logo

ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X

100 punktów za artykuły naukowe!

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki z 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, autorzy za publikację artykułów naukowych w miesięczniku „Materiały Budowlane” z dyscyplin: inżynieria lądowa, geodezja i transport; architektura i urbanistyka; inżynieriamateriałowa; inżynieria chemiczna; inżynieria mechaniczna, a także inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, otrzymują 100 pkt.

ISSN 0137-2971

e-ISSN 2449-951X

Wersja papierowa jest wersją pierwotną

SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS

Okładka I - Sieć Badawcza Łukasiewicz - ICiMB (reklama)
Okładka II - ZAKŁADY PRODUKCJI KRUSZYW RUPIŃSCY (reklama)
Okładka III - Freyssinet Polska (reklama)
Okładka IV - Siniat (reklama)

NAUKA W BUDOWNICTWIE – WYBRANE PROBLEMY

M. Burdziński, M. NiedostatkiewiczAnaliza doświadczalna wpływu średnicy pręta na przyczepność w teście pull-out / Experimental analysis of the effect of bar diameter on bond in pull-out test ... 1-4
cytuj/citation: Marcin Burdziński, Maciej Niedostatkiewicz. 2022. Analiza doświadczalna wpływu średnicy pręta na przyczepność w teście pull-out. Materiały Budowlane 602 (10): 1-4. DOI: 10.15199/33.2022.10.01

M. Knauff, M. NiedośpiałMinimalne zbrojenie ze względu na kruche wyczerpanie nośności przekrojów żelbetowych i sprężonych / Minimum reinforcement areas preventing a brittle failure of reinforced and prestressed cross-sections ... 5-8
cytuj/citation: Michał Knauff, Marcin Niedośpiał. 2022. Minimalne zbrojenie ze względu na kruche wyczerpanie nośności przekrojów żelbetowych i sprężonych. Materiały Budowlane 602 (10): 5-8. DOI: 10.15199/33.2022.10.02

M. Knauff, M. Niedośpiał – Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie w betonowych elementach sprężonych / Minimum reinforcement areas required to cracking control in prestressed concrete ... 9-14
cytuj/citation: Michał Knauff, Marcin Niedośpiał. 2022. Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie w betonowych elementach sprężonych. Materiały Budowlane 602 (10): 9-14. DOI: 10.15199/33.2022.10.03

D. Tomaszewicz, J. K. Szlendak, A. Jabłońska-KrysiewiczOszacowanie teoretyczne nośności grup ukośnych kotew wklejanych na podstawie metody składnikowej / Theoretical estimation of the load-bearing capacity of groups of diagonal bonded anchors based on the component method ... 15-17
cytuj/citation: Dariusz Tomaszewicz, Jerzy K. Szlendak, Agnieszka Jabłońska-Krysiewicz. 2022. Oszacowanie teoretyczne nośności grup ukośnych kotew wklejanych na podstawie metody składnikowej. Materiały Budowlane 602 (10): 15-17. DOI: 10.15199/33.2022.10.04

A. Dziadosz, E. Siejek, M. RejmentUżyteczność analizy LCCA do oceny efektywności ekonomicznej robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynku zabytkowego / The utility of LCCA analysis for the assessment of economic efficiency of thermal insulation works of the historic building external walls ... 18-20
cytuj/citation: Agnieszka Dziadosz, Ewelina Siejek, Mariusz Rejment. 2022. Użyteczność analizy LCCA do oceny efektywności ekonomicznej robót dociepleniowych ścian zewnętrznych budynku zabytkowego. Materiały Budowlane 602 (10): 18-20. DOI: 10.15199/33.2022.10.05

A. Leśniak, M. GórkaWielokryterialna ocena wybranych rozwiązań elewacji wentylowanych / Multicriterial assessment of selected ventilated facade solutions ... 21-23
cytuj/citation: Agnieszka Leśniak, Monika Górka. 2022. Wielokryterialna ocena wybranych rozwiązań elewacji wentylowanych. Materiały Budowlane 602 (10): 21-23. DOI: 10.15199/33.2022.10.06

M. J. SulewskaBadania rodzajów i konsystencji gruntów wg nowych norm klasyfikacyjnych PN-EN ISO 14688:2018-05 / Tests for types and consistency of soil in according to new classification standards PN-EN ISO 14688:2018-05 ... 24-26
cytuj/citation: Maria Jolanta Sulewska. 2022. Badania rodzajów i konsystencji gruntów wg nowych norm klasyfikacyjnych PN-EN ISO 14688:2018-05. Materiały Budowlane 602 (10): 24-26. DOI: 10.15199/33.2022.10.07

