logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wykorzystanie efektu elastoakustycznego do identyfikacji naprężeń w ścianach ściskanych z elementów z ABK

Przedmiotem prezentowanych badań jest wykorzystanie efektu elastoakustycznego AE do wyznaczania naprężeń w murze wykonanym z autoklawizowanego betonu komórkowego poddanego osiowemu ściskaniu. Wykorzystano zależności wiążące wartość naprężeń ściskających z prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej z uwzględnieniem wilgotności ABK. Identyfikację stanu naprężeń przeprowadzono w dziewięciu niewielkich modelach muru poddanego osiowemu ściskaniu. Wykazano, że średnie naprężenia ściskające w murze, wyznaczone proponowaną metodą, można z zadowalającym poziomem ufności rozpoznać do poziomu ok. 50%naprężeń niszczących. Przy naprężeniach rzędu 75% naprężeń niszczących wyniki okazały się istotnie zaniżone.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do badania ścian z elementów murowych z ABK

Technika ultardźwiękowa wykorzystywana jest do określania wytrzymałości na ściskanie lub wykrywania wewnętrznych nieciągłości struktury. Używana jest także do określania stanu odkształceń oraz naprężeń w konstrukcjach i bazuje na efekcie elastoakustycznym (AE). Dotychczas efekt AE dość dobrze rozpoznano w materiałach jednorodnych, natomiast w przypadku materiałów porowatych czy niejednorodnych, takich jak beton czy skała, badania nie były prowadzone. Przedmiotem badań prezentowanych w artykule było wykorzystanie zjawiska AE do wyznaczania naprężeń w niewielkich modelach muru wykonanego z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przedstawiono zależności wiążące wartość naprężeń ściskających z prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej z uwzględnieniem wilgotności.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – analiza konstrukcji

W trzeciej części cyklu artykułów dotyczących zginanych ścian murowanych, obciążonych prostopadle do ich powierzchni [5, 6] omówiono sposoby analizy tego rodzaju konstrukcji, w tym założenia dotyczące warunków brzegowych modeli ścian jednowarstwowych i szczelinowych. Przedstawiony został również sposób określania wartości momentów zginających przyjęty w normie PN-EN 1996-1-1.

Czytaj więcej...

Analiza wyników badań i obliczeń wytrzymałości na zginanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawach do cienkich spoin

W artykule [1] opisano metody badania wytrzymałości spoiny w murze z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zginanie. Tego typu badania wykonuje się, aby poznać zachowanie się murów oraz wpływu zapraw murarskich w kontekście dopasowania ich właściwości użytkowych do elementów murowych. Zoptymalizowanie i dopasowanie właściwości zaprawy murarskiej do elementów murowych jest kluczową kwestią, ponieważ wpływa ona na zachowanie się muru pod obciążeniem i na jego wytrzymałość. W artykule zestawiono wyniki badań murów z ABK na zginanie.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie

Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – obciążenia i mechanizmy zniszczenia

Artykuł jest pierwszą częścią cyklu omawiającego przypadek ścian murowanych zginanych w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru. Opisano w nim obciążenia prostopadłe do powierzchni ścian, które wywołują omawiany przypadek pracy konstrukcji murowanej. Zaprezentowano mechanizmy zniszczenia muru w dwóch ortogonalnych płaszczyznach oraz ich warianty.

Czytaj więcej...

Wytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie

Wytrzymałość spoiny w murze na zginanie, podobnie jak wytrzymałość na ścinanie, jest objęta zasadniczą charakterystyką – wytrzymałość spoiny [1]. Producenci elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [2] i przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) zarówno wytrzymałość muru na ścinanie, jak i na zginanie.

Czytaj więcej...