logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

AUTOKLAWIZOWNY BETON KOMÓRKOWY

Wyznaczanie charakterystycznej wytrzymałości na ściskanie muru z ABK metodą NDT

W celu określenia wytrzymałości muru w wielu miejscach konstrukcji budynku, zastosować można nieniszczącą metodę ultradźwiękową (NDT) pod warunkiem, że znana jest zależność prędkość ultradźwięku cp oraz znormalizowana wytrzymałość na ściskanie fBw. W przypadku ABK takich korelacji brakuje. Aby wypełnić tę lukę, wykonaliśmy badania prędkości fal ultradźwiękowych ABK o różnej gęstości oraz wilgotności i opracowaliśmy zależności pozwalające na wyznaczenie wytrzymałości muru z ABK w warunkach in-situ.

Czytaj więcej...

Zarysowanie i zniszczenie ścian skrępowanych ścinanych poziomo

W artykule przedstawiono wyniki naprężeń rysujących i niszczących sześciu ścian skrępowanych ścinanych poziomo wykonanych z elementów murowych z ABK. Wymiary zewnętrzne ścian wynosiły: grubość t = 0,18 m; długość l = 4,43 m; wysokość h = 2,49 m. Ściany badano przy wstępnych naprężeniach ściskających σc = 0,1; 0,75 i 1,0 N/mm2.

Czytaj więcej...

Badania ścian z betonu komórkowego skrępowanych obwodowo

W artykule zaprezentowano wyniki badania murów (modeli) wykonanych w skali naturalnej z bloczków o szerokości 18 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), bez skrępowania (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych) oraz skrępowanych (bez wypełnienia zaprawą spoin czołowych oraz z wypełnieniem spoin czołowych). Podczas badań monitorowano obciążenia i odkształcenia murów

Czytaj więcej...

Wilgotność elementów i konstrukcji z betonu komórkowego

W ostatnich kilkudziesięciu latach skutki zmiany klimatu są coraz bardziej widoczne, dlatego w tym kontekście cenne są wyniki badań budynków zalanych w trakcie powodzi, która miała miejsce w Polsce w 1997 r., wykonane przez CEBET tuż po powodzi. Przedmiotem badań było określenie odporności betonu komórkowego...

Czytaj więcej...

Badania ścian z ABK w skali naturalnej poddanych ściskaniu – analiza strefy połączeń ścian prostopadłych. Cz. 2

W artykułach [1, 2] opisano wynik badań modeli ścian w skali naturalnej, a analizie poddano strefę wokół otworu okiennego. W [3] przedstawiono wyniki drugiego etapu badań, przeprowadzonych na tych samych modelach badawczych, czyli analizę strefy połączenia ścian prostopadłych. Ten artykuł stanowi kontynuację [3]. Opisano w nim sposób uszkodzeń modeli badawczych oraz podano wytyczne dotyczące zbrojenia strefy połączenia ścian prostopadłych. Stwierdzono, że zbrojenie w styku ścian prostopadłych powinno być stosowane, gdy różnica odkształceń w tym miejscu będzie większa niż 0,0003

Czytaj więcej...