logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 [1] nakłada na producentów materiałów budowlanych obowiązek sporządzania i udostępniania deklaracji właściwości użytkowych (DoP), na podstawie których wyroby są wprowadzane do obrotu, a dla projektantów i wykonawców obiektów budowlanych są podstawowym źródłem informacji o właściwościach tych wyrobów. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
[2] EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4:Autoclaved aerated concretemasonry units, polskie tłumaczenie:PN-EN771-4+A1:2015-10P Wymagania do tyczące elementów murowych – Część 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[3] Misiewicz L, Walczak P. Wymiary i odchyłki wymiarów elementów murowych zABK.Materiały Budowlane. 2021; 11: 34 – 35.
[4] Misiewicz L. Kształt i budowa elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane. 2022; 2: 34 – 35.
[5] Drobiec Ł, Misiewicz L, Walczak P. Wytrzymałość na ściskanie elementów murowych zABK. Materiały Budowlane. 2022; 5: 40 – 41.
[6]Misiewicz L. Rozszerzalność/skurcz ABK pod wpływem wilgoci. Materiały Budowlane. 2020; 8: 51 – 52.
[7] Misiewicz L, Drobiec Ł. Wytrzymałość spoiny w murach z ABK. Materiały Budowlane. 2020; 7: 44 – 45.
[8] Misiewicz L, Łaskawiec K, Rybarczyk T. Wytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie. Materiały Budowlane. 2021; 1: 38 – 39.
[9] Misiewicz L, Rybarczyk T. Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Bezpieczeństwo pożarowe”. Materiały Budowlane. 2022; 7: 27 – 28.
[10]Misiewicz L. Gęstość autoklawizowanego betonu komórkowego. Materiały Budowlane. 2022; 3: 30 – 31.
[11] Misiewicz L. Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Ochrona przed hałasem”. Materiały Budowlane. 2022; 8: 35 – 36.
[12] Misiewicz L. Właściwości cieplne elementów murowych z ABK. Materiały Budowlane. 2022; 4: 64 – 65.
[13] Misiewicz L, Walczak P. Spełnienie przez ABK wymagania podstawowego „Higiena, zdrowie i środowisko”. Materiały Budowlane. 2022; 6: 42 – 43.
[14] Drobiec Ł, Jasiński R, Misiewicz L. Projektowanie konstrukcji murowych z betonu komórkowego wspomagane badaniami. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2022.
[15] PN-EN 772-11 Metody badań elementów murowych. Część 11: Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.
[16] PN-EN 1745:2020 Mury i wyroby murowe. Metody określania właściwości cieplnych.
[17] EN ISO 12572:2016 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe materiałów i wyrobów budowlanych. Określanie właściwości związanych z transportem pary wodnej. Metoda naczynia.

 

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 12/2022, strona 146-147 (spis treści >>)