logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Soudal na Monteriadzie 2024

W dniach 30.01-02.02.2024 w Poznaniu odbędzie się najnowsza edycja MONTERIADY, organizowanej przez Związek Polskie Okna i Drzwi w ramach Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. Wzorem ubiegłych lat w wydarzeniu weźmie udział firma Soudal – światowy lider sektora chemii budowlanej oraz ekspert w dziedzinie energooszczędnych rozwiązań dla budownictwa.

Czytaj więcej...

Jak przełamać monotonię elewacji wykończonej tynkiem?

Elewacje wykończone tynkiem są charakterystyczne dla budynków ze ścianami jednowarstwowymi i dwuwarstwowymi. Cienkowarstwowa struktura jest w takim przypadku nakładana na zaciągniętą klejem i siatką izolację termiczną. Domy z jednolitą fasadą mogą wydawać się nieco monotonne pod względem wizualnym. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie odpowiednich detali architektonicznych przełamujących pospolitość.

Czytaj więcej...

XXXI Międzynarodowa Konferencja AWARIE BUDOWLANE

Konferencja od pół wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Czytaj więcej...

V Konferencja „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

26 – 27 października 2023 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa na terenach górniczych zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obrady odbywały się w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji, postindustrialnym obiekcie powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał” w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice.

Czytaj więcej...

X Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na jubileuszową X edycję Konferencji Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry, która odbędzie się 10 – 12 stycznia 2024 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze. Wydarzenie adresowane jest głównie do producentów i odbiorców chemii budowlanej oraz innych materiałów dla budownictwa.

Czytaj więcej...