logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wszystkie elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego wprowadzane są do obrotu i udostępniane na polskim rynku na podstawie normy zharmonizowanej EN 771-4 [1] i oznakowane CE. Jak wynika z normy, kształt i budowa to jedna z zasadniczych charakterystyk i jednocześnie właściwości użytkowe charakteryzujące elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Literatura
[1] PN-EN 771-4:2011+A1:2015Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4:Elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[2] PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.
[3] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011 z późn. zmianami).

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 02/2022, strona 34-35 (spis treści >>)