logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Optymalizacja składu mieszanek betonowych stosowanych w prefabrykacji w celu zmniejszenia śladu węglowego

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ), zrównoważony rozwój, dekarbonizacja, ślad węglowy – to zagadnienia obecnie najczęściej omawiane na konferencjach, sympozjach i wydarzeniach związanych z budownictwem i technologią betonu. Beton, powodzie, jest najczęściej stosowanym materiałem na świecie. Szacuje się, że cement odpowiada za 5% światowej emisji CO2. Optymalizując skład mieszanki betonowej, największą redukcję osiągniemy, zmniejszając ilość cementu lub zmieniając go. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane moduły łazienkowe

Betonowe sprężone prefabrykaty znajdują zastosowanie niemal w każdym rodzaju budownictwa. Oferta gotowych systemów mieszkaniowych jest obecnie kierowana szczególnie do miast, które szybko potrzebują mieszkań dobrej jakości i w optymalnej cenie. Konstrukcje wraz z montażem oferowane są tym inwestorom, którzy pierwsi zrozumieją korzyści wynikające z nowoczesnego systemowego sposobu budowania. 

Czytaj więcej...

Beton architektoniczny BA2 w prefabrykatach drogowo-mostowych

Beton to materiał, z którego możemy wykonywać elementy prefabrykowane i tworzyć konstrukcje monolityczne na placu budowy. Na przestrzeni lat zasadniczo nic się nie zmieniło, ponieważ zarówno dawniej, jak i obecnie proces budowlany przebiega podobnie. Jednak różnica dotyczy jakości produkowanych elementów, gdyż doprecyzowano wymagania dotyczące typowych cech, jak faktura, porowatość, równomierność zabarwienia, kategorie deskowania. 

Czytaj więcej...

Sprężone prefabrykaty betonowe na budowach

Powszechne stosowanie sprężonych prefabrykowanych stropów Rector w budownictwie użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych czy też podczas wymiany stropów wynika z dużej elastyczności systemów stropowych RECTOBETON i RECTOLIGHT (rysunek). Każdy budynek stawia inne wymagania przed projektantami. W wielu przypadkach lokalizacja i dostęp do budowy determinują technologię, która zapewni sprawny montaż. 

Czytaj więcej...

Beton FRC – rola włókien w betonie ze zbrojeniem strukturalnym

Beton ze zbrojeniem strukturalnym należy do grupy betonów, które cechują się specjalnymi właściwościami. W porównaniu z betonem zwykłym, beton FRC ma większą odporność na powstawanie rys i pękanie oraz na uderzenia (tzw. udarność), a także większą wytrzymałość na rozciąganie i na ścinanie. Zbrojenie rozproszone stosuje się praktycznie od lat siedemdziesiątych XIX wieku, obecnie głównie w betonach niezbrojonych oraz zbrojonych prętami stalowymi, torkretach i w prefabrykacji. 

Czytaj więcej...

Okładziny elewacyjne z prefabrykowanych płyt betonowych

Elewacja to wizytówka każdej budowli. Projektując fasady, sięgamy po różne surowce. Coraz częściej drewno, stal, szkło, drobnowymiarowe elementy murowe są wypierane przez beton, który cechuje duża odporność chemiczna i mechaniczna. Niewątpliwą zaletą jest również trwałość koloru i naturalny wygląd, który powoduje, że elewacje z betonu przez swój minimalizm stają się ponadczasowe. 

Czytaj więcej...

Wybrane aspekty techniczne elementów łącznikowych w nowoczesnej prefabrykacji

Realizacja obiektów budowlanych w technologii prefabrykacji uległa w ostatnich latach znacznemu upowszechnieniu dzięki korzyściom, jakie można uzyskać, stosując tę technologię [1]. Pomimo licznych zalet, w celu zapewnienia konkurencyjności współczesnej prefabrykacji na rynku budowlanym konieczne jest wyeliminowanie najsłabszych stron tradycyjnej prefabrykacji przez stosowanie nowoczesnych, trwałych złączy, a także elastycznych systemów uwzględniających wymagania estetyczne inwestorów i użytkowników. 

Czytaj więcej...