logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Konferencji towarzyszyła dyskusja panelowa, której uczestnicy zasygnalizowali korzyści, jakie niesie wdrożenie technologii BIM w aspekcie idei zrównoważonego rozwoju z perspektywy edukacji przyszłej kadry inżynierskiej oraz potencjalnych korzyści na etapie realizacji inwestycji budowlanych.

W tym wydaniu miesięcznika "Materiały Budowlane" rozwiniemy myśli uczestników panelu i postaramy się uzyskać odpowiedzi na pytanie: czy narzucone przez dyrektywy unijne wymagania dotyczące obniżenia zapotrzebowania na energię w budynkach i obniżenie emisji CO2 oraz świadome wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w obszarze budownictwa dają szanse na szybsze wdrożenie technologii BIM w naszym kraju?

Odpowiadają na nie: Marek Dąbrowski – associate director Buro Happold, Richard Laing – Professor of Built Environment Visualisation Robert Gordon University Aberdeen oraz Iain Leyden – Director Turner & Townsend Poland.

mgr inż. Piotr Miecznikowski
www.tcipm.pl

Przeczytaj cały artykuł (pdf) >>>