logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

„TRWAŁOŚĆ MOSTÓW STALOWYCH”

Na rynku ukazała się książka pt. „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego, pod oficyną Wydawnictwa Naukowego PWN. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami oraz zajmujących się ich utrzymaniem, a także projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac Autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. przemysłu, prac wdrożeniowych oraz krajowych i zagranicznych grantów naukowo - badawczych.

Czytaj więcej...

„Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”

Od 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. „Wytyczne dekarskie” są ważnym źródłem informacji przedstawiającym właściwe rozwiązania w przypadku konkretnych uwarunkowań występujących w obiektach budowlanych.

Czytaj więcej...

Wrocławskie Dni Mostowe 2022

24 – 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu odbędą się Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez: Katedrę Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering; Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa; Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr. inż. Janusza Szczepańskiego; Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, Krzysztofa Kieresa; Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. uczelni i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. Przewodniczącym Komitetu Programowego i Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

Czytaj więcej...

WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA. Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Czytaj więcej...

DOBRA STOLARKA BUDOWLANA-KONKURS TOPTEN HACKS Część II

Powszechne staje się stwierdzenie – efektywność energetyczna przede wszystkim. Coraz częściej producenci wyrobów budowlanych świadomie deklarują wskaźniki pozwalające oszacować efektywność energetyczną. Wyznaczenie efektywności energetycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej nie jest zadaniem prosty a opieranie się w ocenie na jednym parametrze – dla okien Uw lub dla drzwi - Ud jest niewystarczające i może doprowadzić do podjęcia wadliwych decyzji. Prawidłowe wskazanie efektywności energetycznej jest więc niezbędne.

Czytaj więcej...

DOBRA STOLARKA BUDOWLANA-KONKURS TOPTEN HACKS OKNA 2022 Część I

W krajach UE na ogrzewanie i chłodzenie przeznacza się prawie 50 % zużycia energii końcowej, z czego 80 % przypada na budynki. Zmiany klimatyczne są efektem m.in. emisji gazów cieplarnianych, które pochodzą głównie ze spalania paliw kopalnych, mają realny wpływ na codzienne życie obywateli i funkcjonowanie gospodarki. Powszechne stosowanie energooszczędnych rozwiązań w dobie kryzysu energetycznego i ekonomicznego zwłaszcza w budownictwie powinno być działaniem priorytetowym.

Czytaj więcej...

II FORUM BUDOWLANE

Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło poinformować, że UNITYHUB LAWYERS wraz z Krajową Izbą Gospodarczą po raz kolejny organizuje Forum Budowlane. W drugiej edycji tego wydarzenia mamy zamiar przedstawić naszym partnerom i gościom jak wygląda obecna sytuacja na polskim rynku budowlanym w obliczu wojny w Ukrainie i perspektywach związanych z jej odbudową.

Czytaj więcej...