logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Wybrane aktywności Związku „SIPUR"

Jubileusz 15-lecia SIPUR

Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” został zarejestrowany w maju 2009 r. i w związku z tym w br. obchodził 15-lecie działalności. Spotkanie jubileuszowe poprzedzone Zgromadzeniem Ogólnym zorganizowano 5 czerwca br. w Giewartowie na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024

13 – 15 maja 2024 r. odbyła się w Krakowie Konferencja Naukowo-Techniczna KONSTRUKCJE SPRĘŻONE KS2024, zorganizowana przez Katedrę Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Udział w niej wzięło wielu wybitnych specjalistów z dziedziny konstrukcji sprężonych – przedstawiciele firm wykonawczych, biur projektowych, ośrodków naukowo-badawczych i studenci.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty Nowoczesnych Konstrukcji Drewnianych

14.05.2024 r. odbył się w Politechnice Warszawskiej Dzień Otwarty Nowoczesnych Konstrukcji Drewnianych (NKD) zorganizowany przez Wydział Inżynierii Lądowej we współpracy z firmą Andrewex Construction – Partnerem Głównym. Wydarzenie zgromadziło ponad 130 uczestników: przedstawicieli środowiska akademickiego, studentów i doktorantów, a także praktyków – projektantów, inwestorów, członków samorządów i organizacji zajmujących się wykonywaniem nowoczesnych konstrukcji drewnianych. Przeszło dwa razy większa liczba uczestników w porównaniu z poprzednią edycją świadczy o rosnącym zainteresowaniu tematyką budownictwa drewnianego.

Czytaj więcej...

Jubileusz 90-lecia PZITB

Uroczystość z okazji 90-lecia Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB), zorganizowana przez Zarząd Główny tej organizacji, odbyła się 9 maja br. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Warszawie. Po powitaniu gości i przyjęciu listów gratulacyjnych przez prof. Marię Kaszyńską – Przewodniczącą PZITB, zaprezentowana została historia Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa przez Ryszarda Trykosko – byłego Przewodniczącego, Członka Honorowego Związku.

Czytaj więcej...

Konferencja „Projektowanie Przyszłości 2024”

Otwartość i merytoryka, wzajemne inspirowanie się do wytyczania nowych ścieżek i łamania utartych schematów... to tylko wybrane elementy idei projektowania. Dziewiąta edycja konferencji „Projektowanie Przyszłości” odbyła się 17 – 18.04.2024 r. w Krakowskim Parku Technologicznym. Pierwszego dnia blisko 200 osób z całej Polski wysłuchało prezentacji zaproszonych gości, wśród których byli projektanci, przedstawiciele inwestorów, konsultanci, producenci i dystrybutorzy narzędzi informatycznych, prawnicy, a także producenci materiałów budowlanych.

Czytaj więcej...

VI Dni Budownictwa Drewnianego

Na początku kwietnia br. odbyły się w Politechnice Gdańskiej VI Dni Budownictwa Drewnianego zorganizowane przez Koło Naukowe KOBRA oraz Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, pod patronatemm. in. Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Pomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, Stowarzyszenia Energooszczędne Domy Gotowe i miesięcznika „Materiały Budowlane”. Wydarzenie było skierowane do studentów, projektantów, architektów oraz przedstawicieli firm z tej branży. Poza prelekcjami odbyła się wystawa firm branżowych; branżowe targi pracy dla studentów oraz debata dotycząca zielonego europejskiego ładu.

Czytaj więcej...

Rynek materiałów na pokrycia dachowe w Polsce

Z badań przeprowadzonych przez firmę Spectis na osiemdziesięciu producentach materiałów na pokrycia dachowe wynika, że szacunkowa wartość rynku tych materiałów w 2023 r. wyniosła 6,2 mld zł, podczas gdy w 2022 r. – 7,7 mld zł. Jest to efekt ograniczonego wolumenu zamówień oraz zmniejszenia średniej ceny materiałów dachowych.

Czytaj więcej...

Dwudziestolecie Wydawnictwa PIIB

4 kwietnia br. w Pałacu Otrębusy k. Warszawy odbyła się gala z okazji dwudziestolecia Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (WPIIB) oraz miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Historię firmy i czasopisma przybliżył uczestnikom jubileuszowej uroczystości Andrzej Jaworski, Członek Komitetu Założycielskiego WPIIB i „Inżyniera Budownictwa”, a Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Krajowej Rady PIIB, wspominając początki czasopisma, podkreślił jak ważną rolę w jego tworzeniu odegrał pierwszy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nieżyjący już prof. Zbigniew Grabowski. To z Jego inicjatywy powstał „Inżynier Budownictwa”.

Czytaj więcej...