logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Influence of opening and lintel stiffness on the load capacity of AAC wall

prof. dr hab. inż. Łukasz Drobiec, Politechnika Śląska; Wydział Budownictwa
ORCID: 0000-0001-9825-6343
mgr inż. arch. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.
ORCID: 0000-0003-1431-9533

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

DOI: 10.15199/33.2022.01.08

Streszczenie. W artykule opisano wyniki badań ścian wzniesionych z bloczków z ABK (autoklawizowany beton komórkowy) w skali naturalnej, ściskanych w płaszczyźnie ściany. Przeprowadzono trzy serie badawcze po dwie ściany. Przebadano dwie ściany bez otworu i dwie serie po dwie ściany z otworem i nadprożami z ABK oraz nadprożami żelbetowymi. Celem badań było określenie wpływu otworu oraz sztywności nadproża na nośność ścian. Wykazano, że ściany z otworami cechują się nośnością i rysoodpornością nawet mniejszą o 2/3 w porównaniu z nośnością i rysoodpornością ściany pełnej. Nie stwierdzono istotnego wpływu nośności i sztywności nadproża na uzyskane wyniki sił rysujących i niszczących.
Słowa kluczowe: ABK; badania ścian w skali naturalnej; wpływ otworu na nośność ściany; wpływ nadproża.

Abstract. The article describes the results of tests of walls built of AAC blocks (autoclaved aerated concrete) on a full scale, compressed in the plane of thewall. Three series of tests, twowalls each, were subjected to the study. Two walls without an opening and two series of two walls with an opening andABK lintels and reinforced concrete lintelswere tested.The aimof the researchwas to determine the impact of the opening and the impact of the lintel stiffness on the load capacity of the walls. It has been shown that wallswith openings are characterized by load-bearing capacity and crack resistance which is up to 2/3 lower compared to the loadbearing capacity and crack resistance of a solidwall.No significant influence of the bearing capacity and stiffness of the lintel on the obtained results of tearing and destructive forces was found.
Keywords: AAC; full scale wall tests; the impact of the opening on the load-bearing capacity of the wall; the effect of the lintel.

Literatura
[1] Drobiec Ł., R. Jasiński, A. Piekarczyk. 2013. Konstrukcje murowe według Eurokodu 6 i norm związanych. Tom 1. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN.
[2] Drobiec Ł., R. Jasiński, W. Mazur W. 2017. „Prefabrykowane nadproża z autoklawizowanego betonu komórkowego – badania i analizy teoretyczne. Cement Wapno Beton 5: 339 – 413.
[3] Drobiec Ł. 2017. „Limitation of cracking inAAC masonry under the window zone/Begrenzung von Rissbildung in Porenbetonmauerwerk imBrüstungsbereich”. Mauerwerk 21, Heft 5: 332 – 342.
[4] Drobiec Ł., R. Jasiński, T. Rybarczyk. 2016. „The influence of the type of mortar on the compressive behaviour of walls made of Autoclaved Aerated Concrete (AAC)”. Brick and Block Masonry – Trends, Innovations and Challenges. Taylor & Francis Group, London, pp. 1531-1538.
[5] DrobiecŁ. 2019. „Analysis ofAACwalls subjected to vertical load/Analyse von vertikal belasteten Porenbeton- Wänden.”Mauerwerk 23, Heft 6: 387 – 403. Przyjęto do druku: 29.12.2021

Przyjęto do druku: 29.12.2021 r.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 01/2022, strona 59-61 (spis treści >>)