logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AKADEMIA BIM

buildingSMART International Awards Program

Od kilku lat buildingSMART organizuje konkurs „International Awards”, którego celem jest nagradzanie przedsięwzięć inwestycyjnych lub prac badawczych dotyczących zagadnień openBIM, tj. wykorzystujących format IFC i rozwiązania pokrewne. Jak deklarują organizatorzy, zgłoszenia muszą dokumentować zastosowanie przynajmniej jednego narzędzia lub standardu rozwijanego przez buildingSMART i są oceniane pod kątem efektywności oraz innowacyjności zastosowania tych rozwiązań w kontekście wyzwań interoperacyjności. Pierwszą edycję konkursu rozstrzygnięto w 2014 r. Obecnie nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są w kategoriach: Projektowanie (Design); Budowa (Construction);Użytkowanie i utrzymanie obiektu (Operations & Maintenance); Prace badawcze (Professional Research); Prace studenckie (Student Research). Z roku na rok zauważamy znaczny wzrost zainteresowania konkursem (85 zgłoszeń w 2019 r.; ok. 50 w 2018 r.), co świadczy o jego rosnącej popularności, ale przede wszystkim o zwiększającym się w skali świata zaufaniu do openBIM i przyroście projektów realizowanych z wykorzystaniem otwartych formatów wymiany danych BIM. Konkurs przeprowadzany jest co roku, a jego ostatnia edycja została rozstrzygnięta w październiku br. podczas buildingSMAR International Standards Summit w Pekinie (Chiny). Od dwóch lat w pracach sądu konkursowego uczestniczą eksperci z Polski, ale niestety dotychczas nie pojawiły się w konkursie polskie inwestycje. Warto wspomnieć, że w 2016 r. w kategorii studenckiej wyróżnienie uzyskał Wojciech Fleming – student (absolwent) Politechniki Poznańskiej.

Czytaj więcej...

BIM w CDE

Wspólna platforma danych (CDE – Common Data Environment) to klucz do zarządzania całym procesem budowlanymprzez cyfrowe oraz fizyczne procesy, które w połączeniu tworzą inżynierię produkcji budowlanej.Wynikiemtych prac jest budowa – fizyczny proces, oraz BIM (Building Information Modelling) – cyfrowe zarządzanie obiektami, a także Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things) – cyfrowe procesy.

Czytaj więcej...

BIM4FM czy FM4BIM – jaką rolę odegra BIM w branży Facility Management?

Od długiego czasu eksperci z dziedziny BIM zastanawiają się, jak zoptymalizować modele BIM, aby były bardziej przydatne dla Facility Management i nie lądowały w „szufladzie” po przekazaniu budynku do użytkowania. Powstają standardy nazewnictwa oraz przekazywania danych, które mają ułatwić współpracę. Jednak przedstawiciele z branży Facility Management ciągle słyszą powiedzcie nam, czego potrzebujecie, abyśmy mogli to przygotować. I to stwierdzenie powinno dać nam do myślenia. Czy na pewno przygotowanie wytycznych i opisywanie procesów jest dziś realizowane przez odpowiednie osoby? Czy nie wykonujemy pracy, która pomaga tylko wybranym podmiotom?

Czytaj więcej...

Technologia BIM – antidotum na chaos?

Obecnie działający na rynku specjaliści (inżynierowie, architekci) zwykle nie identyfikują się z całym procesem budowlanym i po wykonaniu pracy w swoim „ogródku” zwalniają się z odpowiedzialności za dalszy rozwój projektu. Większość utożsamia się z własną grupą/firmą, a nie celem głównym, jakim jest realizacja obiektu budowlanego i jego utrzymanie. Akronim BIM można tłumaczyć na wiele sposobów: Building Information Model, Building Information Modeling lub Building Information Management. Wszystkie wskazują, jak szerokie jest spektrum tej technologii. W artykule omówiono zarządzanie informacją w procesie inwestycyjnym, czyli Building Information Management.

Czytaj więcej...

Współpraca w procesie budowlanym szansą dla producentów

W dobie realizacji tak wielu inwestycji, kluczowym elementem wpływającym na terminowość prac jest m.in. dostarczenie we właściwym czasie zamówionych materiałów i elementów budowlanych. W celu dotrzymania terminów przez producenta materiałów budowlanych należy stawić czoło wyzwaniu, jakim jest współuczestnictwo w procesie projektowym i na tym etapie wspierać projektantów.

Czytaj więcej...

bS Summit Düsseldorf

Kolejny szczyt międzynarodowej organizacji building-SMART (bS), który odbył się w Düsseldorfie (25 – 28 marca 2019 r.), gościł przeszło 1000 ekspertów z 30 krajów. Spotkania te odbywają się dwa razy w roku i są otwarte dla osób spoza organizacji.

Czytaj więcej...

BIM – zwinne budownictwo

Budownictwo ma poważny problem z produktywnością. Przygotowany przez McKinsey & Company raport z lutego 2017 r. nie tylko to potwierdza, ale również odnosi do innych działów gospodarki. Jest on szczególnie widoczny w porównaniu z produkcją przemysłową i sprzedażą. 

Czytaj więcej...