logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Optymalizacja procesów prefabrykacyjnych przyszłością budownictwa

Mimo pandemii Covid-19 oraz niepewnej sytuacji gospodarczej budownictwo radzi sobie nieźle i cały czas się rozwija. Jednym z czynników jego spowolnienia, zgodnie z danymi GUS, jest brak fachowców (rysunek), co przekłada się na wzrost kosztów budowlano-montażowych oraz opóźnienia w realizowanych inwestycjach. Metodą na przyspieszenie prac oraz zmniejszenie liczby osób zatrudnionych na budowach jest uprzemysłowienie prac bazujące przede wszystkim na wykorzystaniu prefabrykowanych wyrobów, których zakres zastosowania jest coraz szerszy [1, 2].

Czytaj więcej...

Połączenia pośrednie BSF Invisible Connections – nowoczesność a powrót do korzeni

Konstrukcja ryglowo-słupowa znana jest w budownictwie od setek lat. Jej bardzo dobry przykład to architektura szachulcowa (fotografia 1), która miała początki w średniowieczu, a kształtowała się i rozwijała przez kolejne epoki. Konstrukcja taka składa się z kilku podstawowych elementów, a głównymi komponentami nośnymi są słupy i rygle. Nie sposób nie znaleźć tu analogii do współczesnych konstrukcji szkieletowych. Hale, garaże wielopoziomowe, biurowce – wszędzie tam dominuje układ szkieletowy oparty na elementach konstrukcyjnych pionowych i poziomych, które w przypadku prefabrykatów żelbetowych muszą zostać połączone między sobą w sposób niezawodny.

Czytaj więcej...

Zabezpieczenie i poprawa estetyki powierzchni elementów betonowych

Poczucie estetyki otaczającego świata towarzyszy nam nieustannie. Spotykamy się z coraz śmielszymi koncepcjami architektonicznymi. Często pokazują one surowość elementów betonowych, które w tym przypadku są nie tylko podstawowym materiałem konstrukcyjnym, ale także częścią harmonijnego zagospodarowania przestrzeni miejskiej i mieszkalnej. 

Czytaj więcej...

Podejście normowe dotyczące napowietrzenia mieszanki betonowej na podstawie wymagań różnych krajów

Wspólny rynek Unii Europejskiej przyczynił się do zwiększenia produkcji prefabrykatów budowlanych w Polsce i ich dostarczania na inne rynki niż kraj wytwarzania. Consolis Polska Sp. z o.o. dostarcza elementy prefabrykowane na rynek niemiecki, holenderski oraz duński. Na potrzeby ofertowania przeanalizowano również wymagania takich rynków, jak czeski, słowacki, fiński. W celu uzyskania betonu o odpowiedniej trwałości należy poza normą EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, spełnić wymagania uzupełnień krajowych do tej normy oraz uwzględnić klimat w różnych krajach Unii Europejskiej i EOG.

Czytaj więcej...

Zastosowanie betonów architektonicznych we współczesnej prefabrykacji

Dzięki rozwojowi procesów automatyzacji w budownictwie, betony architektoniczne mogą być wykorzystywane seryjnie w wielkowymiarowych elementach konstrukcyjnych. Ściany warstwowe, okładziny elewacyjne, balkony, konstrukcje szkieletowe (belki i słupy) i inne elementy z barwionego betonu, fakturowane w specjalnie zaprojektowanych matrycach i szalunkach, z możliwością wyeksponowania kruszywa (także różnokolorowego) w procesie płukania, czy z powierzchniami gładkimi o zamkniętej strukturze lub z efektem fotobetonu, to produkty coraz bardziej poszukiwane na rynku. 

Czytaj więcej...

Nowoczesne prefabrykowane obiekty szkieletowe

W ostatnich latach buduje się coraz więcej obiektów logistycznych oraz hal przemysłowych – produkcyjnych i magazynowych. Znaczna część tych budynków wykonana jest w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej, łącząc zalety materiału, jakim jest beton, z korzyściami, które niesie technologia prefabrykowana. Dla inwestora, analizującego koszty utrzymania obiektu, najważniejsze są bardzo duża trwałość i ognioodporność żelbetu, który nie wymaga prac konserwacyjnych.

Czytaj więcej...