logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

15 – 17 września 2022 r. odbyła się w Krakowie XIV Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOM pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Miejscem obrad był budynek Galerii GIL znajdujący się na głównym kampusie uczelni.

Czytaj więcej...

Firma H+H uruchomiła w Redzie zakład produkujący silikaty

We wrześniu br. w Redzie odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkującego silikaty. Jest to czternasta inwestycja H+H w Polsce i pierwszy projekt tej firmy typu greenfield. Nowy zakład jest zlokalizowany obok istniejącej fabryki betonu komórkowego. Umacnia to pozycję spółki H+H na krajowym rynku materiałów do wznoszenia ścian. Oferowanie wyrobów silikatowych oraz z betonu komórkowego w jednym miejscu pozwala na sprawne realizowanie projektów budowlanych w każdym segmencie rynku – od domu indywidualnego po duże inwestycje mieszkaniowe, handlowe lub przemysłowe, szybką realizację zamówień i optymalizację dostaw.

Czytaj więcej...

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne - od 21 lat organizowane corocznie - spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

Czytaj więcej...

Rynek budowlany w Polsce w 2022 roku

2022 r. powinien się zakończyć wzrostem wartości rynku budowlanego o ok. 2%, ale obserwowane w II połowie br. wyhamowanie aktywności budowlanej znajdzie odzwierciedlenie w ujemnej dynamice rynku w 2023 r. Największy wpływ będzie miała na to dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.

Czytaj więcej...

„TRWAŁOŚĆ MOSTÓW STALOWYCH”

Na rynku ukazała się książka pt. „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego, pod oficyną Wydawnictwa Naukowego PWN. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami oraz zajmujących się ich utrzymaniem, a także projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac Autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. przemysłu, prac wdrożeniowych oraz krajowych i zagranicznych grantów naukowo - badawczych.

Czytaj więcej...

„Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”

Od 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. „Wytyczne dekarskie” są ważnym źródłem informacji przedstawiającym właściwe rozwiązania w przypadku konkretnych uwarunkowań występujących w obiektach budowlanych.

Czytaj więcej...

Wrocławskie Dni Mostowe 2022

24 – 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu odbędą się Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez: Katedrę Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering; Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa; Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr. inż. Janusza Szczepańskiego; Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, Krzysztofa Kieresa; Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. uczelni i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. Przewodniczącym Komitetu Programowego i Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

Czytaj więcej...