logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Jednym z wymagań podstawowych określonych w rozporządzeniu 305/2011 [1] jest ochrona przed hałasem. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach. W celu osiągnięcia wymaganej izolacyjności akustycznej zarówno pomiędzy pomieszczeniami, jak i od źródeł spoza budynku, ważne jest prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie budynku oraz zastosowanie odpowiednich materiałów. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
[2] EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units, polskie tłumaczenie: PN-EN 771-4+A1:2015-10P Wymagania do tyczące elementów murowych – Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[3] Misiewicz L. Gęstość autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane. 2022; 3: 30-31.
[4] Szudrowicz B, Tomczyk P. Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2015.
[5] Misiewicz L. Kształt i budowa elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane. 2022; 2: 34-35.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
[7] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[8] PN-EN ISO 12354-1:2017-10 Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami.
[9] Zestawienie wartości parametrów izolacyjności akustycznej dla ścian wewnętrznych i zewnętrznych z betonu komórkowego – na podstawie badań przeprowadzonych przez Zakład Akustyki ITB i COBRPB CEBET, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa, 16.06.2011.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 08/2022, strona 35-36 (spis treści >>)