logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Przyszłość w betonie, czy beton w przyszłości

Pod tym hasłem odbyła się w Warszawie 28 września br. debata, zorganizowana przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT). O kierunkach rozwoju miast z poszanowaniem środowiska naturalnego, o tym jak postrzegają zrównoważone budownictwo inwestorzy i pojektanci, o wyzwaniach, przed którymi stoją projektanci przestrzeni miejskiej, rozwiązaniach prawnych i materiałach umożliwiających budowanie w sposób zrównoważony dyskutowali przedstawiciele wszystkich uczestników procesu budowlanego, a także urzędów centralnych i organizacji pozarządowych działających w budownictwie.

Czytaj więcej...

Droga do neutralności klimatycznej

Pod takim hasłem we wrześniu br. w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez CEMEX Polska oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu. W wydarzeniu, którego głównym tematem było zrównoważone budownictwo oraz rozwój technologii cementu i betonu prowadzący do neutralności klimatycznej, uczestniczyło ponad 150 osób reprezentujących producentów materiałów budowlanych, architektów, deweloperów, inżynierów budownictwa oraz środowisko akademickie.

Czytaj więcej...

Wyniki 26. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Celem organizowanego od 1996 r. konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku” jest wyłonienie zmodernizowanych oraz nowych obiektów, ukończonych w danym roku, wyróżniających się jakością wykonania oraz walorami funkcjonalnymi, estetycznymi i architektonicznymi. Konkurs charakteryzuje się tym, że za konkretną inwestycję nagradzani są inwestorzy, projektanci i wykonawcy, gdyż jest to ich wspólne dzieło.

Czytaj więcej...

Konferencja Naukowo-Techniczna ENERGODOM 2022

15 – 17 września 2022 r. odbyła się w Krakowie XIV Naukowo-Techniczna Konferencja ENERGODOM pt. „Problemy projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię”, zorganizowana przez Katedrę Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Miejscem obrad był budynek Galerii GIL znajdujący się na głównym kampusie uczelni.

Czytaj więcej...

Firma H+H uruchomiła w Redzie zakład produkujący silikaty

We wrześniu br. w Redzie odbyło się uroczyste otwarcie zakładu produkującego silikaty. Jest to czternasta inwestycja H+H w Polsce i pierwszy projekt tej firmy typu greenfield. Nowy zakład jest zlokalizowany obok istniejącej fabryki betonu komórkowego. Umacnia to pozycję spółki H+H na krajowym rynku materiałów do wznoszenia ścian. Oferowanie wyrobów silikatowych oraz z betonu komórkowego w jednym miejscu pozwala na sprawne realizowanie projektów budowlanych w każdym segmencie rynku – od domu indywidualnego po duże inwestycje mieszkaniowe, handlowe lub przemysłowe, szybką realizację zamówień i optymalizację dostaw.

Czytaj więcej...

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne - od 21 lat organizowane corocznie - spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

Czytaj więcej...

Rynek budowlany w Polsce w 2022 roku

2022 r. powinien się zakończyć wzrostem wartości rynku budowlanego o ok. 2%, ale obserwowane w II połowie br. wyhamowanie aktywności budowlanej znajdzie odzwierciedlenie w ujemnej dynamice rynku w 2023 r. Największy wpływ będzie miała na to dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.

Czytaj więcej...