logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Murowanie ścian z ABK w warunkach zimowych

W Polsce warunki zimowe (średnia dobowa temperatura powietrza niższa od +5°C) występują od końca października do początku kwietnia. Wykonywanie prac w tym okresie uregulowane jest odpowiednimi normami, instrukcjami i wytycznymi. W warunkach zimowych można murować ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). 

Czytaj więcej...

Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą NDT

W celu określenia wytrzymałości muru w wielu miejscach konstrukcji budynku, zastosować można nieniszczącą metodę ultradźwiękową (NDT) pod warunkiem, że znana jest zależność prędkość ultradźwięku cp oraz znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fBw. W przypadku ABK takich korelacji brakuje. Aby wypełnić tę lukę, wykonaliśmy badania prędkości fal ultradźwiękowych ABK o różnej gęstości oraz wilgotności i opracowaliśmy zależności pozwalające na wyznaczenie wytrzymałości muru z ABK w warunkach in-situ.

Czytaj więcej...

Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo

W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2.

Czytaj więcej...

Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo

W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów

Czytaj więcej...