logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

DACHY - teoria i praktyka

Wymagania dotyczące układania ceramicznych dachówek płaskich

W ostatnim dziesięcioleciu bardzo popularne stały się w Polsce dachówki płaskie, zarówno ceramiczne, jak i betonowe. Po zebraniu wielu doświadczeń z ich stosowania można śmiało stwierdzić, że nie są to dachówki łatwe w układaniu i eksploatacji z kilku powodów. Wszystkie są konsekwencją ich cechy podstawowej, czyli płaskości powierzchni, która powoduje zwiększenie wymagań dotyczących płaskości połaci. Wszelkie nierówności typu wklęsłość i wypukłość ołatowania lub więźby powodują odzwierciedlenie tych odchyłek na powierzchni pokrycia, co może popsuć wrażenia estetyczne. Ponadto odchyłki mogą się z czasem niekorzystnie zmieniać, gdy więźba i ołatowanie są wykonane z mokrego lub niewysuszonego drewna.

Czytaj więcej...

Efekty działania pustek powietrznych wykonywanych wzdłuż kontrłat

Wiele odkrywek wykonywanych przez orzeczników w ramach prac nad opiniami lub ekspertyzami ma potencjalnie dużą wartość jako materiał szkoleniowo-poznawczy, ale w praktyce nie jest on wykorzystywany. A szkoda... W celu pokazania tego potencjału zaprezentuję swoją opinię na temat przyczyn szybkiej biodegradacji łat w dachu pochyłym budynku wielorodzinnego. Zaznaczam, że opisany i udokumentowany przypadek nie jest odosobniony. Znane są podobne relacje dekarzy i innych osób.

Czytaj więcej...

Skropliny w dachach

Żyjemy w czasach ocieplania się klimatu. W Polsce objawia się to m.in. zanikiem zim, a więc zmniejszeniem liczby dni mroźnych w roku. Z tego powodu na dachach pojawia się coraz mniej szronu, zwałów śniegu, oblodzenia i sopli lodu. Wydawałoby się, że w takich okolicznościach powstawanie skroplin w dachach jest zjawiskiem rzadkim, ponieważ maleje różnica temperatury między wnętrzem budynków i atmosferą. 

Czytaj więcej...