logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Analiza wyników badań i obliczeń wytrzymałości na zginanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego na zaprawach do cienkich spoin

W artykule [1] opisano metody badania wytrzymałości spoiny w murze z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) na zginanie. Tego typu badania wykonuje się, aby poznać zachowanie się murów oraz wpływu zapraw murarskich w kontekście dopasowania ich właściwości użytkowych do elementów murowych. Zoptymalizowanie i dopasowanie właściwości zaprawy murarskiej do elementów murowych jest kluczową kwestią, ponieważ wpływa ona na zachowanie się muru pod obciążeniem i na jego wytrzymałość. W artykule zestawiono wyniki badań murów z ABK na zginanie.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – wytrzymałość na zginanie

Artykuł jest drugą częścią cyklu omawiającego przypadek zginania ścian murowanych w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni muru. Przedstawiono informacje teoretyczne dotyczące wytrzymałości na zginanie określanej w dwóch ortogonalnych płaszczyznach, w tym w przypadku uwzględnienia wypełnienia i niewypełnienia spoin pionowych w murze wraz z odpowiednimi zależnościami. Podano również sposoby określania wytrzymałości na zginanie, w tym tzw. wytrzymałości zastępczej uwzględniającej czynniki pozytywnie wpływające na obliczeniową nośność muru zginanego.

Czytaj więcej...

Zginanie muru w płaszczyźnie prostopadłej do powierzchni ściany – obciążenia i mechanizmy zniszczenia

Artykuł jest pierwszą częścią cyklu omawiającego przypadek ścian murowanych zginanych w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny muru. Opisano w nim obciążenia prostopadłe do powierzchni ścian, które wywołują omawiany przypadek pracy konstrukcji murowanej. Zaprezentowano mechanizmy zniszczenia muru w dwóch ortogonalnych płaszczyznach oraz ich warianty.

Czytaj więcej...

Wytrzymałość spoiny w murze z ABK na zginanie

Wytrzymałość spoiny w murze na zginanie, podobnie jak wytrzymałość na ścinanie, jest objęta zasadniczą charakterystyką – wytrzymałość spoiny [1]. Producenci elementów murowych z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), wprowadzanych do obrotu i udostępnianych na rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [2] i przeznaczonych do stosowania w elementach budynku podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, powinni podawać w deklaracji właściwości użytkowych (DoP) zarówno wytrzymałość muru na ścinanie, jak i na zginanie.

Czytaj więcej...

Badanie wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z ABK

W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego systemem FRCM na wytrzymałość na ściskanie zarysowanych murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badania przeprowadzono na modelach murów z rysą pionową oraz bez zarysowania. Program badań obejmował modele bez wzmocnienia oraz wzmocnione z dwóch i czterech stron, w tym z dodatkowym zakotwieniem wzmocnienia powierzchniowego elementami stalowymi. W modelach wzmocnionych nie odnotowano wzrostu wartości maksymalnego naprężenia niszczącego. Stwierdzono jedynie wzrost poziomu odkształcalności murów wzmocnionych w porównaniu z murami bez wzmocnienia.

Czytaj więcej...

Badanie wytrzymałości na ścinanie spoiny w murze z ABK

W pierwszej części artykułu [1] omówiono, na jakiej podstawie producent elementów murowych z ABK może deklarować początkową wytrzymałość spoiny na ścinanie. Zgodnie z PN-EN 771-4 [2], obok powszechnego sporządzenia deklaracji na podstawie wartości ustalonych, można to zrobić również na podstawie badań wg PN-EN 1052-3 [3].

Czytaj więcej...