logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Dwudziestolecie Wydawnictwa PIIB

4 kwietnia br. w Pałacu Otrębusy k. Warszawy odbyła się gala z okazji dwudziestolecia Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (WPIIB) oraz miesięcznika „Inżynier Budownictwa”. Historię firmy i czasopisma przybliżył uczestnikom jubileuszowej uroczystości Andrzej Jaworski, Członek Komitetu Założycielskiego WPIIB i „Inżyniera Budownictwa”, a Mariusz Dobrzeniecki, Prezes Krajowej Rady PIIB, wspominając początki czasopisma, podkreślił jak ważną rolę w jego tworzeniu odegrał pierwszy prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nieżyjący już prof. Zbigniew Grabowski. To z Jego inicjatywy powstał „Inżynier Budownictwa”.

Czytaj więcej...

Udane Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Ogólnopolska konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) ugruntowała pozycję jednego z największych w kraju w branży budowlanej specjalistycznego szkolenia zawodowego. W tegorocznej imprezie – XXXVIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK2024), które odbyły się w Wiśle 9 – 12 kwietnia 2024 r., wzięło udział ponad 300 osób.

Czytaj więcej...

Technologia CCS szansą na zapewnienie konkurencyjności przemysłu cementowego w Polsce

Wdrożenie technologii CCS, czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO 2wprzemyśle cementowym, to tematyka konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC), która odbyła się 16 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Z raportu „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę”, przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie SPC wynika, że dzięki tej technologii zmniejszy się nie tylko emisyjność materiałów budowlanych, ograniczony zostanie wzrost cen tych wyrobów, ale także zwiększy się zatrudnienie w budownictwie.

Czytaj więcej...

Konferencja „Razem w zieloną przyszłość...”

Na przełomie lutego i marca br. firma FAKRO zaprosiła przedstawicieli redakcji branżowych i architektów na konferencję „Razem w zieloną przyszłość – nowa generacja produktów FAKRO”. Gości przywitał w siedzibie firmy Prezes Ryszard Florek oraz zespół góralski złożony m.in. z jej pracowników. Ten ciepły i miły gest to już tradycja, która towarzyszy spotkaniom w Nowym Sączu. Następnie wydarzenie wypełniły: część merytoryczna oraz zwiedzanie zakładu i ekspozycji wyrobów modelowych.

Czytaj więcej...

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowych dotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, społecznych, socjologicznych itp.). List zawiera konkretne propozycje rozwiązań mających przywrócić prasie fachowej należną jej rolę w zakresie synergii nauki i gospodarki, która jest realizowana m.in. poprzez propagowanie wyników badań naukowych i rozwijanie polskiej myśli naukowo-technicznej.

Czytaj więcej...

List Otwarty do Członków Związku Mostowców RP

Z wielką radością i dumą przyjmuję zaszczytną funkcję przewodniczącego naszego związku. Wasze zaufanie i poparcie są dla mnie niezwykle ważne, i obiecuję włożyć całe serce w służbę naszej organizacji. Jestem świadom tego, jak wielkim wyróżnieniem jest pełnienie tego stanowiska, oraz jakie obowiązki i wyzwania przed nami stoją, tym bardziej, że byłem przy „narodzinach” ZMRP i przez dekady byłem bezpośrednim świadkiem jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Mostowca

Z okazji Dnia Mostowca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom mostowym. Wasza rola w budowaniu mostów, dosłownie i w przenośni, jest kluczowa dla zapewnienia płynności komunikacji, bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury.

Czytaj więcej...