logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022

XXI FORUM TERMOMODERNIZACJA 2022, zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE), odbyło się 5 października 2022 w Warszawie. Było to kolejne - od 21 lat organizowane corocznie - spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.

Czytaj więcej...

Rynek budowlany w Polsce w 2022 roku

2022 r. powinien się zakończyć wzrostem wartości rynku budowlanego o ok. 2%, ale obserwowane w II połowie br. wyhamowanie aktywności budowlanej znajdzie odzwierciedlenie w ujemnej dynamice rynku w 2023 r. Największy wpływ będzie miała na to dekoniunktura w budownictwie mieszkaniowym.

Czytaj więcej...

„TRWAŁOŚĆ MOSTÓW STALOWYCH”

Na rynku ukazała się książka pt. „Trwałość mostów stalowych” autorstwa Adama Wysokowskiego, pod oficyną Wydawnictwa Naukowego PWN. Publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób i jednostek zarządzających mostami oraz zajmujących się ich utrzymaniem, a także projektantów i wykonawców. To cenna pozycja również dla studentów dyscypliny inżynieria lądowa i transport.

Opisana w książce problematyka jest wynikiem nie tylko własnych prac Autora, ale także wielu zespołów badawczych, z którymi miał okazję współpracować i często nimi kierować w ramach prac zleconych z tzw. przemysłu, prac wdrożeniowych oraz krajowych i zagranicznych grantów naukowo - badawczych.

Czytaj więcej...

„Wytyczne dekarskie. Zeszyt 5. Zasady układania łupka na dachach i fasadach”

Od 2018 r. Polskie Stowarzyszenie Dekarzy wydaje kolejne pozycje „Wytycznych dekarskich”. Zawierają one standardy pomagające wszystkim uczestnikom procesu budowlanego w jednoznacznym definiowaniu poprawnego projektowania i wykonania dachów. „Wytyczne dekarskie” są ważnym źródłem informacji przedstawiającym właściwe rozwiązania w przypadku konkretnych uwarunkowań występujących w obiektach budowlanych.

Czytaj więcej...

Wrocławskie Dni Mostowe 2022

24 – 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu odbędą się Wrocławskie Dni Mostowe zorganizowane przez: Katedrę Dróg, Mostów, Kolei i Lotnisk Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej; Polish Group of the International Association for Bridges and Structural Engineering; Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej pod patronatem: JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Wójsa; Przewodniczącego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, mgr. inż. Janusza Szczepańskiego; Przewodniczącego Stowarzyszenia Producentów Cementu, Krzysztofa Kieresa; Przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, prof. uczelni i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. Przewodniczącym Komitetu Programowego i Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

Czytaj więcej...

WIRTUALNA AKADEMIA DAFA

Stowarzyszenie DAFA zaprasza do udziału w eksperckich szkoleniach online w ramach cyklu WIRTUALNA AKADEMIA DAFA. Udział w webinarach jest bezpłatny i polecany szczególnie wykonawcom, architektom, projektantom, konstruktorom, a także producentom, inwestorom, rzeczoznawcom i wszystkim zainteresowanym uczestnikom branży.

Czytaj więcej...

DOBRA STOLARKA BUDOWLANA-KONKURS TOPTEN HACKS Część II

Powszechne staje się stwierdzenie – efektywność energetyczna przede wszystkim. Coraz częściej producenci wyrobów budowlanych świadomie deklarują wskaźniki pozwalające oszacować efektywność energetyczną. Wyznaczenie efektywności energetycznej stolarki okiennej oraz drzwiowej nie jest zadaniem prosty a opieranie się w ocenie na jednym parametrze – dla okien Uw lub dla drzwi - Ud jest niewystarczające i może doprowadzić do podjęcia wadliwych decyzji. Prawidłowe wskazanie efektywności energetycznej jest więc niezbędne.

Czytaj więcej...