logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Zwężenia w szczelinach wentylacyjnych

W Zeszycie nr 1 Wytycznych Dekarskich w rozdziale 9 [3], napisanym wg [2], określono wielkość szczeliny wentylacyjnej budowanej w dachach pochyłych o nachyleniu powyżej 5° (tabela). Ciekawym elementem w tabeli jest przypis oznaczony symbolem 1), odnoszący się do wysokości przekroju szczeliny znajdującej się wewnątrz dachu. Dopuszcza on pojedyncze (punktowe) zwężenie szczeliny z zastrzeżeniem, że nie może być ono mniejsze niż 0,5 cm, a cała szczelina nie może mieć mniejszej wolnej (niezasłoniętej) wysokości niż 2 cm.

Czytaj więcej...

Różnica między wentylacją dachu a przewiewem

W numerze 12/2018 miesięcznika „Materiały Budowlane”, w artykule pt. Typowe problemy polskich dachów opisałem dach, w którym dokonano zmiany zaprojektowanego systemu materiałowego i w efekcie, po roku od zasiedlenia, na poddaszu pojawiła się pleśń na znacznej części poszycia (ok. 70%) wykonanego z desek. Projektant zaproponował zastosowanie MWK (wysoko paroprzepuszczalnej membrany wstępnego krycia), a kierownik budowy zaakceptował system z uszczelnieniem pokrycia wykonanym z papy ułożonej na deskowaniu. Wykonawca wadliwie zamontował dachówkę, nie wykonując wlotów ani wylotów z przestrzeni utworzonej przez kontrłatę.

Czytaj więcej...