logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

mgr inż. Lech Misiewicz, Solbet Sp. z o.o.
mgr inż. Tomasz Rybarczyk, Solbet Sp. z o.o.

Adres do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z wymagań podstawowych określonych w rozporządzeniu 305/2011 [1]. Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru: nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas; powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone; rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone; osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób; uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Literatura
[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 88/5 z 4.4.2011).
[2] EN 771-4:2011+A1:2015 Specification for masonry units – Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units, polskie tłumaczenie: PN-EN771-4+A1:2015-10PWymagania dotyczące elementówmurowych – Część 4. Elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.
[3] RybarczykT.Odporność ogniowa ścianwsystemie Solbet.Materiały Budowlane. 2013; 7: 14 – 15.
[4] SchneiderU. Porenbeton-Berichtsheft 4: Brandverhalten von Porenbeton Bauteilen, Bundesverband Porenbetonindustrie e.V., Hannover 2008.
[5] PN-EN 13501-1:2019-02 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
[7] Klasyfikacja 03032.2/18/Z00NZPKlasyfikacja ITBwzakresie odporności ogniowej – Ściany z autoklawizowanego betonu komórkowego data wydania 2019.04.24 (terminważności do 2022.04.30).
[8] PN-EN1996-1-2:2010 Eurokod 6 – Projektowanie konstrukcjimurowych –Część 1-2:Reguły ogólne – Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe.

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 07/2022, strona 27-28 (spis treści >>)