logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Udane Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji

Ogólnopolska konferencja Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK) ugruntowała pozycję jednego z największych w kraju w branży budowlanej specjalistycznego szkolenia zawodowego. W tegorocznej imprezie – XXXVIII Ogólnopolskich Warsztatach Pracy Projektanta Konstrukcji (WPPK2024), które odbyły się w Wiśle 9 – 12 kwietnia 2024 r., wzięło udział ponad 300 osób.

Czytaj więcej...

Technologia CCS szansą na zapewnienie konkurencyjności przemysłu cementowego w Polsce

Wdrożenie technologii CCS, czyli wychwytywania, transportowania i magazynowania CO 2wprzemyśle cementowym, to tematyka konferencji prasowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC), która odbyła się 16 kwietnia 2024 r. w Warszawie. Z raportu „Analiza ekonomiczna wpływu wprowadzenia CCS w branży cementowej na sektor budowlany i gospodarkę”, przygotowanego przez firmę Ernst & Young na zlecenie SPC wynika, że dzięki tej technologii zmniejszy się nie tylko emisyjność materiałów budowlanych, ograniczony zostanie wzrost cen tych wyrobów, ale także zwiększy się zatrudnienie w budownictwie.

Czytaj więcej...

Konferencja „Razem w zieloną przyszłość...”

Na przełomie lutego i marca br. firma FAKRO zaprosiła przedstawicieli redakcji branżowych i architektów na konferencję „Razem w zieloną przyszłość – nowa generacja produktów FAKRO”. Gości przywitał w siedzibie firmy Prezes Ryszard Florek oraz zespół góralski złożony m.in. z jej pracowników. Ten ciepły i miły gest to już tradycja, która towarzyszy spotkaniom w Nowym Sączu. Następnie wydarzenie wypełniły: część merytoryczna oraz zwiedzanie zakładu i ekspozycji wyrobów modelowych.

Czytaj więcej...

Komunikat Izby Wydawców Prasy w sprawie postulatów wydawców i środowisk naukowych dotyczących zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych

Z inicjatywy Izby Wydawców Prasy oraz szeregu środowisk naukowych, wydawców, dziennikarzy, branżystów, został wystosowany do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusza Wieczorka list w sprawie zasad punktacji czasopism naukowych i branżowych. Obecny system punktacji nie zachęca polskich naukowców do publikowania artykułów w krajowych czasopismach branżowych o charakterze naukowym i fachowym (w tym technicznych, prawniczych, medycznych, społecznych, socjologicznych itp.). List zawiera konkretne propozycje rozwiązań mających przywrócić prasie fachowej należną jej rolę w zakresie synergii nauki i gospodarki, która jest realizowana m.in. poprzez propagowanie wyników badań naukowych i rozwijanie polskiej myśli naukowo-technicznej.

Czytaj więcej...

List Otwarty do Członków Związku Mostowców RP

Z wielką radością i dumą przyjmuję zaszczytną funkcję przewodniczącego naszego związku. Wasze zaufanie i poparcie są dla mnie niezwykle ważne, i obiecuję włożyć całe serce w służbę naszej organizacji. Jestem świadom tego, jak wielkim wyróżnieniem jest pełnienie tego stanowiska, oraz jakie obowiązki i wyzwania przed nami stoją, tym bardziej, że byłem przy „narodzinach” ZMRP i przez dekady byłem bezpośrednim świadkiem jego rozwoju.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Mostowca

Z okazji Dnia Mostowca chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim inżynierom mostowym. Wasza rola w budowaniu mostów, dosłownie i w przenośni, jest kluczowa dla zapewnienia płynności komunikacji, bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Branży Budowlanej już 18 maja w Podłężu k.Krakowa

Już 18 maja ruszają I Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Branży Budowlanej organizowane przez firmę SMAY przy wsparciu Tomasza Marczyńskiego. Peleton dobra pod honorowym patronatem Polskiego Związku Kolarskiego startuje z Podłęża k. Krakowa 18 maja 2024 roku. Celem wyścigu jest zebranie funduszy dla podopiecznych Fundacji Rodziny Maj im. Piotra Maja. „Pomaganie Buduje” to inicjatywa, która łączy ze sobą wyścig kolarski, networking branżowy oraz prestiżową galę charytatywną.

Czytaj więcej...