logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ochrona przed hałasem jest jednym z podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części. W obowiązujących przepisach budowlanych [4] przywołana jest Polska Norma PN-B-02151-3 [2] określająca wymagania, jakie muszą spełnić poszczególne przegrody w różnych rodzajach budynków.

Literatura
[1] DIN 4109-32: 2016-07 Schallschutz im Hochbau – Teil 32: Daten fur die rechnerischen Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) –Massivbau.
[2] PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasemw budynkach. Część 3:Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
[3] PN-B-02151-5:2017-5 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 5: Wymagania dotyczące budynków mieszkalnych o podwyższonymstandardzie akustycznymoraz zasady ich klasyfikacji.
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.).
[5] Szudrowicz Barbara, Genowefa Zapotoczna- -Sytek, Piotr Gębarowski, Tomasz Rybarczyk. 2009. Analiza dotychczasowych wyników badań izolacyjności akustycznej ustrojów budowlanych z elementów z betonu komórkowego. Zakład Akustyki ITB, COBRPB „CEBET”.
[6] SzudrowiczBarbara.2016.Metodyobliczaniaizolacyjności akustycznej między pomieszczeniami w budynkuwgPN- EN12354-1:2002iPN-EN12354-2:2002.Poradnik. Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 09/2021, strona 75-76 (spis treści >>)