logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Bezpieczeństwo budynków i budowli zabytkowych

Dawne fortyfikacje są postrzegane jako trwałe i masywne budowle, które już w założeniach ich twórców zostały przeznaczone do przejmowania znacznych obciążeń wyjątkowych oraz środowiskowych. Wieloletnie zaniedbania związane z niewłaściwym utrzymaniem fortyfikacji doprowadziły do ich częściowej degradacji, a nie do końca przemyślane prace remontowo-wzmacniające niejednokrotnie do propagacji ukrytych uszkodzeń i pojawienia się nowych. W efekcie nie są spełnione stany graniczne nośności i użytkowalności. 

Czytaj więcej...

Raporty o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Polska, z tytułu zdarzeń drogowych, takich jak wypadki i kolizje drogowe, co roku ponosi straty materialne w wysokości ok. 55 mld zł (2,7 PKB), natomiast straty niematerialne są nie do oszacowania, gdyż są niewymierne.W2020 r. na polskich drogach śmierć poniosły 2 473 osoby, a 26 197 osób zostało rannych. 

Czytaj więcej...

Skuteczne ocieplenie garażu

Nieszczelny garaż, który jest wbudowany w bryłę domu może być przyczyną dużych strat ciepła w pomieszczeniach mieszkalnych. Dzięki zastosowaniu poliuretanowej pianki natryskowej można błyskawicznie wykonać efektywną warstwę izolacji wewnątrz garażu i zwiększyć komfort termiczny w całym budynku.

Czytaj więcej...

90. rocznica urodzin profesora dr. hab. inż. Wiesława Kurdowskiego

Profesor Wiesław Kurdowski urodził się w 1931 r. w Woli Filipowskiej k. Krakowa w rodzinie leśnika. Jest absolwentem renomowanego krakowskiego Liceum im. Jana III Sobieskiego, które ukończył w 1949 r. W tym też roku rozpoczął studia w Akademii Górniczo- -Hutniczej na nowo utworzonym Wydziale Mineralnym, przekształconym następnie w Wydział Ceramiczny, a obecnie jest to Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Studia magisterskie ukończył w 1955 r., ale już od 1953 r., jako inżynier, był asystentem na tym wydziale.

Czytaj więcej...

mgr inż. Stanisław Byczuk 1934 – 2021

Stanisław Byczuk zmarł 10 kwietnia 2021 r. w wieku 87 lat. Pochowany został 15 kwietnia na cmentarzu parafialnym osiedla Grabów w Warszawie. Zebrani – rodzina, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi – żegnali ze smutkiem człowieka cieszącego się sympatią wszystkich, którzy Go znali.

 

Czytaj więcej...

Kongres Stolarki Polskiej online

15 czerwca br. odbędzie się kolejna edycja Kongresu Stolarki Polskiej. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz światowe trendy w komunikacji, wydarzenie będzie miało charakter digitalowy, a więc prelegenci i uczestnicy spotkają się w wirtualnej przestrzeni.

Czytaj więcej...

19. Targi Grupy PSB w formie online

Ze względu na pandemię koronawirusa, 19. Targi Grupy PSB (3 – 5 marca 2021 r.) odbyły się w formie on- -line. Stworzono innowacyjną platformę internetową, łączącą wystawców (dostawców Grupy) ze zwiedzającymi (partnerami PSB), która umożliwiła składanie i akceptowanie zamówień targowych bezpośrednio z biura. Podczas tegorocznych targów partnerzy Grupy PSB zawarli 13,8 tys. kontraktów biznesowych o łącznej wartości 328 mln zł.

Czytaj więcej...

Przemysł cementowy w Polsce dąży do neutralności klimatycznej

Od 2021 r. branża cementowa w Polsce rozpoczęła działania, których cekem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 r. Zmaga się także z problemami, które – oprócz pandemii COVID-19 - występują w otoczeniu biznesowym m.in. zwiększające się koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 oraz ceny energii i brak ich rekompensaty, a także rosnący lawinowo import cementu do Polski spoza Unii Europejskiej. - Po mniejszej sprzedaży spowodowanej długą i mroźną zimą 2021 r. może zakończyć się 1,8% spadkiem sprzedaży cementu – poinformował Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu, podczas konferencji prasowej on-line, która odbyła się 29 kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...