logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AKADEMIA BIM

BIM – podstawowa technologia w obecnym cyklu życia projektu architektonicznego

BIM (Building Information Modelling) to cyfrowy następca systemów CAD (Computer Aided Design). Postęp w dziedzinie mocy obliczeniowych i przepływu informacji wpływa na sposób, w jaki pracują projektanci i inżynierowie na całym świecie. Kreślenie płaskich rysunków za pomocą niegdyś rewolucyjnego oprogramowania CAD odchodzi do lamusa. Oprogramowanie BIM, jako dużo bardziej zaawansowane, jest kolejną rewolucją w przygotowywaniu nie tylko dokumentacji projektowej, ale całej inwestycji.

Czytaj więcej...

BIM w projektach typu fit-out? Jak najbardziej!

Projektowanie wnętrz komercyjnych przy użyciu technologii BIM nie różni się zasadniczo od projektowania obiektów kubaturowych. Wykorzystywane są te same narzędzia, standardy oraz założenia co do sposobu zarządzania informacją w procesie projektowania i realizacji. WDesign & Build Colliers International informacje przygotowujemy, wykorzystując zdefiniowane standardy, w których można znaleźć analogię do znanego w technologii BIM BEP (BIM Execution Plan). Zespół pracujący nad projektem ma jasno zdefiniowane role, a podstawą działania jest wspólne środowisko pracy (CDE – Common Data Environment). W rezultacie powstaje model BIM (PIM– Project Information Model) bogaty w informacje. Praktyczne korzyści z zastosowania BIM są więc bardzo podobne.  

Czytaj więcej...

Jakość w projektowaniu w technologii BIM

Wdrożenie technologii BIMw istotny sposób zmieniło podejście do zapewnienia jakości w projektowaniu. Możliwość wykorzystania modelu 3D spowodowała, że wiele procesów uległo usprawnieniu i stały się efektywniejsze oraz bardziej skuteczne.

Czytaj więcej...

BIM na budowie

Czynnikami wyznaczającymi efektywność oraz zakres stosowania BIM jest zwiększająca się determinacja rynku oraz coraz większa świadomość i poziom edukacji kadry inżynierskiej i zarządzającej. Aby BIM przynosił oczekiwane korzyści, metoda ta musi być odpowiednio zaimplementowana. Bardzo istotnym czynnikiem, oprócz rozwiązań technicznych, jest często pomijany czynnik ludzki. W artykule zostały opisane doświadczenia, poparte praktyką z realizacji publicznej inwestycji przy użyciu elementów technologii BIM, z perspektywy generalnego wykonawcy.

Czytaj więcej...

Model projektanta vs. model wykonawcy

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne problemy, które nie zostały ujęte m.in. w artykule mgr. inż. Andrzeja Foremnego pt. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych” („Materiały Budowlane” nr 12/2013), a które są pokłosiem powtarzających się wielokrotnie uwag...

Czytaj więcej...

BuildingSMART a narodowy system klasyfikacyjny

Implementacja nowych rozwiązań zawsze wymaga od zainteresowanych stron nauczenia się jak najefektywniejszego wykorzystania narzędzi programowych, a także zasad wymiany danych między tymi stronami tak, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń. Sposób oznaczania materiałów czy elementów budynku powinien być zorganizowany i ustandaryzowany, np. zgodny zewspólną klasyfikacją. BIM nie jest wyjątkiem.

Czytaj więcej...