logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jedną z podstawowych i najważniejszych właściwości ABK jest jego dobra izolacyjność cieplna. Zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 771-4 [1] parametry cieplne elementów murowych z ABK zostały zawarte w zasadniczej charakterystyce opór cieplny, w której deklarowanymi właściwościami użytkowymi są: współczynnik przewodzenia ciepła wraz ze sposobem oceny lub gęstość oraz kształt i budowa. Producent powinien deklarować te właściwości, jeżeli przewiduje zastosowanie swoich wyrobów w elementach budynku podlegających wymaganiom izolacyjności cieplnej. 

Literatura
[1] PN-EN 771-4:2011+A1:2015Wymagania dotyczące elementówmurowych.Część 4:Elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[2] PN-EN 1745:2020 Mury i wyroby murowe – Metody określania właściwości cieplnych.
[3] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03/ Ap2:2014-09/Ap3:2016-04 Projektowanie konstrukcjimurowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcjimurowych.
[4] Misiewicz L. Beton komórkowy konstrukcyjnymi izolacyjnymmateriałembudowlanym.Materiały Budowlane. 2020; 570 (2): 28 – 29.
[5] PN-EN 12664:2002 Właściwości cieplne materiałówiwyrobówbudowlanych. Określanie oporu cieplnego metodami osłoniętej płyty grzejnej i czujnika strumienia cieplnego. Suche i wilgotne wyroby o średnim i małym oporze cieplnym.
[6] PN-ISO 8301:1998/A1:2018-04 Izolacja cieplna –Określanie oporu cieplnego iwłaściwości z nim związanych w stanie ustalonym – Aparat płytowy z czujnikami gęstości strumienia cieplnego.
[7] PN-ISO 8302:1999 Izolacja cieplna – Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym – Aparat płytowy z osłoniętą płytą grzejną.
[8] PN-EN ISO 10456:2009 Materiały i wyroby budowlane –Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych.
[9] Łaskawiec K. Parametry cieplne ścian zABK orazmetodologia ich wyznaczania.Materiały Budowlane. 2014; (6): 106 – 107.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 04/2022, strona 64-65 (spis treści >>)