logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AKADEMIA BIM

BIM w projektach typu fit-out? Jak najbardziej!

Projektowanie wnętrz komercyjnych przy użyciu technologii BIM nie różni się zasadniczo od projektowania obiektów kubaturowych. Wykorzystywane są te same narzędzia, standardy oraz założenia co do sposobu zarządzania informacją w procesie projektowania i realizacji. WDesign & Build Colliers International informacje przygotowujemy, wykorzystując zdefiniowane standardy, w których można znaleźć analogię do znanego w technologii BIM BEP (BIM Execution Plan). Zespół pracujący nad projektem ma jasno zdefiniowane role, a podstawą działania jest wspólne środowisko pracy (CDE – Common Data Environment). W rezultacie powstaje model BIM (PIM– Project Information Model) bogaty w informacje. Praktyczne korzyści z zastosowania BIM są więc bardzo podobne.  

Czytaj więcej...

Jakość w projektowaniu w technologii BIM

Wdrożenie technologii BIMw istotny sposób zmieniło podejście do zapewnienia jakości w projektowaniu. Możliwość wykorzystania modelu 3D spowodowała, że wiele procesów uległo usprawnieniu i stały się efektywniejsze oraz bardziej skuteczne.

Czytaj więcej...

BIM na budowie

Czynnikami wyznaczającymi efektywność oraz zakres stosowania BIM jest zwiększająca się determinacja rynku oraz coraz większa świadomość i poziom edukacji kadry inżynierskiej i zarządzającej. Aby BIM przynosił oczekiwane korzyści, metoda ta musi być odpowiednio zaimplementowana. Bardzo istotnym czynnikiem, oprócz rozwiązań technicznych, jest często pomijany czynnik ludzki. W artykule zostały opisane doświadczenia, poparte praktyką z realizacji publicznej inwestycji przy użyciu elementów technologii BIM, z perspektywy generalnego wykonawcy.

Czytaj więcej...

Model projektanta vs. model wykonawcy

Chciałbym zwrócić uwagę na pewne problemy, które nie zostały ujęte m.in. w artykule mgr. inż. Andrzeja Foremnego pt. „Wykorzystanie BIM w fazie wykonawczej przedsięwzięć budowlanych” („Materiały Budowlane” nr 12/2013), a które są pokłosiem powtarzających się wielokrotnie uwag...

Czytaj więcej...

BuildingSMART a narodowy system klasyfikacyjny

Implementacja nowych rozwiązań zawsze wymaga od zainteresowanych stron nauczenia się jak najefektywniejszego wykorzystania narzędzi programowych, a także zasad wymiany danych między tymi stronami tak, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń. Sposób oznaczania materiałów czy elementów budynku powinien być zorganizowany i ustandaryzowany, np. zgodny zewspólną klasyfikacją. BIM nie jest wyjątkiem.

Czytaj więcej...

buildingSMART International Awards Program

Od kilku lat buildingSMART organizuje konkurs „International Awards”, którego celem jest nagradzanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub prac badawczych dotyczących zagadnień openBIM, tj. wykorzystujących format IFC i rozwiązania pokrewne. Jak deklarują organizatorzy, zgłoszenia muszą dokumentować zastosowanie przynajmniej jednego narzędzia lub standardu rozwijanego przez buildingSMART i są oceniane pod kątem efektywności oraz innowacyjności zastosowania tych rozwiązań w kontekście wyzwań interoperacyjności. Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 r. Obecnie nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Projektowanie (Design); Budowa (Construction);Użytkowanie i utrzymanie obiektu (Operations & Maintenance); Prace badawcze (Professional Research); Prace studenckie (Student Research). Z roku na rok zauważamy znaczny wzrost zainteresowania konkursem (85 zgłoszeń w 2019 r.; ok. 50 w 2018 r.), co świadczy o jego rosnącej popularności, ale przede wszystkim o zwiększającym się w skali świata zaufaniu do openBIM i przyroście projektów realizowanych z wykorzystaniem otwartych formatów wymiany danych BIM. Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego ostatnia edycja została rozstrzygnięta w październiku br. podczas buildingSMAR International Standards Summit w Pekinie (Chiny). Od dwóch lat w pracach sądu konkursowego uczestniczą eksperci z Polski, ale niestety dotychczas nie pojawiły się w konkursie polskie inwestycje. Warto wspomnieć, że w 2016 r. w kategorii studenckiej wyróżnienie uzyskał Wojciech Fleming – student (absolwent) Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...