logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Beton komórkowy konstrukcyjnym i izolacyjnym materiałem budowlanym

Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) jest w Polsce najczęściej stosowanym materiałem budowlanym do wznoszenia wszystkich ścian budynków (40% całego rynku). Jednocześnie z ABK wykonuje się połowę wszystkich ścian murowanych [3]. Popularność ABK nie jest przypadkowa, lecz wynika z jego właściwości, potwierdzonych przez 60 lat stosowania.

Czytaj więcej...

Zmiana odkształceń ścian z elementów murowych z ABK spowodowana oddziaływaniem żelbetowych elementów krępujących

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów odkształceń ścian z elementów murowych z ABK w trakcie wykonywania żelbetowego skrępowania. Ściany w skali naturalnej o grubości 180 mm wzniesiono z bloczków nominalnej klasy gęstości 600, na systemowej zaprawie cienkowarstwowej, bez wypełniania zaprawą spoin czołowych. W trakcie procesu krępowania monitorowano odkształcenia ścian.

Czytaj więcej...

Murowanie ścian z ABK w warunkach zimowych

W Polsce warunki zimowe (średnia dobowa temperatura powietrza niższa od +5°C) występują od końca października do początku kwietnia. Wykonywanie prac w tym okresie uregulowane jest odpowiednimi normami, instrukcjami i wytycznymi. W warunkach zimowych można murować ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). 

Czytaj więcej...

Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą NDT

W celu określenia wytrzymałości muru w wielu miejscach konstrukcji budynku, zastosować można nieniszczącą metodę ultradźwiękową (NDT) pod warunkiem, że znana jest zależność prędkość ultradźwięku cp oraz znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fBw. W przypadku ABK takich korelacji brakuje. Aby wypełnić tę lukę, wykonaliśmy badania prędkości fal ultradźwiękowych ABK o różnej gęstości oraz wilgotności i opracowaliśmy zależności pozwalające na wyznaczenie wytrzymałości muru z ABK w warunkach in-situ.

Czytaj więcej...