr inż. Carles Serrat, prof. Universitat Politècnica de Catalunya-Barcelona TECH; prof. Andrzej Szarata, Politechnika Krakowska; dr hab. inż. Jacek Szer, prof. uczelni, Politechnika Łódzka; prof. Ru Wang, School of Materials Science and Engineering, Tongji University, Chiny; prof. Krzysztof Wilde, Politechnika Gdańska

 


RADA PROGRAMOWA
mgr inż. Andrzej Dobrucki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Barbara Francke, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska; dr inż. Mieczysław Grodzki, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; dr hab. inż. Stefan Góralczyk, Naczelna Organizacja Techniczna; dr hab. inż. Eugeniusz Hotała, prof. PWr, Politechnika Wrocławska; dr inż. Mariusz Jackiewicz, VISBUD-Projekt Sp. z o.o.; mgr inż. Janusz Komurkiewicz, Fakro Sp. z o.o.; inż. Józef Kostrzewski, Stowarzyszenie Producentów Betonów; mgr Piotr Kurach, Rettenmaier Polska Sp. z o.o.; mgr Jakub Kus, Związek Zawodowy BUDOWLANI; dr h.c. Marek Małecki, Solbet Sp. z o.o. (przewodniczący); dr inż. Małgorzata Niziurska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych; prof. dr hab. inż. Adam Zbigniew Pawłowski, emeryt, Politechnika Warszawska; prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki, Politechnika Bydgoska; prof. dr hab. inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów; dr inż. Sebastian Wall, Instytut Techniki Budowlanej; dr inż. Marta Wasilewska, Politechnika Białostocka; dr inż. Genowefa Zapotoczna-Sytek, emerytowany prof. ICiMB, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych; dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG, Politechnika Gdańska. 


Miesięcznik "Materiały Budowlane" dostępny jest w prenumeracie.

PRENUMERATĘ można zamówić na stronach internetowych: www.materialybudowlane.info.pl lub www.sigma-not.pl, bądź kontaktując się bezpośrednio z redakcją.


WYDAWCA
Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. 
jest najstarszym i największym w Polsce wydawcą prasy technicznej. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r.
W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT jest obecnie przeszło 30 tytułów prasy fachowej, z takich dziedzin, jak: budownictwo, dozór techniczny, elektronika, elektrotechnika, geodezja, chemia, gospodarka żywnościowa, górnictwo, hutnictwo, papiernictwo, telekomunikacja, technika opakowań, problemy jakości, przemysł lekki, ochrona środowiska oraz ochrona i bezpieczeństwo pracy. Czasopisma czyta ponad 200 tys. osób.
W 2007 r. Wydawnictwo SIGMA-NOT uruchomiło Portal Informacji Technicznej www.sigma-not.pl – największą bazę artykułów technicznych online, liczącą aktualnie prawie 95 tys. publikacji. Na Portalu dostępne są wszystkie artykuły publikowane w czasopismach wydawanych przez SIGMA-NOT, począwszy od 2004 roku (publikacje z miesięcznika „Materiały Budowlane”: www.sigma-not.pl/czasopisma-33-budownictwo-i-geodezja-materialy-budowlane.html).