logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Beton komórkowy konstrukcyjnym i izolacyjnym materiałem budowlanym

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest w Polsce najczęściej stosowanym materiałem budowlanym do wznoszenia wszystkich ścian budynków (40% całego rynku). Jednocześnie z ABK wykonuje się połowę wszystkich ścian murowanych [3]. Popularność ABK nie jest przypadkowa, lecz wynika z jego właściwości, potwierdzonych przez 60 lat stosowania.

Czytaj więcej...

Zmiana odkształceń ścian z elementów murowych z ABK spowodowana oddziaływaniem żelbetowych elementów krępujących

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian.

Czytaj więcej...

Murowanie ścian z ABK w warunkach zimowych

W Polsce warunki zimowe (średnia dobowa temperatura powietrza niższa od +5°C) występują od końca października do początku kwietnia. Wykonywanie prac w tym okresie uregulowane jest odpowiednimi normami, instrukcjami i wytycznymi. W warunkach zimowych można murować ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). 

Czytaj więcej...