logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie

Wytrzymałość spoiny w murze na zginanie, podobnie jak wytrzymałość na ścinanie, jest objęta zasadniczą charakterystyką – wytrzymałość spoiny [1]. Producenci elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [2] i przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) zarówno wytrzymałość muru na ścinanie, jak i na zginanie.

Czytaj więcej...

Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z ABK

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.

Czytaj więcej...

Badanie wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK

W pierwszej części artykułu [1] omówiono, na jakiej podstawie producent elementów murowych z ABK może deklarować początkową wytrzymałość spoiny na ścinanie. Zgodnie z PN-EN 771-4 [2], obok powszechnego sporządzenia deklaracji na podstawie wartości ustalonych, można to zrobić również na podstawie badań wg PN-EN 1052-3 [3].

Czytaj więcej...

Wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze z ABK

Artykuł jest kolejnym z cyklu, w którym omawiane są zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze jest właściwością objętą zasadniczą charakterystyką wytrzymałość spoiny, która została omówiona w lipcowym numerze „Materiałów Budowlanych” [1]. 

Czytaj więcej...

Rozszerzalność/skurcz ABK pod wpływem wilgoci

Rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci jest jednym z wymagań, jakie zostały określone dla poszczególnych rodzajów elementów murowych we wszystkich częściach normy zharmonizowanej EN 771 [1 ÷ 6]. Zgodnie z odpowiednimi Załącznikami ZA do tych norm, rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci jest właściwością użytkową odnoszącą się do zasadniczej charakterystyki stabilność wymiarów. W normach, w tablicach ZA.1 określono, że producent elementów murowych, przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinien w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) podawać deklarowaną wartość rozszerzalności (rozszerzalności/skurczu) pod wpływem wilgoci [mm/m].

Czytaj więcej...

Wytrzymałość spoiny w murach z ABK

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą powinien deklarować producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części PN-EN 771 [2 ÷ 7]. W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producent określa zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego. W przypadku, gdy podał, że element murowy może być stosowany w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, to musi m.in. zadeklarować wytrzymałość spoiny.

Czytaj więcej...