logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Jest duże zainteresowanie prefabrykatami typu filigran z nowej fabryki Grupy Pekabex

Z Przemysławem Borkiem, Prezesem Zarządu Pekabex Bet S.A. rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Pod koniec stycznia br. Grupa Pekabex uruchomiła nową fabrykę. Proszę o szczegóły dotyczące tej inwestycji. Przemysław Borek: Grupa Pekabex od lat rozwija bazę produkcyjną w Polsce i umacnia pozycję lidera na rynku prefabrykacji betonowej. Dotychczas miała cztery fabryki: w Poznaniu; Bielsku-Białej; Gdańsku oraz Mszczonowie...

Czytaj więcej...

Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości

Początki prefabrykacji, tzn. zastosowania procesów przemysłowych w budownictwie, sięgają początku XVIII wieku. Rewolucja Przemysłowa oraz pojawienie się nowych materiałów, takich jak stal i szkło, wywarły ogromny wpływ na architekturę i prefabrykację. W niektórych przypadkach projekt architektoniczny przeszedł fundamentalną zmianę, prowadząc do nowych stylów mocno zakorzenionych w procesach przemysłowych [3, 4]. Od początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie. Uprzemysłowienie budownictwa wymaga przeniesienia prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. Produkcja fabryczna pociąga za sobą racjonalne i efektywne procesy produkcyjne, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy w przeliczeniu na metr kwadratowy, wynikające ze zautomatyzowanej produkcji. Stopniowo wprowadza się automatyzację, którą zresztą już zastosowano w takich dziedzinach, jak przygotowywanie stali zbrojeniowej, montaż form, betonowanie i wykończenie powierzchni w betonie architektonicznym.

Czytaj więcej...

Propozycja predykcji czasu użytkowania płyt stropowych typu HC-500 narażonych na działanie jonów chlorkowych

W artykule zaprezentowano analizę statyczną płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem utraty przyczepności i zmniejszenia przekroju czynnego cięgien spowodowanych postępującą korozją wżerową. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych. Wpływ agresji chlorkowej uwzględniono, dokonując adaptacji znanych z konstrukcji żelbetowych zależności opisujących ubytek średnicy zbrojenia.

Czytaj więcej...

Kierunki rozwoju prefabrykacji

Prefabrykacja betonowa bardzo dobrze wpisuje się w kierunki wyznaczane przez zrównoważony rozwój dzięki optymalizacji nakładów na materiały i robociznę, zwiększeniu trwałości elementów, a tym samym wydłużeniu czasu bezawaryjnego użytkowania obiektu oraz ograniczeniu uciążliwości procesów budowlanych dla otoczenia. Prefabrykaty z betonu stosowane są w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowym, infrastrukturalnym oraz mieszkaniowym. 

Czytaj więcej...

Ocena metody prognozowania trwałości płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową

Artykuł dotyczy oceny metody prognozowania trwałości płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem wartości współczynnika dyfuzji chlorków z betonu pobranego bezpośrednio z płyt prefabrykowanych. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych oraz wartość współczynnika zalecaną wg norm wzorcowych fibModel-Code 2006 i fibModel-Code 2010 wyznaczoną na podstawie badania własnego wg normy NT BUILD 492.

Czytaj więcej...

Analiza wartości współczynników dyfuzji i migracji w betonie prefabrykowanych płyt stropowych typu HC-500

W artykule skupiono się na analizie przydatności wartości współczynników dyfuzji i migracji wyznaczonych różnymi metodami oraz dodatkowo wg normy ASTMC 1760 i korzystając z równania Nernsta-Einsteina na podstawie wartości ładunku Q pomierzonego wg normy ASTM C 1202-97. Analizowano płyty HC-500 wykonane z betonu C50/60 z wykorzystaniem cementu portlandzkiego CEM II 52,5 R.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe

Obecnie w krajach skandynawskich większość wielorodzinnych budynków mieszkalnych wznosi się z gotowych elementów żelbetowych (fotografie 1 i 2), natomiast w Polsce ta technologia jest mało popularna. Od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy odeszliśmy w naszym kraju od tej technologii, nastąpił znaczny postęp w dziedzinie prefabrykacji betonowej, którego efektem jest m.in. lepsza jakość i większ wytrzymałość elementów. W związku z tym, obecnie wykonywanych budynków w technologii prefabrykacji betonowej nie można porównywać z wykonywanymi w latach 1950 – 1990.

Czytaj więcej...