logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Koszt dachów o małym nachyleniu

Zgodnie ze Słownikiem Dekarskim PSD [5], granicą między dachem płaskim i pochyłym jest kąt nachylenia 5°. W wielu innych krajach europejskich jest podobnie i granica ta wynosi 3° – 5°. Jeszcze w XX wieku w Polsce podział ten był zwyczajowo zależny od rodzaju konstrukcji i pokrycia.

Czytaj więcej...

Przypadek kontrłaty a stan wiedzy o dachach

W artykule [1] przedstawiono zasady działania wysokoparoprzepuszczalnych membran wstępnego krycia określanych jako MWK [1]. Mimo że materiały te są stosowane od dawna, to nadal często nieprawidłowo się je układa, ponieważ wiedza o nich wciąż jest niewystarczająca. Oto przykład. Na budowie pojawił się problem z doborem MWK.

Czytaj więcej...

Historia warstw wstępnego krycia

Nawiązując do tematu poprzednich artykułów [1], omawiających funkcjonowanie membran wstępnego krycia (MWK), warto przedstawić ich genezę. Te nowoczesne materiały powstały w wyniku wieloletniego stosowania podwójnych systemów pokryciowych na dachach pochyłych. Wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia, określane skrótem MWK, pojawiły się w efekcie ciągłego ulepszania materiałów budowlanych, dopasowywanych do sprawdzonych teorii i zasad. 

Czytaj więcej...

Uszczelnianie i naprawa dachów płynnymi żywicami ALSAN® PMMA

SOPREMA Polska oferuje bogatą gamę najwyższej jakości produktów hydroizolacyjnych zaprojektowanych specjalnie po to, aby skutecznie przeciwdziałać szkodliwemu wpływowi wody. Istotnym elementem współczesnych powłok hydroizolacyjnych, pełniących znacznie bardziej złożone funkcje niż w przeszłości, są także walory estetyczne i mechaniczne.

Czytaj więcej...

Jak działają wysoko paroprzepuszczalne membrany wstępnego krycia. Część 1

W Polsce wysokoparoprzepuszczalne membrany wstępnego krycia (MWK) są już powszechnie stosowane od końca XX wieku. Ich działanie nie dla wszystkich jest jednak zrozumiałe. Wynika to z wielu przyczyn.

Dwie z nich dominują:

  • brak wymagań dotyczących wykształcenia zawodowego przy wydawaniu zezwoleń na działalność dekarską;
  • dominacja internetu jako źródła informacji, powodująca wypieranie prawdziwej wiedzy przez jej namiastki.

Czytaj więcej...

Systemy mocowania stalowych paneli rąbkopodobnych. Część 2

W artykule [2] będącym częścią pierwszą omawianego systemu mocowania zatrzaskowych stalowych paneli rąbkopodobnych stwierdziłem, że te panele powinny mieć zalecany kąt nachylenia połaci dachowych uzależniony od klasy szczelnościwarstwpodkładowych stanowiących warstwy wstępnego krycia. Stopniowanie to opracowałem wg tych samych zasad jak wprzypadku klas szczelności pokryć dachówkowych, zamieszczonych w Wytycznych Dekarskich [4] Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy.

Czytaj więcej...