logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wilgoć w budynkach – mity i rzeczywistość

Do wznoszenia budynków w Polsce stosowane są przede wszystkim elementy murowe, beton, zaprawy murarskie i tynkarskie, posadzki cementowe lub anhydrytowe, drewno, materiały drewnopochodne, farby, gładzie itp. W naszych warunkach klimatycznych te wszystkie materiały wpływają na poziom wilgoci w budynku zarówno w trakcie budowy, jak i w pierwszych trzech latach jego użytkowania. O wpływie technologii mokrych na właściwości użytkowe budynków można przeczytać wiele artykułów.

Czytaj więcej...

Badanie wpływu zbrojenia poziomego spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z elementów murowych z ABK

W artykule opisano badanie wpływu zbrojenia spoin wspornych na wytrzymałość na ściskanie i ścinanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) zgodnie z wytycznymi odpowiednio normy europejskiej EN 1052- 1:2000 i amerykańskiejASTMES519-81. Zastosowano zbrojenie w postaci pasów siatki rozwijanej z rolki, składającej się z linek stalowych z osnową z włókna szklanego. Wpływ tego typu zbrojenia porównano również z wynikami badań ścian murowanych z ABK bez zbrojenia oraz wzmocnionych odpowiednio zbrojeniem kratownicowym i siatką syntetyczną.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie efektu elastoakustycznego do identyfikacji naprężeń w ścianach ściskanych z elementów z ABK

Przedmiotem prezentowanych badań jest wykorzystanie efektu elastoakustycznego AE do wyznaczania naprężeń w murze wykonanym z autoklawizowanego betonu komórkowego poddanego osiowemu ściskaniu. Wykorzystano zależności wiążące wartość naprężeń ściskających z prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej z uwzględnieniem wilgotności ABK. Identyfikację stanu naprężeń przeprowadzono w dziewięciu niewielkich modelach muru poddanego osiowemu ściskaniu. Wykazano, że średnie naprężenia ściskające w murze, wyznaczone proponowaną metodą, można z zadowalającym poziomem ufności rozpoznać do poziomu ok. 50%naprężeń niszczących. Przy naprężeniach rzędu 75% naprężeń niszczących wyniki okazały się istotnie zaniżone.

Czytaj więcej...

Wykorzystanie zjawiska elastoakustycznego do badania ścian z elementów murowych z ABK

Technika ultardźwiękowa wykorzystywana jest do określania wytrzymałości na ściskanie lub wykrywania wewnętrznych nieciągłości struktury. Używana jest także do określania stanu odkształceń oraz naprężeń w konstrukcjach i bazuje na efekcie elastoakustycznym (AE). Dotychczas efekt AE dość dobrze rozpoznano w materiałach jednorodnych, natomiast w przypadku materiałów porowatych czy niejednorodnych, takich jak beton czy skała, badania nie były prowadzone. Przedmiotem badań prezentowanych w artykule było wykorzystanie zjawiska AE do wyznaczania naprężeń w niewielkich modelach muru wykonanego z elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego. Przedstawiono zależności wiążące wartość naprężeń ściskających z prędkością podłużnej fali ultradźwiękowej z uwzględnieniem wilgotności.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – analiza konstrukcji

W trzeciej części cyklu artykułów dotyczących zginanych ścian murowanych, obciążonych prostopadle do ich powierzchni [5, 6] omówiono sposoby analizy tego rodzaju konstrukcji, w tym założenia dotyczące warunków brzegowych modeli ścian jednowarstwowych i szczelinowych. Przedstawiony został również sposób określania wartości momentów zginających przyjęty w normie PN-EN 1996-1-1.

Czytaj więcej...

Analiza wyników badań i obliczeń wytrzymałości na zginanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawach do cienkich spoin

W artykule [1] opisano metody badania wytrzymałości spoiny w murze z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zginanie. Tego typu badania wykonuje się, aby poznać zachowanie się murów oraz wpływu zapraw murarskich w kontekście dopasowania ich właściwości użytkowych do elementów murowych. Zoptymalizowanie i dopasowanie właściwości zaprawy murarskiej do elementów murowych jest kluczową kwestią, ponieważ wpływa ona na zachowanie się muru pod obciążeniem i na jego wytrzymałość. W artykule zestawiono wyniki badań murów z ABK na zginanie.

Czytaj więcej...