logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Dobór paroizolacji zgodnie z DIN 4108-3

W tegorocznym lutowym [1] i kwietniowym [2] wydaniu miesięcznika „Materiały Budowlane” opisałem funkcje warstw paroizolacyjnych w dachach stromych. W tym artykule przedstawię metody doboru paroizolacji wg znanych i sprawdzonych zasad. Przy doborze paroizolacji czynnikiem decydującym jest to, czy dach jest wentylowany czy jednopowłokowy (niewentylowany). W dachach jednopowłokowych paroizolacje powinny mieć duży opór pary wodnej, zależny od rodzaju termoizolacji i konstrukcji stropu. W wyschniętych stropach betonowych, w których paroizolacja pełni bardziej funkcję uszczelnienia dachu przed przewiewami, jej paroizolacyjność jest mało istotna, ponieważ suchy strop betonowy sam dobrze izoluje przed przepływem pary.

Czytaj więcej...

Regulatory pary w przegrodach dachowych

W tegorocznym lutowym wydaniu miesięcznika „Materiały Budowlane” [1] przedstawiłem trzy typy produktów przeznaczonych do tworzenia warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych. Ponadto zaprezentowałem podział tych materiałów na: opóźniacze pary (Sd = 20 ÷ 200 m), bariery pary (Sd = 500 ÷ 2000 m) i regulatory pary (Sd = 1 ÷ 10m). Omówiłem funkcje i zastosowanie dwóch pierwszych grup (opóźniaczy i barier), a o trzeciej tylko wspomniałem. Warto uzupełnić te informacje, ponieważ regulatory pary są bardzo ciekawymi produktami, które zostały wprowadzone głównie w celu spełniania roli bariery powietrznej w przegrodzie.

Czytaj więcej...

Co warto wiedzieć o wodzie i jej działaniu na dachach

Dachy, z oczywistych powodów, kojarzone są z wodą i różnego rodzaju problemami, jakie ona wywołuje na tej ważnej części budynków. Zazwyczaj, gdy pojawia się zaciek na suficie, większość z nas od razu przypisuje ten efekt przeciekowi przez pokrycie. Nie zawsze jednak tak jest, ponieważ wyciek może być spowodowany zebraniem się dużej ilości skroplonej pary wodnej zawartej w powietrzu. 

Czytaj więcej...

Funkcje warstw paroizolacyjnych w przegrodach dachowych

Kontynuując temat dachów o małym spadku (5 – 15°) [1], warto wyjaśnić rolę warstw paroizolacyjnych w systemach materiałowych przeznaczonych do tego typu konstrukcji. W tym celu trzeba zdefiniować funkcje warstw paroizolacyjnych oraz opisać najczęściej stosowane materiały spełniające te funkcje we wszystkich typach dachów.

Czytaj więcej...

Zalety dachów wentylowanych

W poprzednim numerze miesięcznika „Materiały Budowlane” [1], opisując dachy o małym spadku (5 – 15°) stwierdziłem, że dachy ocieplone wełną mineralną, bez ich wentylacji, są z zasady skazane na szybkie zawilgocenie. Dotyczy to wszystkich dachów ocieplonych, płaskich i pochyłych, gdyż wynika z braku możliwości całkowitego powstrzymania przepływu wilgoci w stronę dachów. 

Czytaj więcej...

Wentylowanie dachów o małym spadku

W poprzednim numerze Materiałów Budowlanych [1] opisałem podstawowe zasady układania pokryć papowych na dachach o spadku 5 ÷ 15° (dachy o tak małym nachyleniu są najczęściej kryte papami). W przypadku każdego projektu architektonicznego istnieje optymalny cenowo zestaw materiałów, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie dachu przez długi okres. Określenie takiego zestawu wymaga jednak wiedzy na temat dachów, choć czasem wystarczy skorzystać z bardzo starych i sprawdzonych wzorców (fotografia 1).

Czytaj więcej...

LIST OTWARTY skierowany do Jarosława Gowina –Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzeja Adamczyka – Ministra Infrastruktury

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby zostać wykonawcą budowlanym wystarczy wypełnienie wniosku CEIDG-1, który składa się do urzędu miasta lub gminy. Nikt przy tej formalności nie wymaga od zgłaszającego posiadania wykształcenia kierunkowego ani żadnego innego. Każdy może założyć firmę budowlano-remontową bez względu na swoje predyspozycje, poziom wiedzy i doświadczenie zawodowe.

Czytaj więcej...