logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Jak przełamać monotonię elewacji wykończonej tynkiem?

Elewacje wykończone tynkiem są charakterystyczne dla budynków ze ścianami jednowarstwowymi i dwuwarstwowymi. Cienkowarstwowa struktura jest w takim przypadku nakładana na zaciągniętą klejem i siatką izolację termiczną. Domy z jednolitą fasadą mogą wydawać się nieco monotonne pod względem wizualnym. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest zastosowanie odpowiednich detali architektonicznych przełamujących pospolitość.

Czytaj więcej...

XXXI Międzynarodowa Konferencja AWARIE BUDOWLANE

Konferencja od pół wieku stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń naukowców, inwestorów, projektantów, wykonawców oraz przedstawicieli administracji budowlanej w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa konstrukcji budowlanych. Konferencja składać się będzie z sesji problemowych, w których prezentowane będą referaty zamówione przez Organizatorów Konferencji oraz z sesji tematycznych obejmujących referaty zgłoszone przez uczestników i zakwalifikowane przez Komitet Naukowy Konferencji.

Czytaj więcej...

V Konferencja „Obiekty budowlane na terenach górniczych”

26 – 27 października 2023 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna dotycząca budownictwa na terenach górniczych zorganizowana przez Katowicki Oddział PZITB we współpracy merytorycznej z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Obrady odbywały się w Siemianowickim Centrum Kultury – Park Tradycji, postindustrialnym obiekcie powstałym w wyniku renowacji budynku maszynowni i szybu wyciągowego kopalni „Michał” w siemianowickiej dzielnicy Michałkowice.

Czytaj więcej...

X Konferencja Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zaprasza na jubileuszową X edycję Konferencji Ł2B, czyli Łukasiewicz to Business/Building Chemistry, która odbędzie się 10 – 12 stycznia 2024 r. w Hotelu Perła Południa w Rytrze. Wydarzenie adresowane jest głównie do producentów i odbiorców chemii budowlanej oraz innych materiałów dla budownictwa.

Czytaj więcej...

Nagrody w konkursie „Budowa Roku 2022”

19 września 2023 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Budowa Roku 2022” zorganizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB) pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Była to już XXXIII edycja konkursu „Budowa Roku”, który promuje najciekawsze w danym roku inwestycje w kraju, wyróżniające się m.in. nowoczesnymi rozwiązaniami techniczno-technologicznymi, jakością robót, dobrą organizacją procesu budowlanego, wysokim poziomem bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska naturalnego.

Czytaj więcej...

IX Grill Pomiarowy

Centrum Techniki Okrętowej S.A. (CTO S.A.), świadczące usługi m.in. w sektorze przemysłu morskiego i lądowego, zaprosiło we wrześniu br. przedstawicieli producentów i dystrybutorów wyrobów budowlanych do swojej siedziby w Gdańsku na IX Grill Pomiarowy, podczas którego został zaprezentowany potencjał ośrodka oraz infrastruktura badawcza. Uczestników przywitał dr inż. Mateusz Weryk, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, a seminarium poprowadził mgr inż. Zbigniew Serement, Kierownik Zespołu Laboratoriów Badań Środowiskowych w CTOS.A.

Czytaj więcej...

ARCHBUD 2023

20 – 23 września br. odbyła się w Zakopanem X Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ARCHBUD zorganizowana przez Wydział Architektury Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika i patronatem medialnym m.in. miesięcznika „Materiały Budowlane”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele uczelni i ośrodków badawczych, a także architekci, urbaniści oraz inżynierowie budownictwa.

Czytaj więcej...