P. Popielski, T. Majewski, B. Bednarz, M. NiedostatkiewiczDeformacje filtracyjne i ich oddziaływanie na osiadanie podłoża na przykładzie zabytkowego obiektu sakralnego / Seepage deformation and its impact on the settlement of a historic sacred building subsoil ... 27-31
cytuj/citation: Paweł Popielski, Tomasz Majewski, Bartosz Bednarz, Maciej Niedostatkiewicz. 2022. Deformacje filtracyjne i ich oddziaływanie na osiadanie podłoża na przykładzie zabytkowego obiektu sakralnego. Materiały Budowlane 602 (10): 27-31. DOI: 10.15199/33.2022.10.08

M. Kadela, F. Copiak, R. Geryło, T. Godlewski, G. Kimbar, M. Kozicki, B. Łoboda, K. StrycharzSystem oceny SMART Readiness budynków – bieżąca potrzeba czy wyzwania przyszłości? / Building SMART Readiness – current need or future challenge? ... 32-38
cytuj/citation: Marta Kadela, Florentyna Copiak, Robert Geryło, Tomasz Godlewski, Grzegorz Kimbar, Mateusz Kozicki, Beata Łoboda, Katarzyna Strycharz. 2022. System oceny SMART Readiness budynków – bieżąca potrzeba czy wyzwania przyszłości?. Materiały Budowlane 602 (10): 32-38. DOI: 10.15199/33.2022.10.09

K. Zima, W. Ciepłucha, M. MajtaTechnologia BIM w projektowaniu architektonicznym / BIM technology in architectural design ... 39-42
cytuj/citation: Krzysztof Zima, Wojciech Ciepłucha, Marcin Majta. 2022. Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym. Materiały Budowlane 602 (10): 39-42. DOI: 10.15199/33.2022.10.10

J. M. Filipczyk, J. Czajkowski, J. Hajda, D. Kędzia, P. Dorada, A. Radecki-Pawlik, M. Brusik, J. Rówińska, K. KosiekInnowacyjność wykorzystania technologii BIM w hydrotechnice / BIM innovative technology in hydraulic engineering ... 43-48
cytuj/citation: Janusz Michał Filipczyk, Jakub Czajkowski, Jindřich Hajda, Dawid Kędzia, Paweł Dorada, Artur Radecki-Pawlik, Martyna Brusik, Jolanta Rówińska, Kamil Kosiek. 2022. Innowacyjność wykorzystania technologii BIM w hydrotechnice. Materiały Budowlane 602 (10): 43-48. DOI: 10.15199/33.2022.10.11

A. Dziadosz, K. Baczyński, M. Rejment, D. WieczorekWielokryterialna analiza porównawcza wybranych rozwiązań naprawczych jednorodzinnego budynku mieszkalnego / Multi-criteria comparative analysis of selected repair solutions of a single-family residential building ... 49-52
cytuj/citation: Agnieszka Dziadosz, Krzysztof Baczyński, Mariusz Rejment, Damian Wieczorek. 2022. Wielokryterialna analiza porównawcza wybranych rozwiązań naprawczych jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Materiały Budowlane 602 (10): 49-52. DOI: 10.15199/33.2022.10.12

K. Zima, S. Belniak, J. Gil-MastalerczykZależność między oceną atrakcyjności wielorodzinnego budynku mieszkalnego a jego lokalizacją / Relationship between the assessment of the attractiveness of a multi-family building and its location ... 53-56
cytuj/citation: Krzysztof Zima, Stanisław Belniak, Joanna Gil-Mastalerczyk. 2022. Zależność między oceną atrakcyjności wielorodzinnego budynku mieszkalnego a jego lokalizacją. Materiały Budowlane 602 (10): 53-56. DOI: 10.15199/33.2022.10.13

E. Plebankiewicz, K. ZającWpływ metody kalkulacji na wartość kosztów cyklu życia budynku / Influence of the calculation method on the value of building life cycle costs ... 57-60
cytuj/citation: Edyta Plebankiewicz, Karolina Zając. 2022. Wpływ metody kalkulacji na wartość kosztów cyklu życia budynku. Materiały Budowlane 602 (10): 57-60. DOI: 10.15199/33.2022.10.14

