logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Rozbudowa fabryki Grupy PSA w Gliwicach – BIM, prefabrykacja i nowoczesność

Celem technologii BIM jest dobra i efektywna współpraca uczestników procesu budowlanego i przepływ informacji. O ile na przestrzeni wieków zmianie ulegały nośniki informacji (przekaz ustny, papier, ekran komputera), to myśl przewodnia pozostawała zawsze taka sama: sprawna realizacja przedsięwzięcia. W zależności od aktualnego poziomu technologicznego, wielkości budowli, dostępności fachowców oraz kilku innych czynników, wynik tego procesu bywał różny. 

Czytaj więcej...

Betonowe stropy prefabrykowane

W Polsce w budownictwie kubaturowym bardzo często stosuje się stropy z elementów prefabrykowanych. Ich zalety, to przede wszystkim szybkość montażu, bardzo dobra jakość prefabrykatów, duża rozpiętość w przypadku...

Czytaj więcej...

Nowa fabryka Grupy Pekabex w Gdańsku PREFABRYKACJA

W pełni zautomatyzowana linia produkcyjna, najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, 500 tys.m2 elementów prefabrykowanych rocznie – takmożna scharakteryzować nową fabrykę Grupy Pekabex w Gdańsku-Kokoszkach, która uroczyście została otwarta 30 stycznia br. Wartość inwestycji to ponad 65mln zł. Jest to piąty zakład produkcyjny czołowego w Polsce wytwórcy betonowych elementów prefabrykowanych i należy do najbardziej nowoczesnych obiektów tego typu w Europie.

Czytaj więcej...

Jest duże zainteresowanie prefabrykatami typu filigran z nowej fabryki Grupy Pekabex

Z Przemysławem Borkiem, Prezesem Zarządu Pekabex Bet S.A. rozmawia Danuta Matynia

Danuta Matynia: Pod koniec stycznia br. Grupa Pekabex uruchomiła nową fabrykę. Proszę o szczegóły dotyczące tej inwestycji. Przemysław Borek: Grupa Pekabex od lat rozwija bazę produkcyjną w Polsce i umacnia pozycję lidera na rynku prefabrykacji betonowej. Dotychczas miała cztery fabryki: w Poznaniu; Bielsku-Białej; Gdańsku oraz Mszczonowie...

Czytaj więcej...

Prefabrykacja betonowa. Lekcje z przeszłości i postępy w przyszłości

Początki prefabrykacji, tzn. zastosowania procesów przemysłowych w budownictwie, sięgają początku XVIII wieku. Rewolucja Przemysłowa oraz pojawienie się nowych materiałów, takich jak stal i szkło, wywarły ogromny wpływ na architekturę i prefabrykację. W niektórych przypadkach projekt architektoniczny przeszedł fundamentalną zmianę, prowadząc do nowych stylów mocno zakorzenionych w procesach przemysłowych [3, 4]. Od początku prefabrykacja rozwijała się dynamicznie. Uprzemysłowienie budownictwa wymaga przeniesienia prac z tymczasowych placów budowy do nowoczesnych zakładów. Produkcja fabryczna pociąga za sobą racjonalne i efektywne procesy produkcyjne, zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników, usystematyzowanie powtarzalnych zadań i niższe koszty pracy w przeliczeniu na metr kwadratowy, wynikające ze zautomatyzowanej produkcji. Stopniowo wprowadza się automatyzację, którą zresztą już zastosowano w takich dziedzinach, jak przygotowywanie stali zbrojeniowej, montaż form, betonowanie i wykończenie powierzchni w betonie architektonicznym.

Czytaj więcej...

Propozycja predykcji czasu użytkowania płyt stropowych typu HC-500 narażonych na działanie jonów chlorkowych

W artykule zaprezentowano analizę statyczną płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem utraty przyczepności i zmniejszenia przekroju czynnego cięgien spowodowanych postępującą korozją wżerową. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych. Wpływ agresji chlorkowej uwzględniono, dokonując adaptacji znanych z konstrukcji żelbetowych zależności opisujących ubytek średnicy zbrojenia.

Czytaj więcej...