logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Doświadczenia z produkcji prefabrykatów do budowy dużego obiektu sportowego

Obecnie mieszanki betonowe stosowane w prefabrykacji standardowo zawierają domieszki uplastyczniające/upłynniające, domieszki przyspieszające wiązanie lub twardnienie, w klasach ekspozycji związanych z działaniem mrozu (XF) domieszki napowietrzające. W przypadku produkcji elementów prefabrykowanych do budowy dużego obiektu sportowego, poza wymienionymi, należało zastosować domieszkę o działaniu hydrofobizującym – kwalifikowaną jako domieszka uszczelniająca (zgodnie z wymaganiami PN-EN934-2+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu –Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie). 

Czytaj więcej...

Wsparcie technologii BIM w zakładzie prefabrykacji BETARD

Technologia BIM to, z punktu widzenia oprogramowania, cyfrowa informacja, zawierająca wszystkie dane powstałe podczas projektowania, budowy i eksploatacji budynku, która może stanowić efektywne narzędzie do zarządzania projektami [1]. Akronim „BIM” rozumiany jest różnie [2] i obecnie funkcjonują trzy jego podstawowe rozwinięcia

Czytaj więcej...

Analiza pracy poprzecznej łączników prętów jako przykład działań B+R w nowoczesnej prefabrykacji betonowej

Działania liderów branży prefabrykacji betonowej w obszarze budowania nowoczesnego know-how z roku na rok stają się coraz bardziej aktywne, twórcze i efektywne. Przykładem takich działań jest analiza pracy poprzecznej łączników prętów przeprowadzona przez Dział R&D Pekabex w celu weryfikacji i optymalizacji modeli obliczeniowych, systematyzacji warsztatu prac projektowych oraz poszerzenia asortymentu stosowanych rozwiązań. 

Czytaj więcej...

Prefabrykacja betonowa w dobie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania surowców

2021 r. był wyjątkowy dla budownictwa. Z jednej strony liczba rozpoczętych inwestycji mocno napędzała rynek, a z drugiej producenci stawiali czoło coraz wyższym cenom surowców i nośników energii oraz zmagali się z przerwami w łańcuchu dostaw podstawowych materiałów, jak drewno, kruszywa czy też cement. Zaczęto dbać o racjonalne i efektywne wykorzystywanie surowców, które dotychczas były dość tanie i dostępne w każdej ilości. Dużo uwagi optymalizacji procesu produkcji poświęca się w zakładach prefabrykacji betonowej, do których należą m.in. fabryki RECTOR specjalizujące się w produkcji belek, podciągów oraz nadproży sprężonych.

Czytaj więcej...

Optymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością budownictwa

Mimo pandemii Covid-19 oraz niepewnej sytuacji gospodarczej budownictwo radzi sobie nieźle i cały czas się rozwija. Jednym z czynników jego spowolnienia, zgodnie z danymi GUS, jest brak fachowców (rysunek), co przekłada się na wzrost kosztów budowlano-montażowych oraz opóźnienia w realizowanych inwestycjach. Metodą na przyspieszenie prac oraz zmniejszenie liczby osób zatrudnionych na budowach jest uprzemysłowienie prac bazujące przede wszystkim na wykorzystaniu prefabrykowanych wyrobów, których zakres zastosowania jest coraz szerszy [1, 2].

Czytaj więcej...

Połączenia pośrednie BSF Invisible Connections – nowoczesność a powrót do korzeni

Konstrukcja ryglowo-słupowa znana jest w budownictwie od setek lat. Jej bardzo dobry przykład to architektura szachulcowa (fotografia 1), która miała początki w średniowieczu, a kształtowała się i rozwijała przez kolejne epoki. Konstrukcja taka składa się z kilku podstawowych elementów, a głównymi komponentami nośnymi są słupy i rygle. Nie sposób nie znaleźć tu analogii do współczesnych konstrukcji szkieletowych. Hale, garaże wielopoziomowe, biurowce – wszędzie tam dominuje układ szkieletowy oparty na elementach konstrukcyjnych pionowych i poziomych, które w przypadku prefabrykatów żelbetowych muszą zostać połączone między sobą w sposób niezawodny.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie i poprawa estetyki powierzchni elementów betonowych

Poczucie estetyki otaczającego świata towarzyszy nam nieustannie. Spotykamy się z coraz śmielszymi koncepcjami architektonicznymi. Często pokazują one surowość elementów betonowych, które w tym przypadku są nie tylko podstawowym materiałem konstrukcyjnym, ale także częścią harmonijnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej i mieszkalnej. 

Czytaj więcej...