B. NowogońskaMetoda oceny potrzeb remontowych budynków mieszkalnych / Method of assessing the refurbishment needs of residential buildings ... 61-63
cytuj/citation: Beata Nowogońska. 2022. Metoda oceny potrzeb remontowych budynków mieszkalnych. Materiały Budowlane 602 (10): 61-63. DOI: 10.15199/33.2022.10.15

A. Radziejowska, A. StruśDiagnostyka obiektów w złym stanie technicznym w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych / Diagnostics of objects in a bad technical condition in the context of safety of construction works ... 64-67
cytuj/citation: Aleksandra Radziejowska, Agata Struś. 2022. Diagnostyka obiektów w złym stanie technicznym w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia robót budowlanych. Materiały Budowlane 602 (10): 64-67. DOI: 10.15199/33.2022.10.16

A. Leśniak, F. JanowiecOcena ryzyka robót dodatkowych w budowie infrastruktury kolejowej / Risk assessment of additional works in the construction of railway infrastructure ... 68-70
cytuj/citation: Agnieszka Leśniak, Filip Janowiec. 2022. Ocena ryzyka robót dodatkowych w budowie infrastruktury kolejowej. Materiały Budowlane 602 (10): 68-70. DOI: 10.15199/33.2022.10.17

T. KorbielSystem monitorowania zagrożeń wibroakustycznych w procesach inwestycyjnych / System for monitoring vibroacoustic threats in investment processes ... 71-73
cytuj/citation: Tomasz Korbiel. 2022. System monitorowania zagrożeń wibroakustycznych w procesach inwestycyjnych. Materiały Budowlane 602 (10): 71-73. DOI: 10.15199/33.2022.10.18

S. Staszko, M. PółkaWpływ wodorotlenku glinu (III) i wodorotlenku magnezu (II) oraz związków fosforoorganicznych na palność materiałów epoksydowych / Influence of aluminum (III) hydroxide, magnesium (II) hydroxide and organophosphorus compounds on the flammability of epoxy materials ... 74-78
cytuj/citation: Sebastian Staszko, Marzena Półka. 2022. Wpływ wodorotlenku glinu (III) i wodorotlenku magnezu (II) oraz związków fosforoorganicznych na palność materiałów epoksydowych. Materiały Budowlane 602 (10): 74-78. DOI: 10.15199/33.2022.10.19

M. Włodarczyk, M. Siciński, P. Rybiński, D. BielińskiWłaściwości termiczne, palność i trwałość farb ogniochronnych / Thermal properties, flammability and durability of fire-retardant paints ... 79-81
cytuj/citation: Mateusz Włodarczyk, Mariusz Siciński, Przemysław Rybiński, Dariusz Bieliński. 2022. Właściwości termiczne, palność i trwałość farb ogniochronnych. Materiały Budowlane 602 (10): 79-81. DOI: 10.15199/33.2022.10.20

M. Major, J. Kalinowski, M. KosińWytrzymałość na rozciąganie elementów drukowanych z materiałów ABS, PA6+CF15, PA12+CF15 / Tensile strength of elements printed from ABS, PA6+CF15, PA12+CF15 materials ... 82-85
cytuj/citation: Maciej Major, Jarosław Kalinowski, Mariusz Kosiń. 2022. Wytrzymałość na rozciąganie elementów drukowanych z materiałów ABS, PA6+CF15, PA12+CF15. Materiały Budowlane 602 (10): 82-85. DOI: 10.15199/33.2022.10.21

J. Myrczek, S. KosmalskiMateriały budowlane stosowane do realizacji gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych / Building materials for construction of gas supply and distribution pipelines ... 86-89
cytuj/citation: Józef Myrczek, Sebastian Kosmalski. 2022. Materiały budowlane stosowane do realizacji gazociągów przesyłowych i dystrybucyjnych. Materiały Budowlane 602 (10): 86-89. DOI: 10.15199/33.2022.10.22

U. Tomczak, M. ZarzyckiŚciany szczelinowe w budownictwie infrastrukturalnym  / Diaphragm wall in infrastructure engineering ... 90-93
cytuj/citation: Urszula Tomczak, Michał Zarzycki. 2022. Ściany szczelinowe w budownictwie infrastrukturalnym. Materiały Budowlane 602 (10): 90-93. DOI: 10.15199/33.2022.10.23

