logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zmiany w Prawie budowlanym – prostszy i szybszy proces inwestycyjny. Sejm uchwalił ustawę przygotowaną przez MR.

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym, które 23 stycznia br.  uchwalił Sejm. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikną też absurdy, takie jak konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji bankomatów, paczkomatów czy innych tego typu urządzeń.

Czytaj więcej...

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność gruntu - ważne bez względu na datę wydania

1 stycznia 2019 r. nastąpiła przełomowa zmiana dotycząca prawa  użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych przez budynki mieszkalne. Od tego momentu grunty są już "wykupione" z mocy prawa. Mieszkańcy bez dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych stali się zatem właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których mieszkają. Tym samym mają stabilne i nieograniczone w czasie prawo do gruntu.

Czytaj więcej...

Wspomnienie mgr inż. Jerzy Gumińskim 1948-2019

28 grudnia 2019 r. zmarł nagle w wieku 71 lat mgr inż. Jerzy Gumiński, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), wyjątkowo aktywny zarówno w pracy zawodowej, jak i działalności społecznej do ostatniego dnia, tj. 24 grudnia, kiedy doznał ciężkiego udaru mózgu.

 Mgr inż. Jerzy Gumiński był niezwykle ambitny, pracowity, szybki w podejmowaniu decyzji i działaniu. Jako prezes SITPMB zajmował się całym spektrum spraw, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tej organizacji oraz zintegrować środowisko inżynierów i techników przemysłu materiałów budowlanych. Był bardzo zaangażowany we współpracę z administracją publiczną, wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi, zapleczem naukowo-badawczym i przedsiębiorstwami z sektora budownictwa. W niezwykle szerokiej działalności pomagały Mu niewątpliwie takie cechy charakteru, jak otwartość na świat i ludzi, pozytywne usposobienie oraz łatwość nawiązywania kontaktów.

Czytaj więcej...

SOUDAL NA TARGACH BUDMA 2020

 

4 lutego br. w Poznaniu odbędzie się 29. edycja targów BUDMA. Swoje propozycje zaprezentuje m.in. lider innowacyjności w sektorze chemii budowlanej –  firma Soudal. Jako Partner ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Dobry montaż” Soudal po raz kolejny weźmie udział w interaktywnej MONTERIADZIE, promując profesjonalny montaż wyrobów stolarki otworowej w technologii Soudal Window System. Firma będzie również obecna na targach w roli Srebrnego Partnera 10. Mistrzostw Polski Młodych Dekarzy.

Czytaj więcej...

Prezentacje o charakterze edukacyjnym dla obecnych i przyszłych profesjonalistów

W ramach akcji „POLIURETAN IZOLUJE LEPIEJ” przedstawiciele Polskiego Związku Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” kontynuują spotkania ze studentami wyższych uczelni. W drugim półroczu 2019 roku odwiedzili Politechnikę w Krakowie i Gdańsku, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wyższą Szkołę Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W trakcie spotkań z przyszłymi profesjonalistami omówiliśmy budowę, rodzaje i technologie wytwarzania produktów poliuretanowych, a także najważniejsze cechy wyrobów izolacyjnych z poliuretanu stosowanych w budownictwie.

Czytaj więcej...

Konkurs Związku „SIPUR” na najlepszą pracę dyplomową

4 października 2019 r. komisja w składzie: prof. dr hab. Józef Jasiczak - Dyrektor Instytutu Konstrukcji Budowlanych; dr inż. Barbara Ksit - Przewodniczący koła nr 4 PZITB przy Politechnice Poznańskiej, Zastępca Przewodniczącego Oddziału Wielkopolskiego PZITB;   dr inż. Anna Szymczak-Graczyk - Prodziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Politechniki Poznańskiej postanowiła nagrodzić prace magisterskie i inżynierskie zgłoszone do konkursu  na najlepszą pracę dyplomową na temat zastosowania poliuretanu jako izolacji w budownictwie, organizowanego  przez Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz PZITB Oddział w Poznaniu.

Czytaj więcej...