logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułu naukowego w miesięczniku MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymują 140 pkt.

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Kierunki rozwoju prefabrykacji

Prefabrykacja betonowa bardzo dobrze wpisuje się w kierunki wyznaczane przez zrównoważony rozwój dzięki optymalizacji nakładów na materiały i robociznę, zwiększeniu trwałości elementów, a tym samym wydłużeniu czasu bezawaryjnego użytkowania obiektu oraz ograniczeniu uciążliwości procesów budowlanych dla otoczenia. Prefabrykaty z betonu stosowane są w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowym, infrastrukturalnym oraz mieszkaniowym. 

Czytaj więcej...

Ocena metody prognozowania trwałości płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową

Artykuł dotyczy oceny metody prognozowania trwałości płyt stropowych typu HC-500 w warunkach zagrożenia agresją chlorkową z uwzględnieniem wartości współczynnika dyfuzji chlorków z betonu pobranego bezpośrednio z płyt prefabrykowanych. Wykorzystano współczynnik dyfuzji wyznaczony na podstawie termodynamicznego modelu migracji i badań własnych oraz wartość współczynnika zalecaną wg norm wzorcowych fibModel-Code 2006 i fibModel-Code 2010 wyznaczoną na podstawie badania własnego wg normy NT BUILD 492.

Czytaj więcej...

Analiza wartości współczynników dyfuzji i migracji w betonie prefabrykowanych płyt stropowych typu HC-500

W artykule skupiono się na analizie przydatności wartości współczynników dyfuzji i migracji wyznaczonych różnymi metodami oraz dodatkowo wg normy ASTMC 1760 i korzystając z równania Nernsta-Einsteina na podstawie wartości ładunku Q pomierzonego wg normy ASTM C 1202-97. Analizowano płyty HC-500 wykonane z betonu C50/60 z wykorzystaniem cementu portlandzkiego CEM II 52,5 R.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane budownictwo mieszkaniowe

Obecnie w krajach skandynawskich większość wielorodzinnych budynków mieszkalnych wznosi się z gotowych elementów żelbetowych (fotografie 1 i 2), natomiast w Polsce ta technologia jest mało popularna. Od lat dziewięćdziesiątych XX w., kiedy odeszliśmy w naszym kraju od tej technologii, nastąpił znaczny postęp w dziedzinie prefabrykacji betonowej, którego efektem jest m.in. lepsza jakość i większ wytrzymałość elementów. W związku z tym, obecnie wykonywanych budynków w technologii prefabrykacji betonowej nie można porównywać z wykonywanymi w latach 1950 – 1990.

Czytaj więcej...

Proces kontroli jakości prefabrykatów ściennych

 

Proces kontroli jakości jest jednym z najistotniejszych wyróżników budownictwa modułowego nie tylko ze względu na oczekiwania klientów, którzy coraz bardziej rygorystycznie podchodzą do odbieranych obiektów.Ma także bezpośredni wpływ na czas i bezpieczeństwo montażu.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane parkingi wielopoziomowe

Obecnie w miejskiej przestrzeni coraz częściej można spotkać parkingi wielopoziomowe, nie tylko przylegające do innych budynków, jak galerie handlowe czy biura, ale również jako samodzielne obiekty. Ich konstrukcja może być wykonana w różnej technologii, tj. żelbetowej prefabrykowanej (fotografia 1), żelbetowej monolitycznej, stalowej.

Czytaj więcej...

Prefabrykowane stropy przyszłości w budynkach z przeszłości

Współczesne budownictwo bazuje w dużej mierze na sprawdzonych i wciąż udoskonalanych prefabrykatach. Ponadto coraz częściej firmy zajmujące się prefabrykacją betonową biorą udział w procesie projektowania i renowacji obiektów zabytkowych. Przykładem mogą być sprężone systemy stropowe RECTOR, które sprawdzają się m.in. podczas wymiany stropów w budynkach istniejących.

Czytaj więcej...