logo
ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

Z radością informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z  21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych autor za publikację artykułu w czasopiśmie naukowym MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymuje 100 pkt.

Przemysław Kaprzyk, Consolis Polska Sp. z o.o.

Wspólny rynek Unii Europejskiej przyczynił się do zwiększenia produkcji prefabrykatów budowlanych w Polsce i ich dostarczania na inne rynki niż kraj wytwarzania. Consolis Polska Sp. z o.o. dostarcza elementy prefabrykowane na rynek niemiecki, holenderski oraz duński. Na potrzeby ofertowania przeanalizowano również wymagania takich rynków, jak czeski, słowacki, fiński. W celu uzyskania betonu o odpowiedniej trwałości należy poza normą EN 206 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność, spełnić wymagania uzupełnień krajowych do tej normy oraz uwzględnić klimat w różnych krajach Unii Europejskiej i EOG.

 

 

Zobacz więcej / Read more >>

Materiały Budowlane 10/2021, strona 42-43 (spis treści >>)