logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Gala Jubileuszowa

26 listopada 2021 r. w unikatowych wnętrzach zabytkowego Warszawskiego Domu Technika NOT odbyła się uroczysta Gala Jubileuszowa z okazji 75-lecia działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB) oraz miesięcznika „Materiały Budowlane”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii. 

Czytaj więcej...

XXI Konferencja Edukacja Menedżerska Budowlanych

25 – 26 listopada 2021 r. odbyła się w Mikołajkach XXI Konferencja Edukacja Menedżerska Budowlanych pt. „Nowe oblicze prefabrykacji w zrównoważonym zielonym budownictwie –wymagania, potrzeby”, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa we współpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Czytaj więcej...

Sytuacja na rynku stolarki budowlanej

Centrum Analiz Branżowych (CAB) z siedzibą w Warszawie regularnie monitoruje sytuację na rynku stolarki. Analizowane są ceny detaliczne netto oferowane nabywcom indywidualnym. Nie są to ceny transakcyjne, gdyż nie uwzględniają ewentualnych upustów i rabatów.

Czytaj więcej...

Nowoczesne technologie w budownictwie Łódź, 31 marca – 1 kwietnia 2022 r.

Na przełomie marca i kwietnia br. odbędzie się w Łodzi IV Konferencja Naukowo-techniczna pt. „Nowoczesne technologie w budownictwie – wybrane zagadnienia”, zorganizowana przez Łódzką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa, która jako samorząd zawodowy inżynierów budownictwa będzie obchodzić w marcu 2022 r. jubileusz dwudziestolecia istnienia. Konferencja rozpocznie się 31 marca br. w Instytucie Europejskim, a następnego dnia obrady będą się odbywać w Teatrze Muzycznym.

Czytaj więcej...

Formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Od 10 stycznia 2022 r. w serwisie e-Budownictwo dostępny jest formularz wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy, który umożliwia inwestorom uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy w 100% online. W Polsce niewielka powierzchnia gmin jest objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w których są m.in. określone sposoby zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.

Czytaj więcej...

Czy okna i drzwi będą nadal drożały?

16 – 17 listopada br. odbyło się online Ogólnopolskie Forum Stolarki – jedno z największych i najważniejszych wydarzeń polskiej branży stolarki otworowej, zorganizowane przez Centrum Analiz Branżowych we współpracy z redakcją miesięcznika „Forum Branżowe”.

Czytaj więcej...

Fundamenty kompleksu biurowego Studio

Obecnie prowadzone są prace fundamentowe pod kompleksem biurowym Studio w Warszawie. Wykonawcą fundamentowania specjalistycznego jest firma Soletanche Polska, która realizuje prace w ramach umowy ze spółką Skanska SA.

Czytaj więcej...