logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Kruszywo lekkie Certyd przyszłością prefabrykacji

Stosowanie lekkich betonów kruszywowych do produkcji elementów prefabrykowanych powoduje znaczne zmniejszenie ich ciężaru właściwego, który waha się w granicach od 800 do 2000 kg/m3. W efekcie poszczególne części budynku generują mniejsze obciążenie konstrukcji. Produkowanie elementów budowlanych o mniejszym ciężarze powoduje również zmniejszenie kosztów ich transportu i montażu, dlatego też kruszywa lekkie uznane są za bardzo przyszłościowy kierunek w prefabrykacji betonowej [1]. Do niezaprzeczalnych zalet elementów prefabrykowanych do budowym.in. hal przemysłowych i produkcyjnych, czy też budynków mieszkalnych, zaliczyć można również betonowanie bez względu na różne warunki atmosferyczne oraz szybkość wznoszenia takich budynków. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane stropy sprężone do montażu ręcznego

Prefabrykaty betonowe, w zależności od formatu i masy, są przeznaczone do ręcznego montażu oraz za pomocą ciężkiego sprzętu. Do cięższych należą m.in. stropowe płyty kanałowe, stropy typu filigran, stoposłupy, wiązary i wiele innych, których waga wynosi od kilku do nawet kilkudziesięciu ton. Natomiast prefabrykaty betonowe montowane ręcznie to przede wszystkim nadproża, kształtki wieńcowe, pustaki oraz belki stropowe wykorzystywane w systemach gęsto żebrowych. 

Czytaj więcej...

Realizacje budynków z zastosowaniem belek PFEIFER Hybridbeam®

Zalety belek hybrydowych PFEIFER Hybridbeam® oraz elastyczność rozwiązań z ich użyciem korzystnie wpływają na całkowity koszt inwestycji i realne zyski zarówno dla inwestorów, jak i późniejszych użytkowników obiektów. Gotowe rozwiązania techniczne z zastosowaniem belek PFEIFER Hybridbeam® poprawiające funkcjonalność budynków mogą znacznie ułatwić prace projektowe architektów, konstruktorów oraz przedstawicieli innych branż, dając także nowe możliwości kształtowania przestrzeni użytkowej.

Czytaj więcej...

Doświadczenia z produkcji prefabrykatów do budowy dużego obiektu sportowego

Obecnie mieszanki betonowe stosowane w prefabrykacji standardowo zawierają domieszki uplastyczniające/upłynniające, domieszki przyspieszające wiązanie lub twardnienie, w klasach ekspozycji związanych z działaniem mrozu (XF) domieszki napowietrzające. W przypadku produkcji elementów prefabrykowanych do budowy dużego obiektu sportowego, poza wymienionymi, należało zastosować domieszkę o działaniu hydrofobizującym – kwalifikowaną jako domieszka uszczelniająca (zgodnie z wymaganiami PN-EN934-2+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 2: Domieszki do betonu –Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie). 

Czytaj więcej...

Wsparcie technologii BIM w zakładzie prefabrykacji BETARD

Technologia BIM to, z punktu widzenia oprogramowania, cyfrowa informacja, zawierająca wszystkie dane powstałe podczas projektowania, budowy i eksploatacji budynku, która może stanowić efektywne narzędzie do zarządzania projektami [1]. Akronim „BIM” rozumiany jest różnie [2] i obecnie funkcjonują trzy jego podstawowe rozwinięcia

Czytaj więcej...

Analiza pracy poprzecznej łączników prętów jako przykład działań B+R w nowoczesnej prefabrykacji betonowej

Działania liderów branży prefabrykacji betonowej w obszarze budowania nowoczesnego know-how z roku na rok stają się coraz bardziej aktywne, twórcze i efektywne. Przykładem takich działań jest analiza pracy poprzecznej łączników prętów przeprowadzona przez Dział R&D Pekabex w celu weryfikacji i optymalizacji modeli obliczeniowych, systematyzacji warsztatu prac projektowych oraz poszerzenia asortymentu stosowanych rozwiązań. 

Czytaj więcej...

Prefabrykacja betonowa w dobie racjonalnego i efektywnego wykorzystywania surowców

2021 r. był wyjątkowy dla budownictwa. Z jednej strony liczba rozpoczętych inwestycji mocno napędzała rynek, a z drugiej producenci stawiali czoło coraz wyższym cenom surowców i nośników energii oraz zmagali się z przerwami w łańcuchu dostaw podstawowych materiałów, jak drewno, kruszywa czy też cement. Zaczęto dbać o racjonalne i efektywne wykorzystywanie surowców, które dotychczas były dość tanie i dostępne w każdej ilości. Dużo uwagi optymalizacji procesu produkcji poświęca się w zakładach prefabrykacji betonowej, do których należą m.in. fabryki RECTOR specjalizujące się w produkcji belek, podciągów oraz nadproży sprężonych.

Czytaj więcej...