logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Udana Międzynarodowa Konferencja ABK w Pradze

Przeszło 330 naukowców, architektów, projektantów, inżynierów budownictwa i biznesmenów z 35 krajów i 6 kontynentów uczestniczyło w 7. Międzynarodowej Konferencji Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (ICAAC 2023), która odbyła się 6 – 8 września 2023 r. w Pradze (Czechy).Najliczniej reprezentowana była Europa, w tym Polska oraz Niemcy, ale nie zabrakło też przedstawicieli z Australii, Argentyny, RPA, Indii, Chin czy USA. Organizatorem imprezy w Pradze było Europejskie Stowarzyszenie Autoklawizowanego Betonu Komórkowego (EAACA), a współorganizatorem polskie Stowarzyszenie Producentów Betonów (SPB).

Czytaj więcej...

Normalizacja elementów murowych z ABK

WUE od prawie dwudziestu lat wymagania dotyczące właściwości użytkowych elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) określone są w normie zharmonizowanej EN 771-4 [1]. Pierwsze wydanie tej normy zostało opublikowane w 2000 r. Od 2006 r. zastąpiła, obowiązujące we wszystkich krajach UE, dotychczasowe normy krajowe. 

Czytaj więcej...

Zbrojone elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego i ich zastosowanie w budownictwie

Zbrojone elementy z betonu komórkowego produkowane są zgodnie z wymaganiami normy zharmonizowanej PN-EN 12602:2016-11 Prefabrykowane elementy zbrojone z autoklawizowanego betonu komórkowego. Norma obejmuje elementy konstrukcyjne, takie jak ściany nośne, belki, słupy, stropy i dachy, a także elementy niekonstrukcyjne w postaci ścian działowych i osłonowych nienośnych. W zależności od typu i zamierzonego zastosowania, elementy poza funkcją nośną i osłonową, mogą być stosowane do celów ochrony ogniowej, izolacji dźwiękowej i izolacji termicznej wskazanych w wymienionej normie produktowej. 

Czytaj więcej...

Przyszłość budownictwa – elementy wielkowymiarowe z ABK

Ogólnym dążeniem w technice jest uzyskiwanie materiałów możliwie najlżejszych przy możliwie największej wytrzymałości, ponieważ pozwala to na oszczędności podczas transportu, mniejsze zużycie składników, mniejsze wymiary fundamentów oraz realizacje lekkich konstrukcji. Autoklawizowany beton komórkowy (ABK) to wyrób budowlany, w którym znaleziono rozsądny kompromis między lekkością a wytrzymałością przy dobrej izolacyjności termicznej i niskich kosztach wytwarzania. 

Czytaj więcej...

Określanie wytrzymałości elementów murowych i muru z ABK

Wytrzymałość na ściskanie to jeden z najważniejszych deklarowanych parametrów elementów murowych. W Polsce elementy murowe z betonu komórkowego (ABK) są często klasyfikowane i wybierane na podstawie ich klasy gęstości. Gęstość ABK jest proporcjonalna do wytrzymałości na ściskanie, ale nie jest to jedyny parametr, który wpływa na wytrzymałość elementów z ABK.Norma PN-EN771-4[1] określa trzy definicje związane z ich wytrzymałością na ściskanie. 

Czytaj więcej...

Newralgiczne miejsca w murach z betonu komórkowego podlegające ociepleniu

W bilansie energetycznym budynków mury odgrywają ważną rolę, ponieważ mają duży wpływ na zużycie energii, a w efekcie na ich energooszczędność. Powinny zatem być prawidłowo wykonane nie tylko pod względem konstrukcyjnym, ale również izolacyjności cieplnej. W ścianach zawsze są miejsca, których jeśli się prawidłowo nie zaizoluje, to mogą stanowić mostki cieplne. Takich trudnych miejsc w konstrukcji murów jest dużo i dlatego trzeba zwrócić szczególną uwagę na ujęcie ich rozwiązań w projekcie oraz dopilnowanie wykonawstwa na budowie. Dotyczy to również ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) [1]. 

Czytaj więcej...

Modułowe panele ścienne z betonu komórkowego

Bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) są najbardziej popularnym w Polsce materiałem do budowy ścian [1]. Swoją popularność zyskały przede wszystkim dzięki dobrej izolacyjności termicznej oraz dużej odporności ogniowej, mineralnemu składowi i łatwej obróbce. W porównaniu z innymi materiałami murowymi, z betonu komórkowego muruje się szybko. Pomimo tego współczesne problemy z dostępnością murarzy skłaniają producentów do poszukiwania jeszcze bardziej efektywnych technologii wznoszenia przegród. Modułowe panele z betonu komórkowego, stosowane zarówno jako konstrukcja, jak i poszycie modułów budowlanych, mają dużą szansę zmienić sposób budowy współczesnych domów i obiektów użyteczności publicznej. 

Czytaj więcej...