logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

Izabela Siemińska, Anna Szulc, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,Wydział Leśny i Technologii Drewna

W dzisiejszym dynamicznie zmieniającym się świecie, poszukiwanie ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań staje się priorytetem w wielu dziedzinach przemysłu. Sektor budowlany, będący jednym z największych konsumentów surowców, zwraca szczególną uwagę na alternatywne materiały, które mogą przyczynić się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. W tym kontekście drewno, tradycyjnie wykorzystywane w budownictwie, nabiera nowego znaczenia jako surowiec ekologiczny i odnawialny. 

cellmat.up.poznan.pl/en

 Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 4/2024, strona 69-71 (spis treści >>)