A. Madaj, W. SiekierskiIdentyfikacja przyczyn zarysowania belek zespolonych typu beton-beton na przykładzie dźwigarów głównych mostu extradosed / Identification of causes of cracking of concrete-concrete composite beams by the means of the example of extradosed bridge main girders ... 94-98
cytuj/citation: Arkadiusz Madaj, Wojciech Siekierski. 2022. Identyfikacja przyczyn zarysowania belek zespolonych typu beton-beton na przykładzie dźwigarów głównych mostu extradosed. Materiały Budowlane 602 (10): 94-98. DOI: 10.15199/33.2022.10.24

W. Bednarek, M. PawłowskiRecykling staroużytecznej podsypki tłuczniowej na warstwy ochronne zapewniające trwałość podtorza podczas postępującej degradacji nawierzchni kolejowej / Recycling of the old-useful breakstone ballast for the protective layers providing the durability of the subgrade during the progressive degradation of the railway track structure ... 99-103
cytuj/citation: Włodzimierz Bednarek, Michał Pawłowski. 2022. Recykling staroużytecznej podsypki tłuczniowej na warstwy ochronne zapewniające trwałość podtorza podczas postępującej degradacji nawierzchni kolejowej. Materiały Budowlane 602 (10): 99-103. DOI: 10.15199/33.2022.10.25

M. Betlej, H. Ciurej, P. GwoździewiczAnaliza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych / Local analysis of the cracked sharp corner of the prestressed bridge structure in terms of the service loads ... 104-109
cytuj/citation: Michał Betlej, Henryk Ciurej, Piotr Gwoździewicz. 2022. Analiza lokalnej pracy zarysowanego naroża płyty sprężonego obiektu mostowego w dużym skosie w aspekcie wpływu obciążeń eksploatacyjnych. Materiały Budowlane 602 (10): 104-109. DOI: 10.15199/33.2022.10.26

P. Górak, P. Mofina, Ł. GuzikowskiZielony potencjał cementu wapiennego w aspekcie redukcji śladu węglowego wbudowanego w konstrukcjach mostowych / Green potential limestone cement in aspect of reduction embodied carbon footprint in bridge structures ... 110-113
cytuj/citation: Piotr Górak, Paweł Mofina, Łukasz Guzikowski. 2022. Zielony potencjał cementu wapiennego w aspekcie redukcji śladu węglowego wbudowanego w konstrukcjach mostowych. Materiały Budowlane 602 (10): 110-113. DOI: 10.15199/33.2022.10.27

J. B. Michalski, P. TomalaModernizacja sklepionego kamiennego wiaduktu kolejowego ... 114

VIACON (reklama)

iMMERBAU (reklama)

iMMERBAU (reklama)

P. Heinrich, P. MoszczakStabilizacja i poziomowanie płyt betonowych metodą iniekcji (artykuł sponsorowany) ... 119

 

AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY

Partner działu: 

T. RybarczykIstotne uzgodnienia przed wykonaniem murów z ABK ... 121

 

NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

Partner działu: 

Sz. Wojciechowski, M. Surma, A. DownarWeryfikacja doświadczalna odporności na obciążenia udarowe prefabrykowanych ścian działowych ... 123

 

DACHY – TEORIA I PRAKTYKA

Partner działu:

K. PatokaDeszczoszczelność pokryć płytkowych ... 125

XXXVII OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY PRACY PROJEKTANTA KONSTRUKCJI (reklama)

PRAKTYKA BUDOWLANA

Innowacyjne posadzki poliuretanowo-cementowe Mastercem (artykuł sponsorowany) ... 128

ARBOCEL P (reklama)

CANASTOL (reklama)

INFORMATOR PRAWNY

J. Wawryniuk-Barańska, J. PrzeworskaUbezpieczenia przy wykonywaniu prac budowlanych ... 131

INFORMATOR GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO

Departament Prawny GUNB informuje ... 133

RYNEK BUDOWLANY

M. KowalskaProdukcja materiałów budowlanych w sierpniu 2022 roku ... 134

J. KobylarzSprzedaż produkcji budowlano-montażowej w okresie ośmiu miesięcy 2022 roku ... 137

ARBOCEL (reklama)

SODASIL (reklama)

M. Mysior-SyczukZmiana cen materiałów budowlanych we wrześniu oraz za 9 miesięcy 2022 roku ... 139

K. WiśniewskaWyniki konkursu PZITB „Budowa Roku 2021” ... 140