logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

dr inż. Paweł Walczak, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest materiałem o stuletniej tradycji. Na przestrzeni lat powstało wiele technologii wykorzystujących do jego produkcji piasek oraz popioły lotne. Obecnie na polskim rynku są praktycznie wyłącznie elementy murowe z betonu komórkowego wykonanego w technologii piaskowej. Autoklawizowany beton komórkowy zawdzięcza popularność przede wszystkim takim właściwościom, jak dobra termoizolacyjność przy odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie. Nadal obserwuje się próby opracowania nowych technologii, czy też modyfikacji składu fazowego w celu poprawy właściwości użytkowych betonu komórkowego. 

Literatura
[1] Mostafa NY. Influence of air-cooled slag on physicochemical properties of autoclaved aerated concrete. Cement and Concrete Reasearch. 2005; https://doi.org/10.1016/j.cemconres. 2004.10.011.
[2] Huang X-y, Ni W, Cui W-h, Wanga Z-j, Zhu L-p. Preparation of autoclaved aerated concrete using copper tailings and blast furnace slag. Construction and Building Materials. 2012; https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2011.08.034.
[3] Song Y, Guo C, Qian J, Ding T. Effect of the Ca-to-Si ratio on the properties of autolaved aerated concrete containing coal fly ash from circulating fluidized bed combustion boiler. Construction and Building Materials. 2015; https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.077.
[4] Łaskawiec K. Wpływ fluidalnych popiołów z węgla brunatnego na skład fazowy i właściwości betonu komórkowego, praca doktorska AGH, Kraków 2011.
[5] Łaskawiec K, Gębarowski P, Zapotoczna-Sytek G, Małolepszy J. Fly ashes of new generation as a raw material to the production of autoclaved aerated concrete (AAC), 5th ICAAC, p. 119, Bydgoszcz 2011.
[6] Łaskawiec K, Gębarowski P, Zapotoczna-Sytek G, Małolepszy J. Cement Wapno Beton. 2012; 1: 14 – 22.
[7] Gawlicki M. Cement-Wapno-Beton. 2009; 2: 86 – 96.
[8] Albayrak M, et al. Influence of zeolite additive on properties of autoclaved aerated concrete. Building and Environment. 2007; https://doi. org/10.1016/j. buildenv. 2006.08.003.
[9] Komarneni S, Komarneni JS, Newalkar B, Stout S. Microwave-hydrothermal synthesis of Al-substituted tobermorite from zeolites. Materials Research Bulletin. 2002; https://doi. org/10.1016/S0025-5408 (02) 00758-4.
[10] Karakurt C, Kurama H, Topcu IB. Utilization of natural zeolite in aerated concrete production. Cem. Concr. Compos. 2010; https://doi. org/10.1016/j. cemconcomp. 2009.10.002.
[11] Demir I, Baspinar MS. Effect of silica fume and expanded perlite addition on the technical properties of the fly ash–lime–gypsum mixture. Construction and Building Materials. 2008; https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2007.01.011.
[12] Różycka A, Pichór W. Effect of perlite waste addition on the properties of autoclaved aerated concrete. Construction and Building Materials. 2016; https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat. 2016.05.019.
[13] Walczak P, Małolepszy J, Reben M, Szymański P, Rzepa K. Utilization of waste glass in autoclaved aerated concret. Procedia Engineering. 2015; https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.10.040.
[14] Małecki M, Kurdowski W, Walczak, P. Influence of gypsum and limestone, used as mineral additives, on autoclaved aerated concrete properties. ce/papers.2018; https://doi.org/10.1002/cepa. 843.
[15] PN-EN 1745:2020-12Mury i wyroby murowe – metody określania właściwości cieplnych.
[16] Walczak P, Szymański P, Różycka A. Autoclaved Aerated Concrete based on Fly Ash in Density 350kg/m3 as an Environmentally Friendly Material for Energy-Efficient Constructions. Procedia Engineering. 2015; https://doi. org/10.1016/j.proeng.2015.10.005.
[17] PN-EN 771-4:2011+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[18] Dyczek J. Zeszyty Naukowe AGH, Ceramika, Z. 42, Kraków 1979.
[19] Łagosz A, Szymański P, Walczak P. Influence of the fly ash properties on properties of autoclaved aerated concrete 5th ICAAC, p. 14-17, Bydgoszcz 2011.
 

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2023, strona 65-66 (spis treści >>)