logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Technologia BIM w prefabrykacji

Przemysł prefabrykacji jest obecnie liderem innowacji w budownictwie, głównie dzięki standaryzacji pracy, która pozwala na zwiększenie automatyzacji produkcji. Technologie informatyczne ewoluowały na przestrzeni lat i dostosowały się do nowoczesnych rozwiązań. 

Czytaj więcej...

Technologia TBM z wykorzystaniem prefabrykowanych elementów obudowy tuneli

Wykonywanie długich odcinków tuneli o średnicy 1,5 ÷ 19,25 m z zastosowaniem maszyn typu TBM (tunnel boring machines), TBM-S (ze szczelną osłoną zabezpieczającą) oraz SM (shield machines) jest ekonomiczne, bezpieczne i efektywne. W tego typu tunelach obudowę wykonuje się z tubingów, czyli prefabrykatów żelbetowych, które nie wymagają obudowy tymczasowej (wstępnej) i dostarczane są z zakładu prefabrykacji na plac budowy transportem kolejowym lub kołowym. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane modułowe obiekty z betonu

Wznoszenie obiektów z betonowych elementów prefabrykowanych pozwala na precyzyjną kontrolę wytwarzanych elementów oraz usprawnia budowę i uniezależnia prace od warunków pogodowych. W tej technologii wznoszonych jest wiele obiektów przemysłowych. Obecnie firma GOLDBECK Comfort dostarcza np. betonowe prefabrykaty na budowę fabryki amerykańskiego producenta samochodów elektrycznych Tesla, która powstaje pod Berlinem. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane budynki mieszkalne

Prefabrykaty żelbetowe oraz betonowe sprężone są obecnie coraz częściej stosowane w budownictwie mieszkaniowym. Dzięki nowoczesnym liniom produkcyjnym, bardzo dobrej jakości materiałom oraz doświadczeniu producentów, w tej technologii można wykonać całą konstrukcję budynków mieszkalnych o atrakcyjnej architekturze i funkcjonalnych lokalach, spełniając wymagania norm. 

Czytaj więcej...