logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze z ABK

Artykuł jest kolejnym z cyklu, w którym omawiane są zasadnicze charakterystyki i właściwości użytkowe elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Wytrzymałość na ścinanie spoiny w murze jest właściwością objętą zasadniczą charakterystyką wytrzymałość spoiny, która została omówiona w lipcowym numerze „Materiałów Budowlanych” [1]. 

Czytaj więcej...

Rozszerzalność/skurcz ABK pod wpływem wilgoci

Rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci jest jednym z wymagań, jakie zostały określone dla poszczególnych rodzajów elementów murowych we wszystkich częściach normy zharmonizowanej EN 771 [1 ÷ 6]. Zgodnie z odpowiednimi Załącznikami ZA do tych norm, rozszerzalność/skurcz pod wpływem wilgoci jest właściwością użytkową odnoszącą się do zasadniczej charakterystyki stabilność wymiarów. W normach, w tablicach ZA.1 określono, że producent elementów murowych, przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinien w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) podawać deklarowaną wartość rozszerzalności (rozszerzalności/skurczu) pod wpływem wilgoci [mm/m].

Czytaj więcej...

Wytrzymałość spoiny w murach z ABK

Wytrzymałość spoiny jest jedną z zasadniczych charakterystyk, którą powinien deklarować producent elementów murowych wprowadzanych do obrotu na podstawie odpowiedniej części PN-EN 771 [2 ÷ 7]. W deklaracji właściwości użytkowych (DoP) producent określa zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego. W przypadku, gdy podał, że element murowy może być stosowany w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, to musi m.in. zadeklarować wytrzymałość spoiny.

Czytaj więcej...

Propozycja analitycznego opisu faz pracy zbrojonego połączenia ścian murowych wykonanych z ABK

W artykule przedstawiono opis zachowania się połączeń zbrojonych ścian z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Jako zbrojenie zastosowano klasyczne blaszki perforowane, a także autorskie łączniki. Analogicznie jak w przypadku połączeń niezbrojonych (przedstawionych we wcześniejszej publikacji) określono i zdefiniowano fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia z wykorzystaniem wyników badań pochodzących z mniej skomplikowanych badań standardowych.

Czytaj więcej...

Propozycja analitycznego opisu fazy pracy niezbrojonego połączenia ścian murowanych wykonanych z elementów z ABK

Artykuł przedstawia zachowanie się niezbrojonych połączeń ścian wykonanych z elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Na podstawie badań własnych zdefiniowano i opisano poszczególne fazy pracy połączenia. Zaproponowano empiryczne podejście umożliwiające określenie sił i przemieszczeń połączenia ścian z wykorzystaniem parametrów uzyskiwanych ze standardowych testów zawartych w przepisach normowych.

Czytaj więcej...