logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Wybrane aspekty techniczne elementów łącznikowych w nowoczesnej prefabrykacji

Realizacja obiektów budowlanych w technologii prefabrykacji uległa w ostatnich latach znacznemu upowszechnieniu dzięki korzyściom, jakie można uzyskać, stosując tę technologię [1]. Pomimo licznych zalet, w celu zapewnienia konkurencyjności współczesnej prefabrykacji na rynku budowlanym konieczne jest wyeliminowanie najsłabszych stron tradycyjnej prefabrykacji przez stosowanie nowoczesnych, trwałych złączy, a także elastycznych systemów uwzględniających wymagania estetyczne inwestorów i użytkowników. 

Czytaj więcej...

Izolacyjność cieplna prefabrykowanych ścian trójwarstwowych z różnymi materiałami termoizolacyjnymi

Grupa Pekabex produkuje bogaty asortyment prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz strunobetonowych (sprężonych). Znajdują one zastosowanie niemalwkażdymrodzaju budownictwa: w obiektach handlowych, energetycznych, infrastrukturalnych, przemysłowych, mieszkaniowych, biurowych, na parkingach, stadionach oraz jako elementy wypełniające wnętrza tuneli wielkośrednicowych. 

Czytaj więcej...

Prefabrykacja myślenia

Prefabrykacja jako jedna z metod realizacji obiektu, stwarza pewne uwarunkowania wynikające z konieczności typizacji elementów. Uprzemysłowienie sposobów realizacji obiektu w konstrukcji prefabrykowanej ma na celu zmniejszenie nakładów robocizny i skrócenie czasu wznoszenia obiektu. Dostarczanie na budowę gotowych elementów (słupów, belek, podwalin, ścian, biegów, spoczników) daje korzyści w odniesieniu do oszczędności materiałów, robocizny, czasu. 

Czytaj więcej...

Stropy prefabrykowane RECTOR w czterech odsłonach

Prefabrykacja betonowa rozwinęła się w wielu obszarach budownictwa. Elementy betonowe dostarczane na budowę mogą być już kompletną konstrukcją, np. elementy małej architektury, lub stanowić element zespolony, czyli wymagający połączenia z betonem układanym na budowie. Każdy prefabrykat wpływa na skrócenie procesu inwestycyjnego. W jakich typach budynków znajdują zastosowanie betonowe belki sprężone stosowane w systemach stropowych Rectobeton i Rectolight oraz jakie cechy produktu odgrywają największą rolę, najłatwiej zobaczyć na przykładach przedstawionych w artykule.

Czytaj więcej...

System pomiaru dojrzałości betonu krokiem do optymalizacji produkcji oraz zmniejszenia śladu węglowego

Określona dojrzałość betonu oznacza, że beton ma taką samą wytrzymałość niezależnie od historii temperaturowej od momentu wbudowania w konstrukcję. Im wyższa temperatura betonu, tym krótszy czas potrzebny do uzyskania wymaganej wczesnej wytrzymałości. Badania nad dojrzałością betonu sięgają połowy XX wieku. Powstało kilka mniej lub bardziej skomplikowanych równań i funkcji, ale w warunkach budowy czy zakładu prefabrykacji nie były one do pewnego czasu proste w użyciu. 

Czytaj więcej...

Komfort – nadrzędny cel współczesnego budownictwa

Komfort użytkowania jest jednym z najważniejszych kryteriów, którymi współcześnie kieruje się potencjalny nabywca lub najemca mieszkania, biura czy lokalu usługowego. Inwestorzy świadomi oczekiwań klienta starają się sprostać tym wymaganiom. Odpowiadając na potrzeby rynku, jednocześnie chcą wyróżnić się wśród silnej konkurencji wyższym standardem inwestycji, przez który rozumiemy nie tylko dobrą lokalizację, piękną elewację czy luksusowe wnętrza, ale także komfort użytkowania. Podwyższony komfort, na który podczas użytkowania każdy z nas liczy, przyciąga klienta, któremu zależy na wygodzie, cieple, ciszy i finalnie – spokoju. 

Czytaj więcej...

Prefabrykowane elementy żelbetowe na budowie stadionu miejskiego w Opolu

W styczniu 2022 r. rozpoczęto budowę miejskiego stadionu w północno-zachodniej części Opola (fotografia 1), który ma służyć nie tylko piłkarskim rozgrywkom, ale także ma stanowić miejsce wydarzeń kulturalnych. Docelowo obiekt pomieści 11,6 tys. widzów. Za projekt architektoniczny odpowiada biuro 90Architekci, projekt wykonawczy opracowało biuro projektowe Matejko & Wesoły, a wykonawcą generalnym jest firma Mirbud. 

Czytaj więcej...