logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Producenci narzędzi informatycznych wykorzystywanych w projektowaniu i modelowaniu inwestycji dostarczają swoim klientom zaawansowanych programów komputerowych do prowadzenia kompleksowych działań w tej dziedzinie. Jednym z największych jest amerykański Autodesk, właściciel programu Revit, królującego na rynku od wielu lat. Program umożliwia zwiększenie wydajności pracy i dokładności w całym cyklu rozwojowym projektu — od projektowania koncepcyjnego, wizualizacji i analizy po produkcję i konstrukcję. Revit z którego korzysta wielu użytkowników na całym świecie, został opracowany dwie dekady temu. Autodesk deklarował w 2016 roku jego aktualizację. Miał działać jako BIM-in-the-cloud i przekazywać dane do modułów, gdy tego potrzebowały. Producent nie spełnił jednak tej obietnicy i największe korporacje korzystające z programu Revit rozczarowane brakiem aktualizacji podjęły interwencję. Napisał o tym pod koniec lipca Ralph Grabowski redaktor cotygodniowego największego biuletynu e-mailowego upfront.eZine dotyczącego systemów BIM i CAD. Opublikował na swojej stronie https://www.upfrontezine.com/2020/07/index.html  interesujący tekst pod tytułem: „Architecture firms to Autodesk: We’re no longer happy with Revit”. W liście do dyrektora generalnego Autodesku Andrew Anagnosta, 25 znaczących firm architektonicznych z Anglii i Australii (z których większość działa w wielu krajach świata m.in. Zaha Hadid Architects, Stephen George + Partners, Grimshaw, BVN Architectural Service) zaniepokojone stanem oprogramowania używanego przez te firmy, połączyły siły i przedstawiły swoje stanowisko w sprawie Autodesk Revit.

O publikacji zamieszczonej przez Ralpha Grabowskiego w tej sprawie, poinformował dr inż. Andrzej Tomana, w skierowanym do redakcji artykule zatytułowanym „Ważny list dużych firm projektowych”. Więcej: https://liderzyinnowacyjnosci.com/revit-nie-spelnia-juz-oczekiwan/