logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej ma przyjemność zaprosić Państwa na Międzynarodową Konferencję pt. Materiały, Konstrukcje, Technologie i Zarządzanie w Inżynierii Lądowej i Środowiska, która odbędzie się 6-7 listopada 2024. Miejscem obrad będzie hotel Park 17, w którym XIX-wieczną kamienicę połączono z nowoczesnymi rozwiązaniami architektonicznymi, zlokalizowany w centrum Częstochowy, w pobliżu klasztoru Jasna Góra, na rogu ulic Św. Barbary 17 oraz Św. Kazimierza 17. Wydarzenie będzie prowadzone w formie hybrydowej, można więc uczestniczyć w konferencji również on-line.

Konferencja objęta została patronatem Rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola, Oddziału PAN w Katowicach oraz Oddziału Częstochowskiego Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Budownictwa. Partnerami konferencji są Narodowy Uniwersytet Architektury i Budownictwa w Armenii oraz Uniwersytet w Żylinie, Słowacja.
Konferencja koncentruje się na nowoczesnych i innowacyjnych teoretycznych oraz praktycznych problemach zrównoważonego budownictwa, a także wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem. Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań materiałowych, technologicznych, konstrukcyjnych i bezpiecznych rozwiązań do zarządzania procesem inwestycyjno-budowlanym we współczesnej Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Wiecej o konferencji na stronie https://wb.pcz.pl/nauka/mstm

International Conference on Materials, Structures, Technologies and Management in Civil and Environmental Engineering of the Faculty of Construction of the Częstochowa University of Technology The Department of Construction Processes Engineering, Faculty of Construction, Częstochowa University of Technology is pleased to invite you to the International Conference entitled Materials, Structures, Technologies and Management in Civil and Environmental Engineering, which will take place on November 6-7, 2024. The venue will be the Park 17 hotel, where a 19th-century tenement house is combined with modern architectural solutions. The hotel is located in the center of Częstochowa, near the Jasna Góra monastery, at the corner of Św. Barbara 17 and Św. Kazimierza 17. The event will be conducted in a hybrid form, so you will also be able to participate in the conference online.
The conference is under the patronage of the Rector of the Częstochowa University of Technology, prof. Norbert Sczygiol, the Polish Academy of Sciences Branch in Katowice and the Częstochowa Branch of the Polish Association of Construction Engineers and Technicians. The conference partners are the National University of Architecture and Construction of Armenia and the University of Žilina, Slovakia.
The conference focuses on modern and innovative theoretical and practical problems of sustainable construction and the exchange of knowledge and experience between the scientific community and industry. The aim of the conference is to present the latest material, technological, construction and safe solutions for managing the investment and construction process in modern Civil and Environmental Engineering.

Full information about the conference can be found at https://wb.pcz.pl/nauka/mstm